ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 19 Μάιος 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

17.05.2021 Αρ.8599 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 44η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Εγκύκλιος
12.05.2021 Αρ.35931 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εντύπων και υλικού, στο πλαίσιο των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), που θα πραγματοποιηθούν στις 16/5/2021
Διαγωνισμός
11.05.2021 Αρ.8131 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια 41 τεμαχίων ρόλλερ σκίασης
Διαγωνισμός
10.05.2021 Αρ.8032 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 43η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Εγκύκλιος
10.05.2021 Αρ.35694 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ε΄ Κατανομή έτους 2021
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
07.05.2021 Αρ.34781 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για υπηρεσίες μίσθωσης φωτοτυπικών μηχανημάτων στο πλαίσιο των εξετάσεων απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)
Διαγωνισμός
06.05.2021 Αρ.34285 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ε΄ κατανομή έτους 2021
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
06.05.2021 Αρ.34409 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια τετραδίων, καλυπτικών αυτοκόλλητων και φωτοαντιγραφικού χαρτιού, στο πλαίσιο των εξετάσεων απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)
Διαγωνισμός
06.05.2021 Αρ.34469 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας ειδών προστασίας από τον κορωνοϊό, για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, στο πλαίσιο των εξετάσεων απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)
Διαγωνισμός
06.05.2021 Αρ.7799 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης για την προστασία του προσωπικού και την αποτροπή της διάδοσης του ιού Covid 19 και πιθανών άλλων μεταδιδόμενων ασθενειών: στους χώρους του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, επί της οδού Λεωφ. Βασ. Σοφίας 15 Αθήνα, και στους χώρους του κτιρίου του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, επί των οδών Σπινθάρου 2 και Φιλοξένους 2-4 στο Νέο Κόσμο
Διαγωνισμός
06.05.2021 Αρ.8041 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης των δικτυακών συσκευών και κεντρικών εξυπηρετητών που στηρίζουν εφαρμογές του Υπουργείου Εσωτερικών επί του κτιρίου της οδού Β. Σοφίας 15
Διαγωνισμός
29.04.2021 Αρ.33530 Συγκρότηση των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νότιου Αιγαίου
ΠΔ - Απόφαση
29.04.2021 Αρ.33771 Παράταση υποβολής αιτημάτων για στελέχωση υπηρεσιών με αποφοίτους της ΚΗ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
Έγγραφο
28.04.2021 Αρ.33025 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 74652/5.11.2020 (Β΄ 5004) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις»
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
28.04.2021 Αρ.7671 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια 500 αδειών χρήσης αντιβιοτικής προστασίας (antivirus) των Η/Υ του Υπουργείου, για 3 χρόνια, λόγω λήξης των ισχυουσών αδειών στις 19.6.2021
Διαγωνισμός
1 2 3 252