ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 19 Μαΐου 2024

ΔΡΑΣΕΙΣ

Εικόνα για Μάθε που ψηφίζεις
Εικόνα για επιστολική ψήφο με λογότυπο

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Όλες οι ανακοινώσεις
18.05.2024 Αρ. Πρ. 41876 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης, εξόδων κίνησης και διανυκτέρευσης με έκδοση ΧΕΠ της Υφυπουργού Εσωτερικών και της διευθύντριας του γραφείου της κ. Σιμοπούλου Αδαμαντίας, από 22/5 έως 23/5/2024, στη Μύκονο, για να συμμετάσχουν σε προγραμματισμένες επισκέψεις με κυβερνητικό κλιμάκιο. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΕΘΖ46ΜΤΛ6-ΙΗΤ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
17.05.2024 Αρ. Πρ. 41845 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης της υπαλλήλου της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας κ. Καλλιόπης Μπαστάνη για τη μετακίνησή της στο Ηράκλειο Κρήτης ως εισηγήτρια στο 10ο Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, από 17.05.24 έως 19.05.24 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ9Ο746ΜΤΛ6-ΝΡ4 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
17.05.2024 Αρ. Πρ. 41843 Δαπάνη εξόδων κίνησης της υπαλλήλου της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας κ. Καλλιόπης Μπαστάνη για τη μετακίνησή της στο Ηράκλειο Κρήτης ως εισηγήτρια στο 10ο Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, από 17.05.24 έως 19.05.24 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ6ΔΔ46ΜΤΛ6-ΠΞΜ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
17.05.2024 Αρ. Πρ. 41840 Δαπάνη διανυκτέρευσης της υπαλλήλου της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας κ. Καλλιόπης Μπαστάνη για τη μετακίνησή της στο Ηράκλειο Κρήτης ως εισηγήτρια στο 10ο Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, από 17.05.24 έως 19.05.24 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 901Ψ46ΜΤΛ6-Φ66 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
17.05.2024 Αρ. Πρ. 41756 Τροποποίηση της αριθμ. 32820/27-4-21 (ΑΔΑ:6Ρ3946ΜΤΛ6-Ξ2Ο) απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου Χίου, Ν.Χίου, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (ΣΑΝΑ 255) Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΥΓΕ46ΜΤΛ6-Χ4Θ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
17.05.2024 Αρ. Πρ. 41749 Τροποποίηση της αριθμ. 31648/18-5-22 (ΑΔΑ: ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-Ν1Β), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 87947/22-12-22 (ΑΔΑ: ΩΥΥ446ΜΤΛ6-Σ63) Απόφαση χρηματοδότησης του Δήμου Πειραιά, Ν. Πειραιώς, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (ΣΑΝΑ 255) Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΑΤΦ46ΜΤΛ6-ΛΗ5 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Παλαιότερες Αποφάσεις
17.05.2024 Αρ. Πρ. 41620 Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρία στις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
11.05.2024 Αρ. Πρ. 40234 Συλλογή, Διαλογή και Συγκέντρωση αποτελεσμάτων επιστολικής ψήφου των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
08.05.2024 Αρ. Πρ. 39878 Εκλογικοί κατάλογοι, καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
29.04.2024 Αρ. Πρ. 38674 Διευκόλυνση εκλογέων που επιθυμούν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου και ετεροδημοτών μέσω ΚΕΠ και Δήμων, τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 και την Τρίτη 30 Απριλίου 2024 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

(του εγγράφου με Α.Π.:38518/26.04.2024 ως προς τις ώρες λειτουργίας των ΚΕΠ και των δημοτολογίων των Δήμων για τα θέματα των ειδικών εκλογικών καταλόγων ετεροδημοτών)

