ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 22 Απρίλιος 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

20.04.2021 Αρ.6988 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 40η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Εγκύκλιος
15.04.2021 Αρ.6777 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των δύο (2) κτιρίων που στεγάζονται α) οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην ΥΠΔΑ) (Βασ. Σοφίας 15 – Αθήνα) και β) το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Φιλοξένους 2 & Σπινθάρου – Νέος Κόσμος), για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την επομένη της υπογραφής της Σύμβασης
Διαγωνισμός
14.04.2021 Αρ.28960 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Δ΄ κατανομή έτους 2021
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
13.04.2021 Αρ.6602 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 39η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Εγκύκλιος
13.04.2021 Αρ.28693 Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
ΠΔ - Απόφαση
13.04.2021 Αρ.28977 Κατανομή ποσού ύψους 75.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών Μαΐου – Ιουνίου – Ιουλίου 2021, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
13.04.2021 Αρ.28991 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Δ΄ Κατανομή έτους 2021
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
07.04.2021 Αρ.27251 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών παραμετροποίησης και εγκατάστασης για την υλοποίηση δικτύου Wi-Fi στο κτήριο επί της Σταδίου 31 του ΥΠ.ΕΣ.
Διαγωνισμός
07.04.2021 Αρ.2554 Νέα διαδικασία για τις αιτήσεις πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
05.04.2021 Αρ.17370 Ένδικα μέσα κατά πειθαρχικών αποφάσεων και λύση της υπαλληλικής σχέσης
Εγκύκλιος
05.04.2021 Αρ.6020 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 38η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Εγκύκλιος
04.04.2021 Αρ.25747 Συλλογή στοιχείων για παροχές & επιδόματα υπαλλήλων (έρευνα ΕΛΣΤΑΤ)
Έγγραφο
02.04.2021 Αρ.25523 Εφαρμογή Μηχανισμού Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ για το α΄ τρίμηνο του 2021
Έγγραφο
31.03.2021 Αρ.24479 Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
31.03.2021 Αρ.24473 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 81783/26.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΙΦ46ΜΤΛ6-6ΞΘ) Απόφασης «Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους»
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1 2 3 251