ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 28 Μαΐου 2022
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση
Συντονιστής Βασίλειος Μιχελάκης
Διεύθυνση Β.Ηπείρου 20 Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνo 26513 60300 / 1 / 3 / 7
Fax 26510 31224
Web Address www.apdhp-dm.gov.gr
Email Address gg@apdhp-dm.gov.gr
Περιφέρειες

Ηπείρου

Δυτικής Μακεδονίας