ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣ...
Κέντρο Τύπου θα λειτουργήσει στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) γι...
Εικόνα για αποτελέσματα εκλογών

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

12.06 2024
10.06 2024
07.06 2024
06.06 2024
05.06 2024
05.06 2024
03.06 2024
30.05 2024
Όλες οι ανακοινώσεις
17.06.2024 Αρ. Πρ. 48075 Τροποποίηση της αριθμ. 63857/1-9-21 (ΑΔΑ:Ψ4ΙΦ46ΜΤΛ6-Ι6Θ), απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου Ζηρού, Ν. Πρεβέζης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (ΣΑΝΑ 255) Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 65Η746ΜΤΛ6-ΕΛΔ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
17.06.2024 Αρ. Πρ. 48072 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Αιγιαλείας (Ν. Αχαΐας) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» (50η) Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΚΗΘ46ΜΤΛ6-977 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
17.06.2024 Αρ. Πρ. 48065 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Πύλου-Νέστορος (Ν. Μεσσηνίας) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» (51η) Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΜΨΘ46ΜΤΛ6-ΨΙ2 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
17.06.2024 Αρ. Πρ. 48023 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Λαμιέων (Ν. Φθιώτιδος) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IX με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες». Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΡΒΑΥ46ΜΤΛ6-ΓΚΞ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
17.06.2024 Αρ. Πρ. 48019 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Γλυφάδας (Ν. Αττικής) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας». Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ρ70Ζ46ΜΤΛ6-18Ω | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
17.06.2024 Αρ. Πρ. 48014 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη (Ν. Αττικής) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας». Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 656Η46ΜΤΛ6-Χ1Κ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Παλαιότερες Αποφάσεις
31.05.2024 Αρ. Πρ. 44888 Παραλειφθέντες εκλογείς Αρχείο
28.05.2024 Αρ. Πρ. 44145 Μετάδοση των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
27.05.2024 Αρ. Πρ. 43858 Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας (άρθρο 279 ν. 3463/2006) Αρχείο
24.05.2024 Αρ. Πρ. 43270 Διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
17.05.2024 Αρ. Πρ. 41620 Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρία στις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
11.05.2024 Αρ. Πρ. 40234 Συλλογή, Διαλογή και Συγκέντρωση αποτελεσμάτων επιστολικής ψήφου των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
07.06.2024 Αρ. Πρ. 46597 Κατανομή ποσού 155.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών Αρχείο
05.06.2024 Αρ. Πρ. 46021 Παροχή έκπτωσης στην τιμή των εισιτηρίων για τη μετακίνηση δικαστικών αντιπροσώπων, εφόρων και ψηφοφόρων κατά τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
05.06.2024 Αρ. Πρ. 1164641 Λειτουργία Γραφείων Διαβατηρίων κατά την διεξαγωγή των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
05.06.2024 Αρ. Πρ. 46106 Ρύθμιση τεχνικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των παρ. 4 έως 6 του άρθρου 21 του ν. 5083/2024 «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 12), περί καταλόγων εκλογέων των οποίων οι φάκελοι επιστροφής επιστολικής ψήφου δεν παρελήφθησαν από τις Επιτροπές Συλλογής Επιστολικής Ψήφου Αρχείο
04.06.2024 Αρ. Πρ. 45943 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΣΤ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024 ΑρχείοΧρηματική εντολή της ΣΤ΄ τακτικής επιχορήγησης έτους 2024
04.06.2024 Αρ. Πρ. 45892 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – ΣΤ΄ Κατανομή έτους 2024 Αρχείο
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
05.06.2024 Αρ. Πρ. 46116 Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών) από 8-06-2024 έως 10-06-2024 ενόψει της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 05.06.2024
05.06.2024 Αρ. Πρ. 46119 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια δύο κρύων γευμάτων (μεσημέρι – απόγευμα) για τις ανάγκες των επιτροπών της επιστολικής ψήφου που στεγάζονται στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, την Κυριακή 9 Ιουνίου 2024 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 06.06.2024
04.06.2024 Αρ. Πρ. 45717 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών), ενόψει της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 05.06.2024
03.06.2024 Αρ. Πρ. 45396 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 352776), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια μελανιών και toner για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 04.06.2024
31.05.2024 Αρ. Πρ. 45039 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 352071), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια μελανιών και toner για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 03.06.2024
31.05.2024 Αρ. Πρ. 45050 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 352504) για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και υπηρεσιών εγκατάστασης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 03.06.2024
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
26.10.2022 Αρ. Πρ. 72624 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
19.09.2022 Αρ. Πρ. 35422 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
01.09.2022 Αρ. Πρ. 57616 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό Σημείωμα
08.08.2022 Αρ. Πρ. 55285 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό
10.06.2022 Αρ. Πρ. 40640 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1803 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Παλαιότερες Προκηρύξεις
03.06.2024 Αρ. Πρ. 45539 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το β΄ τρίμηνο του 2024 ΑρχείοΑρχείο συμπλήρωσης και υποβολής των αναλυτικών καταστάσεων ARREARS202406_.xlsxΟδηγίες συμπλήρωσης αρχείου
23.05.2024 Αρ. Πρ. 43197 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών από τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-4- 2024 έως 30-06-2024, & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2024 έως 31-3-2024 ΑρχείοΠίνακας IΠίνακας II
21.05.2024 Αρ. Πρ. 9685 Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών ενόψει των Ευρωεκλογών –Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος Αρχείο
21.03.2024 Αρ. Πρ. 27243 Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025-2028 του υποτομέα των ΟΤΑ ΑρχείοΕνδεικτική μεθοδολογία εκτιμήσεων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεωνΠρότυπο αρχείο Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων (ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΠΔΔ)Πρότυπο αρχείο Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων (ΝΠΙΔ)
07.03.2024 Αρ. Πρ. 22474 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το α΄ τρίμηνο του 2024 ΑρχείοARREARS202403_.xlsxΟδηγίες συμπλήρωσης αρχείου
22.02.2024 Αρ. Πρ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΥΓ/2024) για την επιλογή δεκατεσσάρων (14) Υπηρεσιακών Γραμματέων σε Υπουργεία Αρχείο
Παλαιότερα Έγγραφα
24-03-2020 Αρ. Πρ. 19560 Διαγραφή μελών δημοτικού συμβουλίου

Αρχείο

2022 Αρ. Πρ. 822 ΣτΕ 822-2022

Αρχείο

2022 Αρ. Πρ. 1089 ΣτΕ 1089-2022

Αρχείο

2022 Αρ. Πρ. 1870 ΣτΕ 1870-2022

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 1960 ΣτΕ 1960-2020

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 5814 ΔΠρΘεσσαλ 5814_2020

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2