ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Επιμορφωτικά βίντεο για Δημάρχους Δημοτικής Περιόδου 2024 – 2028

Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, σχεδίασαν και υλοποίησαν σε πιλοτική βάση, με τη συμμετοχή έμπειρων στελεχών του Υπουργείου Εσωτερικών, πρότυπα επιμορφωτικά videos, με στόχο να προσφέρουν στους αιρετούς των δήμων την πληρέστερη ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της οργάνωσης και λειτουργίας των αιρετών οργάνων διοίκησης των δήμων, των σχέσεων Κράτους, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Πολιτών και της άσκησης κρατικής εποπτείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ψηφιακά αυτά εγχειρίδια αποτελούν, επίσης, την αρχή μιας ευρύτερης προσπάθειας, ώστε να καταστεί ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης γνωστός και προσιτός σε όλους τους πολίτες.