ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2023
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Συλλογή των εγκύκλιων οδηγιών σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Δήμων, που εκδίδονται κατ’ έτος


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
14-02-2023 12269 Ενιαίο Κείμενο Εγκυκλίων έτους 2022