Αρχείο
26.04.2024 Αρ. Πρ. 38518 Διευκόλυνση εκλογέων που επιθυμούν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου και ετεροδημοτών μέσω ΚΕΠ και Δήμων, τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 και την Τρίτη 30 Απριλίου 2024 Αρχείο
17.04.2024 Αρ. Πρ. 36133 Τρόπος συνεδρίασης συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. με αναλογική εφαρμογή διατάξεων άρθρων 6 και 15 ν. 5056/2023 – διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 246 ν.3463/2006, όπως ισχύει- Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
01.05.2024 Αρ. Πρ. 39198 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ε΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024 ΑρχείοΧρηματική εντολή
26.04.2024 Αρ. Πρ. 38505 Συμπλήρωση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αρχείο
18.04.2024 Αρ. Πρ. 36327 Διευκόλυνση δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 για την υποβολή παραίτησης στην υπηρεσία τους ως υποψηφίων στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
16.04.2024 Αρ. Πρ. 35894 Διευκόλυνση υποψηφίων ευρωβουλευτών έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 για την υποβολή αιτήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων για την έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
10.04.2024 Αρ. Πρ. 34392 Κατανομή ποσοστού 50%+10% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων για τη διενέργεια των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΑρχείοΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β’ – Aρ.Φυλ. 2196
10.04.2024 Αρ. Πρ. 34498 Χορήγηση χαρτιού στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις έδρες που αναλογούν στην Ελλάδα ΑρχείοΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β’ – Aρ.Φυλ. 2332
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
02.05.2024 Αρ. Πρ. 8676 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εκτυπωτή ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 13.05.2024
02.05.2024 Αρ. Πρ. 39700 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια: α) γραφικής ύλης για τη λειτουργία των επιτροπών υποδοχής και διαλογής της Επιστολικής Ψήφου και β) σφραγίδων και καρτών διαπίστευσης όλων των εμπλεκόμενων της Επιστολικής Ψήφου, ενόψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024, στο χώρο του Εκθεσιακού κέντρου Περιστερίου, όπου θα στεγαστούν οι Επιτροπές Συλλογής Επιστολικής Ψήφου και οι Εφορευτικές Επιτροπές Διαλογής Επιστολικής Ψήφου ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 08.05.2024
02.05.2024 Αρ. Πρ. 39875 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής., «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, παρακολούθησης και διαχείρισης του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)» ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 12.06.2024
30.04.2024 Αρ. Πρ. 39096 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 349147) για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών πληροφορικής ενόψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024, στο χώρο του Εκθεσιακού κέντρου Περιστερίου, όπου θα στεγαστούν οι Επιτροπές Συλλογής Επιστολικής Ψήφου και οι Εφορευτικές Επιτροπές Διαλογής Επιστολικής Ψήφου ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 02.05.2024
26.04.2024 Αρ. Πρ. 38519 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση έργου – μελέτης βελτιστοποίησης και επικαιροποίησης της υφιστάμενης μελέτης εκτίμησης αντίκτυπου (Data Protection Impact Analysis – DPIA) που εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ. για το πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης της επιστολικής ψήφου ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 30.04.2024
24.04.2024 Αρ. Πρ. 8149 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών και drums για τις ανάγκες του Υπουργείου ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 02.05.2024
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
26.10.2022 Αρ. Πρ. 72624 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
19.09.2022 Αρ. Πρ. 35422 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
01.09.2022 Αρ. Πρ. 57616 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό Σημείωμα
08.08.2022 Αρ. Πρ. 55285 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό
10.06.2022 Αρ. Πρ. 40640 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1803 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Παλαιότερες Προκηρύξεις
21.03.2024 Αρ. Πρ. 27243 Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025-2028 του υποτομέα των ΟΤΑ ΑρχείοΕνδεικτική μεθοδολογία εκτιμήσεων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεωνΠρότυπο αρχείο Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων (ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΠΔΔ)Πρότυπο αρχείο Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων (ΝΠΙΔ)
07.03.2024 Αρ. Πρ. 22474 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το α΄ τρίμηνο του 2024 ΑρχείοARREARS202403_.xlsxΟδηγίες συμπλήρωσης αρχείου
22.02.2024 Αρ. Πρ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΥΓ/2024) για την επιλογή δεκατεσσάρων (14) Υπηρεσιακών Γραμματέων σε Υπουργεία Αρχείο
26.01.2024 Αρ. Πρ. 7988 Έναρξη μεταφοράς προσωπικού νομικών προσώπων τα οποία καταργήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 29 του ν.5056/2023 (Α’ 163) και είχαν αναπτύξει Ψηφιακό Οργανόγραμμα, στους οικείους δήμους ΑρχείοΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ από 15-06-2022ΠΙΝΑΚΑΣ
25.01.2024 Αρ. Πρ. 7477 Περαιτέρω διευκρινίσεις για την εκλογή των αντιπροσώπων των δήμων στη γενική συνέλευση των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων Αρχείο
23.01.2024 Αρ. Πρ. 7490 Παροχή στοιχείων απολογιστικού κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2023 έως 31-12-2023, καθώς και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών. – Ενημέρωση υλοποίησης Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.). ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ
Παλαιότερα Έγγραφα
24-03-2020 Αρ. Πρ. 19560 Διαγραφή μελών δημοτικού συμβουλίου

Αρχείο

2022 Αρ. Πρ. 822 ΣτΕ 822-2022

Αρχείο

2022 Αρ. Πρ. 1089 ΣτΕ 1089-2022

Αρχείο

2022 Αρ. Πρ. 1870 ΣτΕ 1870-2022

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 1960 ΣτΕ 1960-2020

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 5814 ΔΠρΘεσσαλ 5814_2020

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2