ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 08 Ιουνίου 2023

ΔΡΑΣΕΙΣ

Εικόνα για Μάθε που ψηφίζεις
Εικόνα για αιτήσεις εκλογέων εξωτερικού

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

08.06 2023
06.06 2023
05.06 2023
02.06 2023
02.06 2023
01.06 2023
30.05 2023
30.05 2023
Όλες οι ανακοινώσεις
08.06.2023 Αρ. Πρ. 50518 Χορήγηση προκαταβολής ποσού 515.000,00€ στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας του Νομού Αττικής, έναντι των εσόδων που δικαιούται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΕΞΡ46ΜΤΛ6-77Δ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
08.06.2023 Αρ. Πρ. 50329 Ορισμός υπόλογου διαχειριστή στη ΣΑΕ 1551 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΗ3Ν46ΜΤΛ6-ΙΛ6 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
08.06.2023 Αρ. Πρ. 50319 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Ιωαννιτών (Ν. Ιωαννίνων) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης X με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς». Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ8ΛΡ46ΜΤΛ6-ΞΕΤ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
08.06.2023 Αρ. Πρ. 50258 Δαπάνη με έκδοση ΧΕΠ των οδοιπορικών εξόδων στους διοριζόμενους επόπτες στους γραμματείς αυτών και στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής οι οποίοι θα μεταβούν στις ελληνικές διπλωματικές αρχές για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικρατείας, εν όψει των Βουλευτικών Εκλογών της 25/06/2023. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΗΕ446ΜΤΛ6-ΡΔ5 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
07.06.2023 Αρ. Πρ. 50204 Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια χαρτιού ψηφοδελτίων ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΕΠ5Α46ΜΤΛ6-30Φ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
07.06.2023 Αρ. Πρ. 50180 Απευθείας ανάθεση για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια, εγκατάσταση και την παραμετροποίηση δικτυακού εξοπλισμού για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής του ΥΠ.ΕΣ., ενόψει των επικείμενων Εθνικών εκλογών της 25ης Ιουνίου. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ρ4ΜΑ46ΜΤΛ6-Υ1Ε | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Παλαιότερες Αποφάσεις
08.06.2023 Αρ. Πρ. 50598 Διαχείριση οικονομικών, ιδιωτική χρηματοδότηση και προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 Αρχείο
07.06.2023 Αρ. Πρ. 50007 Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 Αρχείο
02.06.2023 Αρ. Πρ. 49123 Υποψηφιότητες βουλευτών στις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 Αρχείο
02.06.2023 Αρ. Πρ. 49104 Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 Αρχείο
31.05.2023 Αρ. Πρ. 47704 Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 Αρχείο
31.05.2023 Αρ. Πρ. 47963 Παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων του άρθρου 90 “Ρύθμιση οφειλών προς δήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022 – Αναβίωση της ρύθμισης των εκατό (100) δόσεων των νόμων 4611/2019 και 4764/2020” του ν. 5036/2023 Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
06.06.2023 Αρ. Πρ. 49708 Καθορισμός εκλογικών τμημάτων εκτός Ελληνικής Επικράτειας για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Ιουνίου 2023 Αρχείο
01.06.2023 Αρ. Πρ. 48617 Τροποποίηση της υπ. αρ. 26728/29.3.2023 (ΑΔΑ: ΨΤ7Μ46ΜΤΛ6-ΡΝΧ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Υπουργικής Απόφασης Αρχείο
01.06.2023 Αρ. Πρ. 48450 Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή στις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023. Αρχείο
31.05.2023 Αρ. Πρ. 48020 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων κατά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 Αρχείο
31.05.2023 Αρ. Πρ. 47699 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 Αρχείο
31.05.2023 Αρ. Πρ. 47837 Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων, λευκών ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία της 25ης Ιουνίου 2023 για την εκλογή βουλευτών Αρχείο
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
07.06.2023 Αρ. Πρ. 9778 Πρόσκληση για κατάθεση τεχνοοικονομικής προσφοράς για την αναβάθμιση της υποδομής του δικτύου του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Διοικητικής Ανασυγκρότησης) , με παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης-παραμετροποίησης και μετάπτωσης φυσικών και εικονικών συστημάτων και υποδομών του δικτύου ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 12.06.2023
03.06.2023 Αρ. Πρ. 49255 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ., ενόψει των επικείμενων επαναληπτικών Εθνικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 06.06.2023
03.06.2023 Αρ. Πρ. 49260 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 192280) για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς του εκλογικού υλικού (κατά προσέγγιση έως 350 δρομολόγια) για τις ανάγκες των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, την 25η Ιουνίου 2023 με δυνατότητα αύξησης των δρομολογίων κατά 10% ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 06.06.2023
03.06.2023 Αρ. Πρ. 49263 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 195482), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια χαρτιού ψηφοδελτίων, για την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 06.06.2023
03.06.2023 Αρ. Πρ. 49284 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 195539) για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εκλογικών φακέλων, ενόψει των επικείμενων Εθνικών εκλογών της 25ης Ιουνίου ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 06.06.2023
03.06.2023 Αρ. Πρ. 49288 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 195534) για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και την παραμετροποίηση δικτυακού εξοπλισμού για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής του ΥΠ.ΕΣ., ενόψει των επικείμενων Εθνικών εκλογών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 06.06.2023
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
26.10.2022 Αρ. Πρ. 72624 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
19.09.2022 Αρ. Πρ. 35422 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
01.09.2022 Αρ. Πρ. 57616 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό Σημείωμα
08.08.2022 Αρ. Πρ. 55285 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό
10.06.2022 Αρ. Πρ. 40640 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1803 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Παλαιότερες Προκηρύξεις
08.06.2023 Αρ. Πρ. 50315 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το β΄ τρίμηνο του 2023 ΑρχείοΑρχείο συμπλήρωσης και υποβολής των αναλυτικών καταστάσεων ARREARS202306_.xlsx Οδηγίες συμπλήρωσης αρχείου» και τίτλο «Οδηγίες συμπλήρωσης αρχείου β τρίμηνο του 2023
04.06.2023 Αρ. Πρ. 49357 Ψηφοφορία των Ελλήνων ναυτικών εκτός Ελληνικής Επικράτειας κατά τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Ιουνίου 2023 Αρχείο
02.06.2023 Αρ. Πρ. 48710 Διευκόλυνση δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων έως και τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023 για την υποβολή παραίτησης στην υπηρεσία τους ως υποψηφίων στις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 Αρχείο
02.06.2023 Αρ. Πρ. 49151 Διόρθωση σφαλμάτων Αρχείο
30.05.2023 Αρ. Πρ. 47495 Δικαίωμα Ψήφου Ετεροδημοτών Αρχείο
15.05.2023 Αρ. Πρ. 42741 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών από τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-4- 2023 έως 30-06-2023, & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2023 έως 31-3-2023- Ενημέρωση υλοποίησης Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟ 1-1-2023 ΕΩΣ 31-03-2023ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 1-4-2023 ΕΩΣ 30-06-2023
Παλαιότερα Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2