ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 28 Μαΐου 2022

ΔΡΑΣΕΙΣ

Συνάντηση του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) κ. Σταύρου Καλαφάτη με ...
Επισκέψεις Καλαφάτη σε επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας που έχουν ενταχθεί στον Αναπ...

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

27.05 2022
26.05 2022
26.05 2022
26.05 2022
25.05 2022
25.05 2022
23.05 2022
23.05 2022
Όλες οι ανακοινώσεις
27.05.2022 Αρ. Πρ. 34684 δαπάνη εξόδων κίνησης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας κ. Μυρωτή Κωνσταντίνου από την Κοζάνη στα Γρεβενά στις 30/5/2022 με αυθημερόν επιστροφή για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του τμήματος Ιθαγένειας Γρεβενών. Η μετακί Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒ5Ψ46ΜΤΛ6-ΘΕΗ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
27.05.2022 Αρ. Πρ. 34682 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας κ. Μυρωτή Κωνσταντίνου από την Κοζάνη στα Γρεβενά, στις 30/5/2022, με αυθημερόν επιστροφή, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του τμήματος Ιθαγένειας Γρεβενών Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 68ΖΗ46ΜΤΛ6-43Π | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
27.05.2022 Αρ. Πρ. 34816 Δαπάνη εξόδων μετακίνησης, με έκδοση ΧΕΠ, του Υπουργού στη Άρτα για συναντήσεις με τον Δήμαρχο Αρταίων και τοπικούς φορείς, από 03/06/2022 έως 04/06/2022 και του Δ/ντή του γραφείου του κ. Αθανασά Θεοδόση στην Άρτα, το Αίγιο και τη Θεσσαλονίκη, για συναντή Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 90Η946ΜΤΛ6-ΒΒΡ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
27.05.2022 Αρ. Πρ. 34814 Κάλυψη με ΧΕΠ δαπάνης ημερήσιας αποζημίωσης του προσωπικού ασφαλείας του Υπουργού κ.κ. Γκρέτση Χρήστου, Καράμπελα Παναγιώτη, Λιμναίου Ηλία και Αναστασόπουλου Διονύση, που θα συνοδεύσουν τον Υπουργό στη Άρτα για συναντήσεις με τον Δήμαρχο Αρταίων και τοπικ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ3ΦΥ46ΜΤΛ6-ΧΓΤ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
27.05.2022 Αρ. Πρ. 34769 δαπάνη εξόδων διανυκτέρευσης του προσωπικού ασφαλείας του Υπουργού κ.κ. Γκρέτση Χρήστου, Καράμπελα Παναγιώτη, Λιμναίου Ηλία και Αναστασόπουλου Διονύση, που θα συνοδεύσουν τον Υπουργό στη Άρτα για συναντήσεις με τον Δήμαρχο Αρταίων και τοπικούς φορείς, από Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΝΞΘ46ΜΤΛ6-9ΝΚ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
27.05.2022 Αρ. Πρ. 34810 Συμπληρωματική επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 310.408,00€, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΙΗΨ46ΜΤΛ6-Κ4Λ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία:
Παλαιότερες Αποφάσεις
10.05.2022 Αρ. Πρ. 30286 Υποβολή στοιχείων εκτελεστέων έργων ΑρχείοΠρότυπο αρχείο υποβολής εκτελεστέων έργων «INVEST202205_»
02.05.2022 Αρ. Πρ. 6824 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (77η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Αρχείο
19.04.2022 Αρ. Πρ. 25712 Νομική υποστήριξη αιρετών περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4915/2022 Αρχείο
19.04.2022 Αρ. Πρ. 25837 Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων Αρχείο
19.04.2022 Αρ. Πρ. 6404 Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, στο πλαίσιο του ΕΣΚ – 4η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
18.04.2022 Αρ. Πρ. 6325 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (76η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
13.05.2022 Αρ. Πρ. 30705 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ε΄ Κατανομή έτους 2022 Αρχείο
13.05.2022 Αρ. Πρ. 30722 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ε΄ κατανομή έτους 2022 ΑρχείοΧρηματική εντολή της Ε΄ κατανομής έτους 2022
13.05.2022 Αρ. Πρ. 30715 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Αχαρνών με ποσό ύψους 4.449.899,25€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. Αρχείο
13.05.2022 Αρ. Πρ. 30730 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Σαλαμίνας με ποσό ύψους 257.968,56€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. Αρχείο
13.05.2022 Αρ. Πρ. 30737 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Γόρτυνας με ποσό ύψους 376.947,88€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. Αρχείο
