ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση
24.02.2011 Αρ. 8440 Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
28.12.2010 Αρ. 51 Διοικητικά συμβούλια ιδρυμάτων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων δήμων και περιφερειών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
29.09.2010 Αρ. 20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα : http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
15.06.2007 Αρ. 43 Συμμετοχή δημοτών ή κατοίκων στα διοικητικά συμβούλια των διαδημοτικών Λιμενικών Ταμείων των ΟΤΑ και διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου ΟΤΑ ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
18.05.2007 Αρ. 33 Περιεχόμενο αποφάσεων των Γεν. Γραμματέων Περιφέρειας αναφορικά με τις συστατικές πράξεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των ΟΤΑ και την τροποποίηση αυτών.
26.01.2007 Αρ. 8 Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Ιδρυμάτων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.