ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

29.03.2023 Αρ.5455 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (84η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
Εγκύκλιος
29.03.2023 Αρ.26727 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
29.03.2023 Αρ.26728 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
28.03.2023 Αρ.26247 Επιχορήγηση Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεών τους
ΠΔ - Απόφαση
27.03.2023 Αρ.149 Γνωμοδότηση 149/2021 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
ΠΔ - Απόφαση
27.03.2023 Αρ.25525 Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Βουλευτικών Εκλογών έτους 2023
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
27.03.2023 Αρ.25787 Ενημέρωση για τη λήξη του θεσμού της υποχρεωτικής διοικητικής υποστήριξης των δήμων
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
27.03.2023 Αρ.25951 Οδηγός για την καταστατική θέση των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης (αντιμισθίες, αποζημιώσεις, έξοδα παράστασης, άδειες)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
23.03.2023 Αρ.24507 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το α΄ τρίμηνο του 2023
Έγγραφο
21.03.2023 Αρ.4912 Πρόσκληση για κατάθεση τεχνοοικονομικής προσφοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην ΥΠΔΑ), επί της οδού Βασ. Σοφίας 15 – Αθήνα
Διαγωνισμός
20.03.2023 Αρ.23246 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών) με προβλεπόμενο διάστημα παροχής υπηρεσιών διάρκειας τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα προαίρεσης της σύμβασης για ενάμιση (1,5) μήνα
Διαγωνισμός
14.03.2023 Αρ.21712 Γνωστοποίηση διατάξεων για τα άρθρα 45, 47, 57 και 58 του ν. 5027/2023
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
14.03.2023 Αρ.21691 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Γ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
14.03.2023 Αρ.22420 Σύσταση Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Εσωτερικών
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
10.03.2023 Αρ.20893 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Γ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1 2 3 284