ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

26.10.2021 Αρ.20346 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μηχανήματος X-RAY, μαγνητικής πύλης και φορητού ανιχνευτή για τις ανάγκες ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Διοικητικής Ανασυγκρότησης), επί της οδού Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα
Διαγωνισμός
25.10.2021 Αρ.77843 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την προμήθεια γραφικής ύλης, στο πλαίσιο των εξετάσεων απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), στις 7/11/2021.
Διαγωνισμός
25.10.2021 Αρ.20156 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών
Διαγωνισμός
25.10.2021 Αρ.20236 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (65η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
Εγκύκλιος
22.10.2021 Αρ.77537 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια φορητών radio cd players, στο πλαίσιο των εξετάσεων απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), στις 7/11/2021
Διαγωνισμός
21.10.2021 Αρ.76859 «Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης από όλους τους δήμους της χώρας»
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
21.10.2021 Αρ.76970 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια τετραδίων και καλυπτικών αυτοκόλλητων, στο πλαίσιο των εξετάσεων απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), στις 7/11/2021
Διαγωνισμός
20.10.2021 Αρ.19938 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής και τεχνικής προσφοράς για το έργο «Συντήρηση εξοπλισμού και εφαρμογών μισθοδοσίας – προσωπικού – ωρομέτρησης του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης)»
Διαγωνισμός
20.10.2021 Αρ.76527 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού –αναλώσιμα, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών
Διαγωνισμός
20.10.2021 Αρ.76556 «Χρόνος διεξαγωγής εκλογής προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών δήμων»
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
20.10.2021 Αρ.76552 «Γνωστοποίηση ημερομηνίας εκλογής προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου και μελών οικονομικής επιτροπής για το υπόλοιπο διάστημα της περιφερειακής περιόδου»
Έγγραφο
19.10.2021 Αρ.19888 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (64η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
Εγκύκλιος
18.10.2021 Αρ.715 Τροποποίηση διατάξεων για την πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών βάσει του ν.4735/2020 (Α΄ 197/12-10-2020)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
13.10.2021 Αρ.75029 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση Ι΄ κατανομής (μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
13.10.2021 Αρ.75470 Τροποποίηση της υπ. αρ. 37539/19.5.2021 (ΑΔΑ: 9ΥΤ946ΜΤΛ6-2ΛΙ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» Υπουργικής Απόφασης
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
1 2 3 261