ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 19 Μάιος 2021

ΔΡΑΣΕΙΣ

Συνάντηση του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) κ. Σταύρου Καλαφάτη με ...
Δήλωση του Υφυπουργού Εσωτερικών(Μακεδονίας – Θράκης) Σταύρου Καλαφάτη στην Επιμν...

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

18.05 2021
18.05 2021
18.05 2021
17.05 2021
17.05 2021
17.05 2021
16.05 2021
15.05 2021
Όλες οι ανακοινώσεις
18.05.2021 Αρ. Πρ. - ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ8ΨΖ46ΜΤΛ6-ΝΨΒ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία:
18.05.2021 Αρ. Πρ. 37175 Δαπάνη για ημερήσια αποζημίωση με έκδοση ΧΕΠ, για την μετακίνηση οδικώς των υπαλλήλων του ΥΠ.ΕΣ., κ.κ. Παπαγεωργίου Σοφίας και Καγιαμπάκη Ειρήνης στη Θεσσαλονίκη και Λάρισα, στο πλαίσιο συνεργασίας με τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ67Ι46ΜΤΛ6-Ο7Χ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
18.05.2021 Αρ. Πρ. 37175 Δαπάνη για ημερήσια αποζημίωση με έκδοση ΧΕΠ, για την μετακίνηση οδικώς των υπαλλήλων του ΥΠ.ΕΣ., κ.κ. Παπαγεωργίου Σοφίας και Καγιαμπάκη Ειρήνης στη Θεσσαλονίκη και Λάρισα, στο πλαίσιο συνεργασίας με τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Ε4Ζ46ΜΤΛ6-2ΒΠ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
18.05.2021 Αρ. Πρ. 37171 Δαπάνη για έξοδα κίνησης με έκδοση ΧΕΠ, για την μετακίνηση οδικώς των υπαλλήλων του ΥΠ.ΕΣ., κ.κ. Παπαγεωργίου Σοφίας και Καγιαμπάκη Ειρήνης στη Θεσσαλονίκη και Λάρισα, στο πλαίσιο συνεργασίας με τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλεκτ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΚ0046ΜΤΛ6-Π4Ω | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
18.05.2021 Αρ. Πρ. 37110 3652η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω2ΚΡ46ΜΤΛ6-Ν1Ζ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
18.05.2021 Αρ. Πρ. 37057 Χρηματοδότηση του Δήμου Δελφών του Ν. Φωκίδας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΙΤΞ46ΜΤΛ6-Υ73 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
Παλαιότερες Αποφάσεις
17.05.2021 Αρ. Πρ. 8599 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 44η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
10.05.2021 Αρ. Πρ. 8032 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 43η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
26.04.2021 Αρ. Πρ. 7423 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 42η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
23.04.2021 Αρ. Πρ. 7330 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 41η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
20.04.2021 Αρ. Πρ. 6988 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 40η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
13.04.2021 Αρ. Πρ. 6602 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 39η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
10.05.2021 Αρ. Πρ. 35694 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ε΄ Κατανομή έτους 2021 Αρχείο
06.05.2021 Αρ. Πρ. 34285 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ε΄ κατανομή έτους 2021 Αρχείο
29.04.2021 Αρ. Πρ. 33530 Συγκρότηση των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νότιου Αιγαίου Αρχείο
28.04.2021 Αρ. Πρ. 33025 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 74652/5.11.2020 (Β΄ 5004) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις» Αρχείο
23.04.2021 Αρ. Πρ. 31921 Τροποποίηση της αριθμ.πρωτ. 9791/08.02.2021 (ΑΔΑ:6ΙΟΒ46ΜΤΛ6-ΙΧΥ) Απόφασής του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την κατανομή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας Αρχείο
14.04.2021 Αρ. Πρ. 28960 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Δ΄ κατανομή έτους 2021 Αρχείο
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
12.05.2021 Αρ. Πρ. 35931 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εντύπων και υλικού, στο πλαίσιο των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), που θα πραγματοποιηθούν στις 16/5/2021 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 13.05.2021
11.05.2021 Αρ. Πρ. 8131 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια 41 τεμαχίων ρόλλερ σκίασης ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 14.05.2021
07.05.2021 Αρ. Πρ. 34781 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για υπηρεσίες μίσθωσης φωτοτυπικών μηχανημάτων στο πλαίσιο των εξετάσεων απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 11.05.2021
06.05.2021 Αρ. Πρ. 34409 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια τετραδίων, καλυπτικών αυτοκόλλητων και φωτοαντιγραφικού χαρτιού, στο πλαίσιο των εξετάσεων απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 10.05.2021
06.05.2021 Αρ. Πρ. 34469 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας ειδών προστασίας από τον κορωνοϊό, για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, στο πλαίσιο των εξετάσεων απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 10.05.2021
06.05.2021 Αρ. Πρ. 7799 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης για την προστασία του προσωπικού και την αποτροπή της διάδοσης του ιού Covid 19 και πιθανών άλλων μεταδιδόμενων ασθενειών: στους χώρους του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, επί της οδού Λεωφ. Βασ. Σοφίας 15 Αθήνα, και στους χώρους του κτιρίου του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, επί των οδών Σπινθάρου 2 και Φιλοξένους 2-4 στο Νέο Κόσμο ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 11.05.2021
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
12.03.2020 Αρ. Πρ. 7873 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την επιλογή του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) Αρχείο
11.03.2020 Αρ. Πρ. 7774 Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠ. ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ), για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017) Σύμφωνα Αρχείο
11.02.2020 Αρ. Πρ. 5921 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017) Αρχειο
14.01.2020 Αρ. Πρ. 48 Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης Αρχείο
03.01.2020 Αρ. Πρ. 3028 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας Αρχείο
13.12.2019 Αρ. Πρ. 1732 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει. Αρχείο
Παλαιότερες Προκηρύξεις
29.04.2021 Αρ. Πρ. 33771 Παράταση υποβολής αιτημάτων για στελέχωση υπηρεσιών με αποφοίτους της ΚΗ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ΑρχείοΑρχείοΑρχείο
04.04.2021 Αρ. Πρ. 25747 Συλλογή στοιχείων για παροχές & επιδόματα υπαλλήλων (έρευνα ΕΛΣΤΑΤ) ΑρχείοΑρχείο ΕΛΣΤΑΤΑρχείο ELSTATPAR2021_.xls ΕΛΣΤΑΤ-Συμπληρωματικές Οδηγίες για συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 2019-2020
02.04.2021 Αρ. Πρ. 25523 Εφαρμογή Μηχανισμού Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ για το α΄ τρίμηνο του 2021 ΑρχείοΑρχείο XLSΟδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του αρχείου
17.03.2021 Αρ. Πρ. 20155 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως 31-3-2021 & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-12-2020 ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ ΙΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
03.03.2021 Αρ. Πρ. 16232 Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του υποτομέα των ΟΤΑ ΑρχείοΠαράρτημα
18.02.2021 Αρ. Πρ. 12119 Πρόσθετα προσόντα, επιβεβαίωση των θέσεων τακτικού προσωπικού των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021 και αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών Αρχείο
Παλαιότερα Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2