ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 01 Μαρτίου 2024

ΔΡΑΣΕΙΣ

Επιτυχημένο και επίκαιρο το 1ο Συνέδριο για την καινοτομία και την κοινωνική συνεταιρισ...
Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Στάθης Κωνσταντινίδης...
Εικόνα για Μάθε που ψηφίζεις
Εικόνα για επιστολική ψήφο με λογότυπο

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

01.03 2024
26.02 2024
23.02 2024
23.02 2024
20.02 2024
19.02 2024
13.02 2024
03.02 2024
Όλες οι ανακοινώσεις
01.03.2024 Αρ. Πρ. 19945 3292η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2024 (MIS 5200085) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 2022ΝΑ25500009 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΦΠΩ46ΜΤΛ6-505 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
01.03.2024 Αρ. Πρ. 19283 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό Δίκτυο Sub. 2 – 16631)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - ΥΠΟΕΡΓΟ 8 - «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ 35+500 ΕΩΣ ΜΟΛΑΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΧΑΝΙΑ-ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ» Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΧΤΚ46ΜΤΛ6-40Λ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
01.03.2024 Αρ. Πρ. 19059 Ένταξη της Πράξης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλογήρων ΔΕΥΑ Πύλης» με Κωδικό ΟΠΣ 5200784 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025» Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΤΓ246ΜΤΛ6-9Ν5 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
01.03.2024 Αρ. Πρ. 19412 Ένταξη της Πράξης " Ανάπτυξη δικτύων υποδομής για την βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των ΡΟΜΑ του Δήμου Δέλτα" με κωδικό ΟΠΣ 5220064 στο ΤΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΑΨ646ΜΤΛ6-ΚΜΙ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
01.03.2024 Αρ. Πρ. 19056 Ένταξη της Πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ ΔΙΚΤΥOΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΒΡΑΜΗΛΙΑΣ ΔΕΥΑ ΝΕΣΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5200300 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025» Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒ9Χ46ΜΤΛ6-ΥΚΑ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
01.03.2024 Αρ. Πρ. 19822 Ανεκτέλεστη δαπάνη παρελθόντων ετών για υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων του ΥΠ.ΕΣ. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΔΤΟ46ΜΤΛ6-Χ1Π | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Παλαιότερες Αποφάσεις
22.02.2024 Αρ. Πρ. 17088 Παροχή διευκρινίσεων για τις μεταδημοτεύσεις λόγω υποψηφιότητας στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 Αρχείο
15.02.2024 Αρ. Πρ. 14420 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών (ανταποδοτικού χαρακτήρα, υπό την μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών) ΑρχείοΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1α & 1βΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2α & 2β
02.02.2024 Αρ. Πρ. 9883 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού: Τύποι και ενέργειες υλοποίησης και έγκρισης Αρχείο
29.01.2024 Αρ. Πρ. 1932 Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών την 30η /1/2024 Αρχείο
26.01.2024 Αρ. Πρ. 8050 Λειτουργία δημοτικών κοινοτήτων Αρχείο
26.01.2024 Αρ. Πρ. 8156 Εγκύκλιος υπ’ αριθ. 96 για τις υποχρεώσεις των περιφερειακών συμβούλων, την αντικατάσταση και την αναπλήρωση των συμβούλων Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
23.02.2024 Αρ. Πρ. 17409 Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα δημοτικά συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α΄220), για την προεκλογική προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών Αρχείο
22.02.2024 Αρ. Πρ. 17075 Ρύθμιση θεμάτων κτήσης δημοτικότητας σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 5089/2024 (Α΄ 27) Αρχείο
16.02.2024 Αρ. Πρ. 14783 Κατανομή σε Δήμους της χώρας συνολικού ποσού 14.674.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών, προς κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών Αρχείο
16.02.2024 Αρ. Πρ. 14930 Διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ΑρχείοΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β’ – Aρ.Φυλ. 1037
