ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 19 Μάιος 2019
ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ

Συμπληρώστε τα πεδία Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα, Έτος Γέννησης, Όνομα Μητέρας (προαιρετικό), ή μόνο τα πεδία Ε.Ε.Α. και Επώνυμο εφόσον τα γνωρίζετε.

Καθαρισμός Πεδίων

ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

{ «Σύμφωνα με το ΠΔ 26/2012, οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με ευθύνη των Δήμων και αντλούνται από το τηρούμενο σε αυτούς δημοτολόγιο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε για τη διόρθωσή του με τον Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είστε γραμμένος/η» }

ΔΡΑΣΕΙΣ

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Όλες οι ανακοινώσεις
17.05.2019 Αρ. Πρ. 38148 Δαπάνη για την παρακολούθηση της λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων Data Center ενόψει των εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 91ΠΑ465ΧΘ7-Γ4Γ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
17.05.2019 Αρ. Πρ. 38149 δαπάνη για παροχή τεχνικής υποστήριξης της λειτουργίας των ανελκυστήρων του κτιρίου επί της Σταδίου 27 ενόψει της διενέργειας των Ευρωεκλογών και των εκλογών της Τοπικής Αυτ/σης της 26ης Μαΐου καθώς και της 2ας Ιουνίου 2019 για την αντιμετώπιση τυχόν βλαβών καθώς και την αλλαγή στάσεων αυτών στους ορόφους Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΣΑΣ465ΧΘ7-ΚΧΔ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
17.05.2019 Αρ. Πρ. 38169 291η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ε2Θ465ΧΘ7-20Ζ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
17.05.2019 Αρ. Πρ. 38147 Παροχή υπηρεσιών επίβλεψης της λειτουργίας των γενικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του κτιρίου ΥΠΕΣ επί της Σταδίου 27, ενόψει των εκλογών της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΠ4Η465ΧΘ7-8ΔΧ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
17.05.2019 Αρ. Πρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./ 5762/2018 /Α325 Σχετ. : Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Κ.Ε.: 5580/2018, 5592/2018, 5516/2018, 5106/2018, 4749/2018, 3016/2018, 1060/2018, 2931/2017, 2660/2018, 2654/2018 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 30ης Νοεμβρίου 2017 έως 4ης Δεκεμβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ4ΔΖ465ΧΘΞ-ΠΘ9 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
17.05.2019 Αρ. Πρ. 38029 Δαπάνη για εργασίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης των Data Centers του ΥΠ.ΕΣ., ενόψει των επερχόμενων εκλογών του Μαΐου 2019. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Ζ0Δ465ΧΘ7-ΕΝ9 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Παλαιότερες Αποφάσεις
19.05.2019 Αρ. Εκτύπωση και διανομή ψηφοδελτίων στις δημοτικές εκλογές Αρχείο
16.05.2019 Αρ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26ης ΜΑΙΟΥ 2019 Αρχείο
14.05.2019 Αρ. 33 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019. Αρχείο
14.05.2019 Αρ. 34 Διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών αρχών της 26ης Μαΐου 2019. Αρχείο
13.05.2019 Αρ. 32 Διαδικασία υποβολής μηνιαίας έκθεσης απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ ΑρχείοΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
08.05.2019 Αρ. 35377 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
17.05.2019 Αρ. 38407 Παροχή έκπτωσης στα εισιτήρια των αεροπορικών εταιρειών AEGEAN και OLYMPIC AIR για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους κατά τις προσεχείς ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019 Αρχείο
15.05.2019 Αρ. 1698 Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και του χρόνου προβολής, κατά την προεκλογική περίοδο, των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, οι συνδυασμοί των οποίων ανακηρύχθηκαν από τον Άρειο Πάγο για τη συμμετοχή τους στις εκλογές της 26ης Μαΐου για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, καθώς και των αναγκαίων λεπτομερειών για τις εμφανίσεις των υποψηφίων ευρωβουλευτών και των οριζομένων εκπροσώπων των ανωτέρω πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων στα παραπάνω ραδιοτηλεοπτικά μέσα Αρχείο
13.05.2019 Αρ. 36445 Συμπλήρωση συγκρότησης Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτους 2019 Αρχείο
23.04.2019 Αρ. 31293 Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν.4483/2017(Α’107), προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρισης ή και διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 249 του ν.4555/2018 (Α’133) Αρχείο
12.05.2019 Αρ. 36351 (ΝΕΟ) Παροχή έκπτωσης για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους, κατά τις προσεχείς ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019 Αρχείο
12.05.2019 Αρ. 36348 Παροχή έκπτωσης στα εισιτήρια των υπεραστικών ΚΤΕΛ για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους, εφόρους και ψηφοφόρους κατά τις προσεχείς ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019 Αρχείο
Παλαιότερες ΠΔ - Αποφάσεις
16.05.2019 Αρ. 37825 Αίτημα για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, για 3η συνεχή χρονιά με τον τίτλο «50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο # 3 », με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το WIFT.GR (Women in Film and Television Greece), που θα πραγματοποιηθεί στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος από τις 13 έως 16 Ιουνίου 2019, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 21.05.2019
09.05.2019 Αρ. 35571 Αίτημα για την παροχή υπηρεσιών απεικόνισης χαρτών για χρήση στην εφαρμογή «Μάθε πού ψηφίζεις» ενόψει των επερχόμενων εκλογών του Μαΐου 2019 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 10.05.2019
09.05.2019 Αρ. 35373 Αίτημα για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Canon και Samsung του Υπουργείου Εσωτερικών και Panasonic & INEO της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 14.05.2019
08.05.2019 Αρ. 35273 Αίτημα κατάθεσης οικονομικών προσφορών για προμήθεια είκοσι (20) πλαστικών στηθαίων οδών και δέκα (10) πλαστικών κώνων σήμανσης για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 10.05.2019
03.05.2019 Αρ. 33809 Αίτημα για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Video Wall για προβολή συμβάντων ασφαλείας και εποπτείας υποδομών ΥΠ.ΕΣ. ενόψει των εκλογών του Μαΐου 2019 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 08.05.2019
30.04.2019 Αρ. 32698 Αίτημα για υπηρεσίες βιβλιοδεσίας ληξιαρχικών βιβλίων, για τις ανάγκες του Τμήματος του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 09.05.2019
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
18.01.2018 Αρ. 1763 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (18ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Τομεακού Γραμματέα Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. 1764 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (19ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύει Αρχείο
18.01.2018 Αρ. 1758 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. 1759 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. 1761 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (16ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. 1762 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (17ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Τομεακού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

