ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

ΔΡΑΣΕΙΣ

Επιτυχημένο και επίκαιρο το 1ο Συνέδριο για την καινοτομία και την κοινωνική συνεταιρισ...
Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Στάθης Κωνσταντινίδης...
Εικόνα για Μάθε που ψηφίζεις
Εικόνα για επιστολική ψήφο με λογότυπο

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

24.04 2024
24.04 2024
19.04 2024
18.04 2024
14.04 2024
09.04 2024
05.04 2024
04.04 2024
Όλες οι ανακοινώσεις
24.04.2024 Αρ. Πρ. 37658 δαπάνη για την προμήθεια λογισμικού (antivirus) στο χώρο του εκθεσιακού κέντρου Περιστερίου στο οποίο θα στεγαστούν οι επιτροπές συλλογής και διαλογής επιστολικής ψήφου Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ν0Β46ΜΤΛ6-Α9Ζ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
24.04.2024 Αρ. Πρ. 37652 δαπάνη για την προμήθεια video wall και συστήματος βιντεοεπιτήρησης στο χώρο του εκθεσιακού κέντρου Περιστερίου στο οποίο θα στεγαστούν οι επιτροπές συλλογής και διαλογής επιστολικής ψήφου Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ρ28Ν46ΜΤΛ6-2ΝΡ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
24.04.2024 Αρ. Πρ. 37642 Δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης, ελέγχου και πλήρους λειτουργίας όλου του εξοπλισμού, σύμφωνα με το σχέδιο υλοποίησης για το χώρο του εκθεσιακού εκθεσιακού κέντρου Περιστερίου όπου θα στεγαστούν οι επιτροπές συλλογής και διαλογής επιστολικής ψήφου, ενόψει των Ευρωεκλογών 2024 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ18Ζ46ΜΤΛ6-9ΛΛ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
24.04.2024 Αρ. Πρ. 37627 Δαπάνη για την προμήθεια τόνερ για τις ανάγκες του μηχανογραφικού εξοπλισμού, στο χώρο του εκθεσιακού κέντρου Περιστερίου, στο οποίο θα στεγαστούν οι επιτροπές συλλογής & διαλογής επιστολικής ψήφου Ευρωεκλογών 9.6.2024. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΗΛΣ46ΜΤΛ6-0Ο8 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
24.04.2024 Αρ. Πρ. 37623 Δαπάνη για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (εκτυπωτών, έγχρωμων πολυμηχανημάτων, φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και φορητών σαρωτών χειρός) στο χώρο του εκθεσιακού κέντρου Περιστερίου, στο οποίο θα στεγαστούν οι επιτροπές συλλογής & διαλογής επιστολικής ψήφου Ευρωεκλογών 9.6.2024. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΕ2746ΜΤΛ6-ΝΛ4 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
24.04.2024 Αρ. Πρ. 37613 Δαπάνη εξόδων λογαριασμού για τη διασύνδεση του Εκθεσιακού κέντρου Περιστερίου με το διαδίκτυο μέσω της υπηρεσίας COSMOTE DIA 200Mbps από την ημερομηνία σύνδεσης έως και 17.6.2024 ενόψει των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 690Κ46ΜΤΛ6-40Ξ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Παλαιότερες Αποφάσεις
17.04.2024 Αρ. Πρ. 36133 Τρόπος συνεδρίασης συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. με αναλογική εφαρμογή διατάξεων άρθρων 6 και 15 ν. 5056/2023 – διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 246 ν.3463/2006, όπως ισχύει- Αρχείο
08.04.2024 Αρ. Πρ. 33604 Εφαρμογή των διατάξεων του πδ 15/2022 (Α΄ 39) περί προεκλογικής προβολής και ελέγχου των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων καθώς και των διατάξεων του ν. 4255/2014 (Α΄ 89) για τη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών, ενόψει των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αρχείο
05.04.2024 Αρ. Πρ. 33156 Πληροφορίες και οδηγίες για τη λειτουργία και τον χρόνο έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων για τις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αρχείο
02.04.2024 Αρ. Πρ. 30971 Λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής Αρχείο
01.04.2024 Αρ. Πρ. 31709 Ευρωεκλογές 9ης Ιουνίου 2024-Βασικές ρυθμίσεις του ν.5083/2024 «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 12) Αρχείο
06.03.2024 Αρ. Πρ. 22338 «Επικαιροποίηση Μητρώου ν.π.δ.δ. και επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών των άρθρων 25 και 26 του ν. 4257/2014» Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
18.04.2024 Αρ. Πρ. 36327 Διευκόλυνση δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 για την υποβολή παραίτησης στην υπηρεσία τους ως υποψηφίων στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
16.04.2024 Αρ. Πρ. 35894 Διευκόλυνση υποψηφίων ευρωβουλευτών έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 για την υποβολή αιτήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων για την έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
10.04.2024 Αρ. Πρ. 34392 Κατανομή ποσοστού 50%+10% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων για τη διενέργεια των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΑρχείοΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β’ – Aρ.Φυλ. 2196
10.04.2024 Αρ. Πρ. 34498 Χορήγηση χαρτιού στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις έδρες που αναλογούν στην Ελλάδα ΑρχείοΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β’ – Aρ.Φυλ. 2332