12.02.2024 Αρ. Πρ. 12284 Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής, μεταβολής και ακύρωσης της αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου, του τρόπου πιστοποίησης του εκλογέα, ζητημάτων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλου θέματος σχετικού με την εφαρμογή των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 5083/2024 (Α’ 12) ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β’ – Aρ.Φυλ. 1037
12.02.2024 Αρ. Πρ. 12779 Καθορισμός διαδικασίας υποβολής αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 5083/2024 για λογαριασμό εκλογέων από τις αρμόδιες ελληνικές Προξενικές Αρχές ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β’ – Aρ.Φυλ. 1040
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
29.02.2024 Αρ. Πρ. 19895 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων στα κτίρια του ΥΠ-ΕΣ ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 06.03.2024
28.02.2024 Αρ. Πρ. 19718 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τον καθαρισμό, (απομάκρυνση, καθαρισμό, σιδέρωμα, επανατοποθέτηση και επιδιόρθωση όπου απαιτείται) των κουρτινών του 1ου, 3ου, 5ου, 6ου ,7ου και 8ου ορόφου του κτιρίου του ΥΠΕΣ επί της οδού Σταδίου 27 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 06.03.2024
21.02.2024 Αρ. Πρ. 16493 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 316252), για την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την υλοποίηση (επικοινωνιακός σχεδιασμός – παραγωγή επικοινωνιακού και εντύπου υλικού – δράσεις και υπηρεσίες προβολής της καμπάνιας ενημέρωσης) της εκστρατείας ενημέρωσης των εκλογέων που βρίσκονται εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 26.02.2024
19.02.2024 Αρ. Πρ. 3543 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια συσκευής UPS για την διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας του Δικτύου της Υπηρεσίας μας ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 23.02.2024
19.02.2024 Αρ. Πρ. 3564 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων (για LED tube) και φωτιστικών ασφαλείας για τις ανάγκες του Υπουργείου ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 23.02.2024
16.02.2024 Αρ. Πρ. 14778 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια και αντικατάσταση μπαταριών σε UPS (UPS-S27-1, UPS-1, UPS-9) ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 21.02.2024
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
26.10.2022 Αρ. Πρ. 72624 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
19.09.2022 Αρ. Πρ. 35422 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
01.09.2022 Αρ. Πρ. 57616 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό Σημείωμα
08.08.2022 Αρ. Πρ. 55285 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό
10.06.2022 Αρ. Πρ. 40640 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1803 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Παλαιότερες Προκηρύξεις
22.02.2024 Αρ. Πρ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΥΓ/2024) για την επιλογή δεκατεσσάρων (14) Υπηρεσιακών Γραμματέων σε Υπουργεία Αρχείο
26.01.2024 Αρ. Πρ. 7988 Έναρξη μεταφοράς προσωπικού νομικών προσώπων τα οποία καταργήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 29 του ν.5056/2023 (Α’ 163) και είχαν αναπτύξει Ψηφιακό Οργανόγραμμα, στους οικείους δήμους ΑρχείοΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ από 15-06-2022ΠΙΝΑΚΑΣ
25.01.2024 Αρ. Πρ. 7477 Περαιτέρω διευκρινίσεις για την εκλογή των αντιπροσώπων των δήμων στη γενική συνέλευση των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων Αρχείο
23.01.2024 Αρ. Πρ. 7490 Παροχή στοιχείων απολογιστικού κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2023 έως 31-12-2023, καθώς και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών. – Ενημέρωση υλοποίησης Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.). ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ
16.01.2024 Αρ. Πρ. 4690 Γνωστοποίηση δημοσίευσης Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρχείο
12.01.2024 Αρ. Πρ. 778 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την επιλογή του Προέδρου και τριών (3) Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) Αρχείο
Παλαιότερα Έγγραφα
24-03-2020 Αρ. Πρ. 19560 Διαγραφή μελών δημοτικού συμβουλίου

Αρχείο

2022 Αρ. Πρ. 822 ΣτΕ 822-2022

Αρχείο

2022 Αρ. Πρ. 1089 ΣτΕ 1089-2022

Αρχείο

2022 Αρ. Πρ. 1870 ΣτΕ 1870-2022

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 5814 ΔΠρΘεσσαλ 5814_2020

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 295 ΔΕφΛΑρ 295_2020

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2