ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 22 Ιουνίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση
2022 Αρ. 1870 ΣτΕ 1870-2022
2022 Αρ. 1089 ΣτΕ 1089-2022
2022 Αρ. 822 ΣτΕ 822-2022
2020 Αρ. 738 ΣτΕ 738-2020
20-05-2020 Αρ. 30802 Έγκριση μετακίνησης αιρετών δήμων σε χώρες εκτός Ε.Ε.
2020 Αρ. 1960 ΣτΕ 1960-2020
24-03-2020 Αρ. 19560 Διαγραφή μελών δημοτικού συμβουλίου
20-05-2019 Αρ. 38988 Διαγραφή προέδρου συμβουλίου τοπικής κοινότητας
2019 Αρ. 1101 ΣτΕ 1101-2019
2018 Αρ. 151 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΠΡΑΞΗ 151/2018
2018 Αρ. 2301 ΣτΕ 2301-2018
2017 Αρ. 2466 ΣτΕ 2466-2017
2017 Αρ. 1928 ΣτΕ 1928-2017
2017 Αρ. 2778 ΣτΕ 2778-2017
2017 Αρ. 1881 ΣτΕ 1881-2017
2016 Αρ. 292 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΠΡΑΞΗ 292/2016
2016 Αρ. 649 ΣτΕ 649-2016
2016 Αρ. 1952 ΣτΕ 1952-2016
2015 Αρ. 78 ΣτΕ 78-2015
2015 Αρ. 4602 ΣτΕ 4602-2015
2014 Αρ. 179 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΠΡΑΞΗ 179/2014
2014 Αρ. 287 Αίτηση Ακύρωσης με Αρ.Αποφ. 287-2014
2012 Αρ. 4447 ΣτΕ 4447-2012
2012 Αρ. 4060 ΣτΕ 4060-2012
2012 Αρ. 327 ΣτΕ 327-2012
2012 Αρ. 2014 ΣτΕ 2014-2012
2012 Αρ. 470 ΝΣΚ 470-2012
2012 Αρ. 150 ΝΣΚ 150-2012
2011 Αρ. 3376 ΣτΕ 3376-2011
2011 Αρ. 2258 ΣτΕ 2258-2011
2011 Αρ. 2422 ΣτΕ 2422-2011
2011 Αρ. 1576 ΣτΕ 1576-2011
2010 Αρ. 1627 ΣτΕ 1627-2010
2009 Αρ. 4221 ΣτΕ 4221-2009
2009 Αρ. 1715 ΣτΕ 1715-2009
2009 Αρ. 376 ΣτΕ 376-2009
2008 Αρ. 2117 ΣτΕ 2117-2008
2008 Αρ. 2116 ΣτΕ 2116-2008
2008 Αρ. 2114 ΣτΕ 2114-2008
2008 Αρ. 177 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΠΡΑΞΗ 177/2008
2008 Αρ. 1330 ΣτΕ 1330-2008
2008 Αρ. 1113 ΣτΕ 1113-2008
2007 Αρ. 234 ΝΣΚ 234-2007
2007 Αρ. 406 ΣτΕ 406-2007
2005 Αρ. 4470 ΣτΕ 4470-2005
2004 Αρ. 1417 ΣτΕ 1417-2004
2004 Αρ. 2132 ΣτΕ 2132-2004
2004 Αρ. 1331 ΣτΕ 1331-2004
2004 Αρ. 1331 ΣτΕ 1331-2004
2003 Αρ. 404 ΝσΚ 404-2003
2002 Αρ. 1865 ΣτΕ 1865-2002
2002 Αρ. 1908 ΣτΕ 1908-2002
2001 Αρ. 132 ΝΣΚ 132-2001
2000 Αρ. 1135 ΣτΕ 1135-2000
1996 Αρ. 5797 ΣτΕ 5797-1996
1995 Αρ. 100 ΝΣΚ 100-1995
1983 Αρ. 1314 ΣτΕ 1314-1983
1983 Αρ. 194 ΣτΕ 194-1983
1982 Αρ. 1688 ΣτΕ 1688-1982