ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

22.07.2021 - Επανεκκινεί η αναμορφωμένη εξεταστική διαδικασία απόκτησης Π.Ε.Γ.Π. για την ιθαγένεια – Σε λειτουργία εκ νέου η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων  21.07.2021 - Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του ν/σ του ΥΠΕΣ για την «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση ακεραιότητας Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» 20.07.2021 - Η δομική μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα στο επίκεντρο του Συνεδρίου της Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την «Αναβάθμιση και Αναπροσανατολισμό των Δεξιοτήτων στο Σύγχρονο Επιτελικό Κράτος» 19.07.2021 - Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας ΥΠΕΣ, Περιφέρειας Αττικής και Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την ενίσχυση και βελτίωση της αποδοτικότητας των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου της Περιφέρειας 14.07.2021 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στο 8ο Στρατηγικό Συνέδριο του ΕΕΑ: Η μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης «κλειδί» για την αναπτυξιακή πορεία της πατρίδας μας [video] 
Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

ΔΡΑΣΕΙΣ

Συσκέψεις του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) κ. Σταύρου Καλαφάτη στην Πε...
“Περιοδεία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, για την επιτάχυνση ...

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

27.07 2021
26.07 2021
23.07 2021
22.07 2021
22.07 2021
22.07 2021
21.07 2021
21.07 2021
Όλες οι ανακοινώσεις
27.07.2021 Αρ. Πρ. 55918 6442η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΟΧΠ46ΜΤΛ6-ΠΤ3 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
27.07.2021 Αρ. Πρ. 55911 Ένταξη Πράξης της Δ.Ε.Υ.Α Βορείου Άξονα Δήμου Πλατανιά Νομού Χανίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VI «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού» Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ω6Ν46ΜΤΛ6-Ψ6Κ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
27.07.2021 Αρ. Πρ. 55034 «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2022.». Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΙΒΣ46ΜΤΛ6-ΞΘ8 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία:
27.07.2021 Αρ. Πρ. - Δημοσίευση περίληψης ανάκλησης διορισμού διακριθείσας αθλήτριας. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 67ΦΧ46ΜΤΛ6-Λ3Β | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία:
27.07.2021 Αρ. Πρ. 49448/01.07.2021 Διορισμός ατόμου στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας συνεπεία των εκτεταμένων και καταστρεπτικών πυρκαγιών του έτους 2018 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΜΑΣ46ΜΤΛ6-ΤΗΩ | Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | Θεμ. Κατηγορία:
27.07.2021 Αρ. Πρ. 56060-27.7.2021 Συγκρότηση τριμελών οργάνων για την αξιολόγηση των υποψηφίων του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2021 (ΥΠ.ΕΣ.) Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΑ6Ι46ΜΤΛ6-Ζ2Ψ | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
Παλαιότερες Αποφάσεις
23.07.2021 Αρ. Πρ. 55600 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει Αρχείο
21.07.2021 Αρ. Πρ. 54938 Εφαρμογή των διατάξεων της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς τους δήμους του ν. 4764/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4807/2021 Αρχείο
19.07.2021 Αρ. Πρ. 14578 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (52η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Αρχείο
13.07.2021 Αρ. Πρ. 14187 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (51η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Αρχείο
09.07.2021 Αρ. Πρ. 51391 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει Αρχείο
05.07.2021 Αρ. Πρ. 13727 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (50η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
20.07.2021 Αρ. Πρ. 54384 Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους Αρχείο
20.07.2021 Αρ. Πρ. 54653 Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής Αρχείο
16.07.2021 Αρ. Πρ. 53556 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ζ΄ κατανομή έτους 2021 Αρχείο
14.07.2021 Αρ. Πρ. 52692 Κατανομή ποσού 500.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Αρχείο
13.07.2021 Αρ. Πρ. 52802 Τροποποίηση της υπ. αρ. 44226/11.6.2021 (ΑΔΑ: ΨΝΒΖ46ΜΤΛ6-ΨΕΑ) «Συγκρότηση του κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων» Υπουργικής Απόφασης Αρχείο
13.07.2021 Αρ. Πρ. 52805 Τροποποίηση της υπ. αρ. 33530/29.4.2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΒΜ46ΜΤΛ6-Δ3Ρ) «Συγκρότηση των Α και Β Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου» Υπουργικής Απόφασης Αρχείο
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
22.07.2021 Αρ. Πρ. 55083 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 27.07.2021
15.07.2021 Αρ. Πρ. 53272 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης του ΥΠ.ΕΣ. για το έτος 2021 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 21.07.2021
15.07.2021 Αρ. Πρ. 12567 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2 στο οποίο στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 19.07.2021
13.07.2021 Αρ. Πρ. 14180 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια προϊόντων καθαριότητας ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 19.07.2021
12.07.2021 Αρ. Πρ. 52309 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» ΤΟΥ ΥΠΕΣ (Τ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) (του άρθρου 117 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει) ΑρχείοΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ PDFΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ DOCΤΕΛΙΚΟ ΕΕΕΣ 07.07.2021ΤΕΛΙΚΟ ΕΕΕΣ 12.07.2021ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΗμερομηνία Διενέργειας - 22.07.2021
11.06.2021 Αρ. Πρ. 47475 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού συστήματος τηλεδιάσκεψης ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 01.07.2021
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
16.07.2021 Αρ. Πρ. 53691 Προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
05.07.2021 Αρ. Πρ. 50129 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
19.05.2021 Αρ. Πρ. 37760 Κατάργηση Προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας Αρχείο
12.03.2020 Αρ. Πρ. 7873 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την επιλογή του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) Αρχείο
11.03.2020 Αρ. Πρ. 7774 Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠ. ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ), για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017) Σύμφωνα Αρχείο
11.02.2020 Αρ. Πρ. 5921 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017) Αρχειο
Παλαιότερες Προκηρύξεις
20.07.2021 Αρ. Πρ. 54565 Έλεγχος των καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών – Παροχή στοιχείων για το Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 ΑρχείοΠρότυπος Πίνακας
15.07.2021 Αρ. Πρ. 52915 Παροχή απολογιστικών στοιχείων συγκεντρωτικά για το σχολικό έτος 2020-2021 ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ
29.06.2021 Αρ. Πρ. 48304 Οδηγίες για την υποβολή του αρχείου των δαπανών λόγω COVID-19, μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου https://aftodioikisi.ypes.gr ΑρχείοΟδηγίες συμπλήρωσης αρχείων_νέοΑρχείο Δήμων, Περιφερειών και ΝΠΔΔΑρχείο ΝΠΙΔ
29.06.2021 Αρ. Πρ. 48334 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το β΄ τρίμηνο του 2021 ΑρχείοΑρχείο συμπλήρωσης και υποβολής της των αναλυτικών καταστάσεωνΟδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του αρχείου
23.06.2021 Αρ. Πρ. 46830 Στοιχεία απασχόλησης προσωπικού καθαρισμού σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2020-2021 – Αίτημα για το σχολικό έτος 2021-2022 ΑρχείοSCHOOLCLEAN2021_
15.06.2021 Αρ. Πρ. 44798 Έλεγχος στοιχείων που αφορούν στις σχολικές μονάδες της Χώρας Αρχείο
Παλαιότερα Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2