ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό διασποράς του κορονοϊού SARS–CoV-2 (COVID-19) κατά την περίοδο της πανδημίας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας εξέδωσε οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, και ειδικότερα τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού και τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη COVID-19. Οι ως άνω οδηγίες, υπό τη μορφή Υγειονομικών Πρωτοκόλλων έτυχαν επικαιροποίησης ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα και την εξέλιξη της πανδημίας.

 Επισημαίνεται, ότι τα κάτωθι υγειονομικά πρωτόκολλα δεν εφαρμόζονται μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και παρατίθενται αποκλειστικά και μόνο για λόγους ιστορικότητας.


ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS–CoV-2 (COVID-19) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (8 Σεπτεμβρίου 2022)

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS–CoV-2 (COVID-19) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (24 Μαΐου 2022)

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS–CoV-2 (COVID-19) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (17 Μαρτίου 2022)

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS–CoV-2 (COVID-19) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (16 Φεβρουαρίου 2022)

Οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών (28-09-2021)

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS–CoV-2 (COVID-19) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (17 Σεπτεμβρίου 2021)


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου