ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

ΔΡΑΣΕΙΣ

Εικόνα για Μάθε που ψηφίζεις
Εικόνα για αιτήσεις εκλογέων εξωτερικού

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Όλες οι ανακοινώσεις
31.05.2023 Αρ. Πρ. 47899 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Σουλίου (Ν. Θεσπρωτίας) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Επιχορήγησης με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών». Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΦΑΝ46ΜΤΛ6-ΩΜΡ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
31.05.2023 Αρ. Πρ. 47906 10281 η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2023 Δήμου Ηρακλείου Ν. Αττικής Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΦΨΘ46ΜΤΛ6-ΚΕ6 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
31.05.2023 Αρ. Πρ. 47892 10303η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2023 Δήμου Σουλίου Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΓ6446ΜΤΛ6-7ΤΖ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
31.05.2023 Αρ. Πρ. 47514 Κατανομή ποσοστού 40% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου2023. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΑΥΞ46ΜΤΛ6-ΑΣΣ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
31.05.2023 Αρ. Πρ. 47834 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» (5Η ) Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΠΒΤ46ΜΤΛ6-ΨΘ3 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
31.05.2023 Αρ. Πρ. 47808 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» (29Η) Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 90ΗΠ46ΜΤΛ6-ΣΜΥ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Παλαιότερες Αποφάσεις
31.05.2023 Αρ. Πρ. 47704 Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 Αρχείο
15.05.2023 Αρ. Πρ. 42763 Μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 Αρχείο
10.05.2023 Αρ. Πρ. 41373 Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 εντός Επικράτειας Αρχείο
09.05.2023 Αρ. Πρ. 41109 Τρόπος συνεδρίασης διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. -αναλογική εφαρμογή διατάξεων άρθρου 11 ν. 5043/2023 Αρχείο
08.05.2023 Αρ. Πρ. 40350 Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 από τους εγγεγραμμένους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού στα εκλογικά τμήματα εκτός Επικρατείας στις 20 Μαΐου 2023 Αρχείο
04.05.2023 Αρ. Πρ. 38880 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν. 5027/2023, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 5043/2023, περί βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων δήμων Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
29.05.2023 Αρ. Πρ. 47051 Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Βουλευτικών Εκλογών Ιουνίου έτους 2023 Αρχείο
18.05.2023 Αρ. Πρ. 44856 Τροποποίηση της υπ. αρ. 11171/13.2.2023 (ΑΔΑ: ΨΚΣΣ46ΜΤΛ6-Γ5Δ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» Υπουργικής Απόφασης Αρχείο
18.05.2023 Αρ. Πρ. 44857 Τροποποίηση της υπ. αρ. 32256/12.4.2023 (ΑΔΑ: 9ΥΔΩ46ΜΤΛ6-Σ7Β) «Συγκρότηση των Α και Γ Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Υπουργικής Απόφασης Αρχείο
16.05.2023 Αρ. Πρ. 43664 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Αχαρνών με ποσό ύψους 2.265.457,31€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. Αρχείο
12.05.2023 Αρ. Πρ. 42758 Τροποποίηση της αριθμ.πρωτ. 7384/30.01.2023 (ΑΔΑ:ΨΘΓ646ΜΤΛ6-ΒΝΣ) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με την κατανομή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας Αρχείο
10.05.2023 Αρ. Πρ. 41235 Επιχορήγηση Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεων τους Αρχείο
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
15.05.2023 Αρ. Πρ. 43159 Πρόσκληση για την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εξήντα (60) τόνερ για την ολοκλήρωση της εκτύπωσης των εκλογικών καταλόγων, ενόψει των επικείμενων Εθνικών εκλογών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 16.05.2023
11.05.2023 Αρ. Πρ. 41865 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς που αφορά στην παροχή επισκευαστικών εργασιών για την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων & υποδομών του ΥΠ.ΕΣ. (Τομέας Εσωτερικών), κατά τη διάρκεια των επικείμενων Εθνικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 12.05.2023
11.05.2023 Αρ. Πρ. 6794 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια καρεκλών για το ΥΠΕΣ, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στις 21 Μαΐου 2023 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 12.05.2023
10.05.2023 Αρ. Πρ. 41207 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 192944) για την παροχή υπηρεσιών για τη βελτιστοποίηση της προσβασιμότητας στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ και την τεχνική υποστήριξη του ιστότοπου κατά τη διάρκεια των εκλογικών περιόδων. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 12.05.2023
06.05.2023 Αρ. Πρ. 39860 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων, για την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, με δυνατότητα παράτασης ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 10.05.2023
06.05.2023 Αρ. Πρ. 39991 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς υπηρεσίες επίβλεψης και αναβάθμισης του τηλεφωνικού κέντρου ( Alcatei-Lucent) του ΥΠΕΣ, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στις 21 Μαΐου 2023 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 10.05.2023
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
26.10.2022 Αρ. Πρ. 72624 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
19.09.2022 Αρ. Πρ. 35422 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
01.09.2022 Αρ. Πρ. 57616 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό Σημείωμα
08.08.2022 Αρ. Πρ. 55285 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό
10.06.2022 Αρ. Πρ. 40640 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1803 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Παλαιότερες Προκηρύξεις
30.05.2023 Αρ. Πρ. 47495 Δικαίωμα Ψήφου Ετεροδημοτών Αρχείο
15.05.2023 Αρ. Πρ. 42741 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών από τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-4- 2023 έως 30-06-2023, & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2023 έως 31-3-2023- Ενημέρωση υλοποίησης Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟ 1-1-2023 ΕΩΣ 31-03-2023ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 1-4-2023 ΕΩΣ 30-06-2023
14.05.2023 Αρ. Πρ. 42678 Παραλειφθέντες εκλογείς Αρχείο
10.05.2023 Αρ. Πρ. 41573 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟΣ ΝΑΥΛΟΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ SKY express ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 21ης ΜΑΙΟΥ 2023 Αρχείο
03.05.2023 Αρ. Πρ. 38570 Διευκολύνσεις και λήψη αναγκαίων μέτρων για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από εκλογείς με αναπηρία και σωματικές αδυναμίες στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 – Προετοιμασία και λειτουργία χώρου υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα – Ορισμός αρμόδιου υπαλλήλου Αρχείο
02.05.2023 Αρ. Πρ. 37481 Ψηφοφορία των Ελλήνων ναυτικών εκτός Ελληνικής Επικράτειας κατά τις βουλευτικές εκλογές της 20ης Μαΐου 2023 Αρχείο
Παλαιότερα Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2