08.04.2024 Αρ. Πρ. 33279 Καθορισμός i) λεπτομερειών και λοιπών χαρακτηριστικών του ψηφοδελτίου επιστολικής ψήφου, ii) περιεχομένου έντυπου αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 12 του ν. 5083/2024, iii) τύπου και διαστάσεων φακέλων ψηφοφορίας επιστολικής ψήφου και iv) τύπου, διαστάσεων και περιεχομένου ειδικών φακέλων ψηφοφορίας, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΑρχείοΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ
06.04.2024 Αρ. Πρ. 33210 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν σε ελληνικά λιμάνια κατά την ημέρα της ψηφοφορίας της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΑρχείοΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β’ – Aρ.Φυλ. 2057
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
19.04.2024 Αρ. Πρ. 36584 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση έργου – μελέτης βελτιστοποίησης και επικαιροποίησης της υφιστάμενης μελέτης εκτίμησης αντίκτυπου (Data Protection Impact Analysis – DPIA) που εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ. για το πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης της επιστολικής ψήφου ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 24.04.2024
19.04.2024 Αρ. Πρ. 36644 Πρόσκληση, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 347260), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς με αντικείμενο την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για την μεταφορά πάσης φύσεως εκλογικού υλικού για τις ανάγκες των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024.(ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ) ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 24.04.2024
19.04.2024 Αρ. Πρ. 36642 Πρόσκληση, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 347149), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για την διενέργεια των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024.(ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 24.04.2024
19.04.2024 Αρ. Πρ. 36629 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια 26.000 εκλογικών σάκων με δυνατότητα προσαύξησης 10%, ενόψει της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα της 9ης Ιουνίου 2024 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 23.04.2024
19.04.2024 Αρ. Πρ. 36641 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 347209), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν ενόψει των επικείμενων εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 24.04.2024
19.04.2024 Αρ. Πρ. 36667 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 349096), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών στους χώρους του Εκθεσιακού Κέντρου του Δήμου Περιστερίου στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη συγκέντρωση και καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων, ενόψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 25.04.2024
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
26.10.2022 Αρ. Πρ. 72624 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
19.09.2022 Αρ. Πρ. 35422 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
01.09.2022 Αρ. Πρ. 57616 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό Σημείωμα
08.08.2022 Αρ. Πρ. 55285 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό
10.06.2022 Αρ. Πρ. 40640 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1803 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Παλαιότερες Προκηρύξεις
21.03.2024 Αρ. Πρ. 27243 Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025-2028 του υποτομέα των ΟΤΑ ΑρχείοΕνδεικτική μεθοδολογία εκτιμήσεων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεωνΠρότυπο αρχείο Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων (ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΠΔΔ)Πρότυπο αρχείο Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων (ΝΠΙΔ)
07.03.2024 Αρ. Πρ. 22474 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το α΄ τρίμηνο του 2024 ΑρχείοARREARS202403_.xlsxΟδηγίες συμπλήρωσης αρχείου
22.02.2024 Αρ. Πρ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΥΓ/2024) για την επιλογή δεκατεσσάρων (14) Υπηρεσιακών Γραμματέων σε Υπουργεία Αρχείο
26.01.2024 Αρ. Πρ. 7988 Έναρξη μεταφοράς προσωπικού νομικών προσώπων τα οποία καταργήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 29 του ν.5056/2023 (Α’ 163) και είχαν αναπτύξει Ψηφιακό Οργανόγραμμα, στους οικείους δήμους ΑρχείοΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ από 15-06-2022ΠΙΝΑΚΑΣ
25.01.2024 Αρ. Πρ. 7477 Περαιτέρω διευκρινίσεις για την εκλογή των αντιπροσώπων των δήμων στη γενική συνέλευση των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων Αρχείο
23.01.2024 Αρ. Πρ. 7490 Παροχή στοιχείων απολογιστικού κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2023 έως 31-12-2023, καθώς και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών. – Ενημέρωση υλοποίησης Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.). ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ
Παλαιότερα Έγγραφα
24-03-2020 Αρ. Πρ. 19560 Διαγραφή μελών δημοτικού συμβουλίου

Αρχείο

2022 Αρ. Πρ. 822 ΣτΕ 822-2022

Αρχείο

2022 Αρ. Πρ. 1089 ΣτΕ 1089-2022

Αρχείο

2022 Αρ. Πρ. 1870 ΣτΕ 1870-2022

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 5814 ΔΠρΘεσσαλ 5814_2020

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 295 ΔΕφΛΑρ 295_2020

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2