11.05.2022 Αρ. Πρ. 30149 Τροποποίηση της υπ. αρ. 830/3.1.2022 (ΑΔΑ: 6Χ3146ΜΤΛ6-0ΑΛ) Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων» Αρχείο
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
26.05.2022 Αρ. Πρ. 8400 «Απόφαση διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς (άνω των ορίων) διαγωνισμού για το Υποέργο 1: ‘’Μελέτες και ανάπτυξη νομοθετικού πλαισίου, πλαίσιο για την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων και των υπηρεσιών στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης’’ του έργου «Καθιέρωση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης – κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων της Δημόσιας Διοίκησης» ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 20.06.2022
24.05.2022 Αρ. Πρ. 34136 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των κλιματιστικών μονάδων των Data Center του ΥΠΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 31.05.2022
24.05.2022 Αρ. Πρ. 34194 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών μέριμνας επί των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του 5ου και 6ου ορόφου στο κτίριο του Υπουργείου Εσωτερικών επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2 που στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ., μέσω ανάθεσης ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 02.06.2022
19.05.2022 Αρ. Πρ. 32169 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση του έργου διασύνδεσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών (ΟΣΥΕΔ) με το ΠΣ του Μητρώου Πολιτών (ΠΣ ΜΗΠΟΛ) για τις ανάγκες συγχρονισμού των εκλογικών καταλόγων και παραγωγή εκλογικών αρχείων προς τρίτους ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 23.05.2022
12.05.2022 Αρ. Πρ. 30579 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την ανανέωση συνδρομής χρήσεως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ωρών πρόσβασης στην online πλατφόρμα νομικής πληροφόρησης «ΝΟΜΟΣ» ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 18.05.2022
27.04.2022 Αρ. Πρ. 27152 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συσκευασίας και μεταφοράς εντύπων (τετράδια εξετάσεων και φύλλα αξιολόγησης) και υλικών, στο πλαίσιο των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), που θα πραγματοποιηθούν στις 8/5/202227152 ΑρχείοDOCΗμερομηνία Διενέργειας - 29.04.2022
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1803 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1840 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.09.2021 Αρ. Πρ. 70125 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κρήτης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
16.07.2021 Αρ. Πρ. 53691 Προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
05.07.2021 Αρ. Πρ. 50129 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
19.05.2021 Αρ. Πρ. 37760 Κατάργηση Προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας Αρχείο
Παλαιότερες Προκηρύξεις
19.05.2022 Αρ. Πρ. 32225 Συλλογή στοιχείων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών ΑρχείοΑπόφαση Συγκρότησης Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Β΄1637)ΣΤΟΙΧΕΙΑ σταθμών και φιλοξενούμενων παιδιών 2022
05.04.2022 Αρ. Πρ. 22125 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το α΄ τρίμηνο του 2022 ΑρχείοΝ.4714/2020 – άρθρο 107 (όπως ισχύει)Αρχείο συμπλήρωσης και υποβολής των αναλυτικών καταστάσεων ARREARS202203_.xlsx Οδηγίες συμπλήρωσης αρχείου α τρίμηνο του 2022
04.04.2022 Αρ. Πρ. 21705 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2022 έως 31-3-2022 & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-12-2021 ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ ΙΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
10.03.2022 Αρ. Πρ. 15913 Έλεγχος και συμπλήρωση της ημερομηνίας λήξης σύμβασης εργασίας στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – Διαγραφή προσωπικού με ληγμένη σύμβαση ΑρχείοΠΙΝΑΚΕΣ Α. & Β.
23.02.2022 Αρ. Πρ. 12034 Κατάρτιση και αναμόρφωση προϋπολογισμού δήμων οικονομικού έτους 2022 Αρχείο
03.02.2022 Αρ. Πρ. 6460 Επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων των Δήμων, των Περιφερειών και των λοιπών Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας Αρχείο
Παλαιότερα Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2