ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Συλλογή των εγκύκλιων οδηγιών σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Δήμων, που εκδίδονται κατ’ έτος


Εγκύκλιοι

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
05-02-2024 10864 Ενιαίο Κείμενο Εγκυκλίων έτους 2023
14-02-2023 12269 Ενιαίο Κείμενο Εγκυκλίων έτους 2022