Παλαιότερες Προκηρύξεις
14.05.2019 Αρ. 36952 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτ/θμιας και δευτ/θμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-4-2019 έως 30-6-2019 & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 31-3-2019 ΑρχείοΚΟΣΤΟΣ Ι 1419-30619ΚΟΣΤΟΣ ΙΙ 1119-31319
13.05.2019 Αρ. 36490 Καθαρισμός σχολικών μονάδων με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Διάρκεια συμβάσεων – Υγεία και ασφάλεια στην εργασία ΑρχείοSXOLKATHARIST_
25.04.2019 Αρ. 32292 Αποδοχή της υπ’ αριθ. 237/2018 Γνωμοδότησης του Ε΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.. ΑρχείοΓνωμοδότηση ΝΣΚ 237/2018
15.04.2019 Αρ. 29324 Επικαιροποίηση του Υποτομέα «S1313 ΟΤΑ» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ Αρχείο
18.04.2019 Αρ. 29998 Επαναπροσδιορισμός της ημερομηνίας λήξης της δυνατότητας υποβολής στοιχείων για το στρατηγικό προγραμματισμό προσλήψεων 2020-2023 από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αρχείο
10.04.2019 Αρ. 26951 Λήξη δυνατότητας υποβολής στοιχείων για το στρατηγικό προγραμματισμό προσλήψεων 2020-2023 από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αρχείο
Παλαιότερες Έγγραφα
2017 Αρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2017 Αρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2015 Αρ. 661 ΣτΕ 2015_661

Αρχείο

2015 Αρ. 665 ΣτΕ 2015_665

Αρχείο

2015 Αρ. 671 ΣτΕ 2015_671

Αρχείο

2015 Αρ. 915 ΣτΕ 2015_915

Αρχείο

2015 Αρ. 1012 ΣτΕ 2015_1012

Αρχείο

2015 Αρ. 1457 ΣτΕ 2015_1457

Αρχείο

2015 Αρ. 1464 ΣτΕ 2015_1464

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2