ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Μάιος 2021

ΔΡΑΣΕΙΣ

Συνέντευξη του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Σταύρου Καλαφάτη στο π...
Δήλωση του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Σταύρου Καλαφάτη για την 9...

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

14.05 2021
14.05 2021
13.05 2021
13.05 2021
12.05 2021
11.05 2021
11.05 2021
11.05 2021
Όλες οι ανακοινώσεις
14.05.2021 Αρ. Πρ. 36506 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΕΖΙ46ΜΤΛ6-ΣΚ0 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
14.05.2021 Αρ. Πρ. 36501 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων Δήμων του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 663Η46ΜΤΛ6-ΛΔΞ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
14.05.2021 Αρ. Πρ. 36512 Υποβολή πρότασης κατάρτισης Π.Δ.Ε. 2021 Υπουργείου Εσωτερικών Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 94ΛΩ46ΜΤΛ6-ΘΤΔ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
14.05.2021 Αρ. Πρ. 36400 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση προμήθειας του Δήμου Στυλίδας (Ν. Φθιώτιδας) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Επιχορήγησης «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσι Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΟΒΡ46ΜΤΛ6-Ρ1Σ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
13.05.2021 Αρ. Πρ. 36196 Δαπάνη για έξοδα διανυκτέρευσης για τη μετακίνηση της κ. Γρίβα Ελένης, καθηγήτριας γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, απ’ τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα την 15/5/2021, για τη συμμετοχή της ως μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της διεξαγωγής εξετ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 64ΒΠ46ΜΤΛ6-Ζ4Π | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
13.05.2021 Αρ. Πρ. 36178 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης της κ.Καραγιάννη Φλώρας διδάκτορας Βυζαντινολογίας απ’την Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στις 15/5/2021 για την συμμετοχή της ως μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της διεξαγωγής εξετάσεων απόκτησης πιστοποίησης επάρκειας γνώσεων για Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 660Τ46ΜΤΛ6-ΔΤΗ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
Παλαιότερες Αποφάσεις
10.05.2021 Αρ. Πρ. 8032 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 43η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
26.04.2021 Αρ. Πρ. 7423 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 42η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
23.04.2021 Αρ. Πρ. 7330 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 41η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
20.04.2021 Αρ. Πρ. 6988 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 40η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
13.04.2021 Αρ. Πρ. 6602 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 39η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
07.04.2021 Αρ. Πρ. 2554 Νέα διαδικασία για τις αιτήσεις πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
10.05.2021 Αρ. Πρ. 35694 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ε΄ Κατανομή έτους 2021 Αρχείο
06.05.2021 Αρ. Πρ. 34285 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ε΄ κατανομή έτους 2021 Αρχείο
29.04.2021 Αρ. Πρ. 33530 Συγκρότηση των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νότιου Αιγαίου Αρχείο
28.04.2021 Αρ. Πρ. 33025 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 74652/5.11.2020 (Β΄ 5004) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις» Αρχείο
23.04.2021 Αρ. Πρ. 31921 Τροποποίηση της αριθμ.πρωτ. 9791/08.02.2021 (ΑΔΑ:6ΙΟΒ46ΜΤΛ6-ΙΧΥ) Απόφασής του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την κατανομή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας Αρχείο
14.04.2021 Αρ. Πρ. 28960 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Δ΄ κατανομή έτους 2021 Αρχείο
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
12.05.2021 Αρ. Πρ. 35931 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εντύπων και υλικού, στο πλαίσιο των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), που θα πραγματοποιηθούν στις 16/5/2021 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 13.05.2021
11.05.2021 Αρ. Πρ. 8131 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια 41 τεμαχίων ρόλλερ σκίασης ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 14.05.2021
07.05.2021 Αρ. Πρ. 34781 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για υπηρεσίες μίσθωσης φωτοτυπικών μηχανημάτων στο πλαίσιο των εξετάσεων απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 11.05.2021
06.05.2021 Αρ. Πρ. 34409 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια τετραδίων, καλυπτικών αυτοκόλλητων και φωτοαντιγραφικού χαρτιού, στο πλαίσιο των εξετάσεων απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 10.05.2021
06.05.2021 Αρ. Πρ. 34469 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας ειδών προστασίας από τον κορωνοϊό, για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, στο πλαίσιο των εξετάσεων απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 10.05.2021
06.05.2021 Αρ. Πρ. 7799 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης για την προστασία του προσωπικού και την αποτροπή της διάδοσης του ιού Covid 19 και πιθανών άλλων μεταδιδόμενων ασθενειών: στους χώρους του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, επί της οδού Λεωφ. Βασ. Σοφίας 15 Αθήνα, και στους χώρους του κτιρίου του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, επί των οδών Σπινθάρου 2 και Φιλοξένους 2-4 στο Νέο Κόσμο ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 11.05.2021
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
12.03.2020 Αρ. Πρ. 7873 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την επιλογή του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) Αρχείο
11.03.2020 Αρ. Πρ. 7774 Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠ. ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ), για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017) Σύμφωνα Αρχείο
11.02.2020 Αρ. Πρ. 5921 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017) Αρχειο
14.01.2020 Αρ. Πρ. 48 Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης Αρχείο
03.01.2020 Αρ. Πρ. 3028 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας Αρχείο
13.12.2019 Αρ. Πρ. 1732 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει. Αρχείο
Παλαιότερες Προκηρύξεις
29.04.2021 Αρ. Πρ. 33771 Παράταση υποβολής αιτημάτων για στελέχωση υπηρεσιών με αποφοίτους της ΚΗ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ΑρχείοΑρχείοΑρχείο
04.04.2021 Αρ. Πρ. 25747 Συλλογή στοιχείων για παροχές & επιδόματα υπαλλήλων (έρευνα ΕΛΣΤΑΤ) ΑρχείοΑρχείο ΕΛΣΤΑΤΑρχείο ELSTATPAR2021_.xls ΕΛΣΤΑΤ-Συμπληρωματικές Οδηγίες για συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 2019-2020
02.04.2021 Αρ. Πρ. 25523 Εφαρμογή Μηχανισμού Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ για το α΄ τρίμηνο του 2021 ΑρχείοΑρχείο XLSΟδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του αρχείου
17.03.2021 Αρ. Πρ. 20155 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως 31-3-2021 & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-12-2020 ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ ΙΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
03.03.2021 Αρ. Πρ. 16232 Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του υποτομέα των ΟΤΑ ΑρχείοΠαράρτημα
18.02.2021 Αρ. Πρ. 12119 Πρόσθετα προσόντα, επιβεβαίωση των θέσεων τακτικού προσωπικού των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021 και αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών Αρχείο
Παλαιότερα Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2