ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 30 Μαΐου 2024

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣ...
Στάθης Κωνσταντινίδης «Οικοδομούμε ένα σύγχρονο κράτος, το οποίο καλείται να ανταποκριθ...
Εικόνα για Μάθε που ψηφίζεις
Εικόνα για επιστολική ψήφο με λογότυπο

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

30.05 2024
28.05 2024
27.05 2024
26.05 2024
20.05 2024
16.05 2024
15.05 2024
15.05 2024
Όλες οι ανακοινώσεις
30.05.2024 Αρ. Πρ. 44714 συμπληρωματική δαπάνη για τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των δύο (2) ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων του κτιρίου του ΥΠΕΣ επί της Σταδίου 27, ενόψει της διενέργειας των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΛΙ046ΜΤΛ6-ΞΛ8 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
30.05.2024 Αρ. Πρ. 44698 Δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης - υποστήριξης του λογισμικού των εφαρμογών Διαχείρισης Οικονομικού και Διαχείρισης Μισθοδοσίας - ΕΑΠ και υπηρεσίες πληροφορικής για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ. μέσα στο οικονομικό έτος 2024 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΥΦ046ΜΤΛ6-76Φ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
30.05.2024 Αρ. Πρ. 44696 Ανεκτέλεστη δαπάνη παρελθόντος έτους για την ανανέωση δώδεκα (12) κωδικών docman για το 2023. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Δ7Ε46ΜΤΛ6-Ρ94 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
30.05.2024 Αρ. Πρ. 44673 Δαπάνη μηχανογραφικού εξοπλισμού (εκτυπωτών, έγχρωμων πολυμηχανημάτων, φωτοτυπικών μηχανημάτων), για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΥΠΕΣ ενόψει των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 96Σ346ΜΤΛ6-7ΩΠ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
30.05.2024 Αρ. Πρ. 44669 Δαπάνη ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΥΠΕΣ ενόψει των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΜ0246ΜΤΛ6-ΨΔΡ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
30.05.2024 Αρ. Πρ. 44666 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ88Ξ46ΜΤΛ6-ΙΦ4 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Παλαιότερες Αποφάσεις
28.05.2024 Αρ. Πρ. 44145 Μετάδοση των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
27.05.2024 Αρ. Πρ. 43858 Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας (άρθρο 279 ν. 3463/2006) Αρχείο
24.05.2024 Αρ. Πρ. 43270 Διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
17.05.2024 Αρ. Πρ. 41620 Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρία στις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
11.05.2024 Αρ. Πρ. 40234 Συλλογή, Διαλογή και Συγκέντρωση αποτελεσμάτων επιστολικής ψήφου των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
08.05.2024 Αρ. Πρ. 39878 Εκλογικοί κατάλογοι, καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
29.05.2024 Αρ. Πρ. 44252 Παροχή έκπτωσης ναυτιλιακών εταιρειών για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους κατά τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
29.05.2024 Αρ. Πρ. 44254 Ειδικοί ναύλοι και διευκολύνσεις από την AEGEAN, Olympic Air και SKY express για τις μετακινήσεις των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής που θα μεταβούν αεροπορικώς για την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
27.05.2024 Αρ. Πρ. 43806 B΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 26728/29.3.2023 (Α∆Α: ΨΤ7Μ46ΜΤΛ6-ΡΝΧ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης » Υπουργικής Απόφασης Αρχείο
01.05.2024 Αρ. Πρ. 39198 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ε΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024 ΑρχείοΧρηματική εντολή
26.04.2024 Αρ. Πρ. 38505 Συμπλήρωση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αρχείο
18.04.2024 Αρ. Πρ. 36327 Διευκόλυνση δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 για την υποβολή παραίτησης στην υπηρεσία τους ως υποψηφίων στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
29.05.2024 Αρ. Πρ. 44413 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια είκοσι πέντε (25) επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων 12.000 Btu/h το καθένα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών), ενόψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 31.05.2024
29.05.2024 Αρ. Πρ. 44401 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για υπηρεσίες επίβλεψης του τηλεφωνικού κέντρου (Alcatel-Lucent) του ΥΠ.ΕΣ. ενόψει της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 03.06.2024
29.05.2024 Αρ. Πρ. 10392 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια φορητών υπολογιστών και προγραμμάτων Microsoft Office ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 05.06.2024
28.05.2024 Αρ. Πρ. 44146 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 352408), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 30.05.2024
27.05.2024 Αρ. Πρ. 43841 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού για το σύστημα καταγραφής καμερών στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, όπου θα στεγαστούν οι Επιτροπές Συλλογής Επιστολικής Ψήφου και οι Εφορευτικές Επιτροπές Διαλογής Επιστολικής Ψήφου, ενόψει των επικείμενων εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 28.05.2024
27.05.2024 Αρ. Πρ. 43840 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 350746), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Υπουργείου Εσωτερικών που θα χρησιμοποιηθεί ενόψει των επικείμενων εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 29.05.2024
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
26.10.2022 Αρ. Πρ. 72624 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
19.09.2022 Αρ. Πρ. 35422 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
01.09.2022 Αρ. Πρ. 57616 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό Σημείωμα
08.08.2022 Αρ. Πρ. 55285 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό
10.06.2022 Αρ. Πρ. 40640 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1803 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Παλαιότερες Προκηρύξεις
23.05.2024 Αρ. Πρ. 43197 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών από τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-4- 2024 έως 30-06-2024, & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2024 έως 31-3-2024 ΑρχείοΠίνακας IΠίνακας II
21.05.2024 Αρ. Πρ. 9685 Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών ενόψει των Ευρωεκλογών –Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος Αρχείο
21.03.2024 Αρ. Πρ. 27243 Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025-2028 του υποτομέα των ΟΤΑ ΑρχείοΕνδεικτική μεθοδολογία εκτιμήσεων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεωνΠρότυπο αρχείο Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων (ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΠΔΔ)Πρότυπο αρχείο Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων (ΝΠΙΔ)
07.03.2024 Αρ. Πρ. 22474 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το α΄ τρίμηνο του 2024 ΑρχείοARREARS202403_.xlsxΟδηγίες συμπλήρωσης αρχείου
22.02.2024 Αρ. Πρ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΥΓ/2024) για την επιλογή δεκατεσσάρων (14) Υπηρεσιακών Γραμματέων σε Υπουργεία Αρχείο
26.01.2024 Αρ. Πρ. 7988 Έναρξη μεταφοράς προσωπικού νομικών προσώπων τα οποία καταργήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 29 του ν.5056/2023 (Α’ 163) και είχαν αναπτύξει Ψηφιακό Οργανόγραμμα, στους οικείους δήμους ΑρχείοΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ από 15-06-2022ΠΙΝΑΚΑΣ
Παλαιότερα Έγγραφα
24-03-2020 Αρ. Πρ. 19560 Διαγραφή μελών δημοτικού συμβουλίου

Αρχείο

2022 Αρ. Πρ. 822 ΣτΕ 822-2022

Αρχείο

2022 Αρ. Πρ. 1089 ΣτΕ 1089-2022

Αρχείο

2022 Αρ. Πρ. 1870 ΣτΕ 1870-2022

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 1960 ΣτΕ 1960-2020

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 5814 ΔΠρΘεσσαλ 5814_2020

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2