ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 22 Ιούλιος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

17.07.2019 Αρ.53900 Στοιχεία για μισθώματα κτιρίων (Μαΐου – Αυγούστου 2019)
Έγγραφο
17.07.2019 Αρ.54210 Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν.4605/2019 (Α’ 52) – Τροποποίηση διατάξεων του ν.4412/2016 – Προσθήκη νέων άρθρων
Έγγραφο
10.07.2019 Αρ.52278 Παροχή απολογιστικών στοιχείων συγκεντρωτικά για το σχολικό έτος 2018-2019
Έγγραφο
10.07.2019 Αρ.52427 Τροποποίηση άρθρου 53 νόμου 4412/2016. Επιβολή νέας κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ.
Έγγραφο
09.07.2019 Αρ.52171 Ματαίωση και επανάληψη της ψηφοφορίας κατά την 14.7.2019
Έγγραφο
04.07.2019 Αρ.51215 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ζ’ Κατανομή έτους 2019
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
04.07.2019 Αρ.51147 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ζ΄ κατανομή έτους 2019.
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
03.07.2019 Αρ.72 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
03.07.2019 Αρ.50677 Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων προκήρυξης 3Κ/2018 – Ανάρτηση πινάκων οριστικά διοριστέων/προσληπτέων με προσωπικά στοιχεία και αναλυτική βαθμολογία
Έγγραφο
03.07.2019 Αρ.50860 Παρεχόμενη έκπτωση στα εισιτήρια των υπεραστικών ΚΤΕΛ για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους, εφόρους δικαστικών αντιπροσώπων και ψηφοφόρους κατά τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
Έγγραφο
03.07.2019 Αρ.72 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
02.07.2019 Αρ.50552 Παρεχόμενη έκπτωση ναυτιλιακής εταιρείας για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
Έγγραφο
01.07.2019 Αρ.6 Κοινοποίηση νέων διατάξεων περί ιθαγένειας (ν.4604/2019 Α΄50)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
28.06.2019 Αρ.49694 Παρεχόμενες εκπτώσεις ναυτιλιακών εταιρειών για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
Έγγραφο
28.06.2019 Αρ.49657 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια επίπλων ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
Διαγωνισμός
1 2 3 165