ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 02 Φεβρουαρίου 2023
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση
Συντονιστής Βασίλειος Μιχελάκης
Διεύθυνση Β.Ηπείρου 20 Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνo 26513 60300 / 1 / 3 / 7
Fax 26510 31224
Web Address www.apdhp-dm.gov.gr
Email Address gg@apdhp-dm.gov.gr
Περιφέρειες

Ηπείρου

Δυτικής Μακεδονίας