ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 23 Απρίλιος 2021

ΔΡΑΣΕΙΣ

Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) κ. Σταύρος Καλαφάτης: Δίνει ανάσα στην πό...
Χαιρετισμός του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Σταύρου Καλαφάτη στην...

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

22.04 2021
22.04 2021
22.04 2021
21.04 2021
20.04 2021
20.04 2021
19.04 2021
19.04 2021
Όλες οι ανακοινώσεις
22.04.2021 Αρ. Πρ. 31259 Δαπάνη εξόδων κίνησης για τη μετακίνηση αυθημερόν, με ΙΧ. αυτοκίνητο, των κ. Κεχαγιοπούλου Ασπασίας, υπαλλήλου του τμήματος Ιθαγένειας Χαλκιδικής και της Μαρίας Λάμπρου ως συνεπιβάτισσα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27/4/2021, από τον Πολύγυρο Χαλκιδικ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΨΙΓ46ΜΤΛ6-ΜΒΜ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
22.04.2021 Αρ. Πρ. 31255 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης για τη μετακίνηση αυθημερόν, με ΙΧ. αυτοκίνητο, των κ. Κεχαγιοπούλου Ασπασίας, υπαλλήλου του τμήματος Ιθαγένειας Χαλκιδικής και της Μαρίας Λάμπρου ως συνεπιβάτισσα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27/4/2021, από τον Πολύγυρο Χ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΔΒ246ΜΤΛ6-Α8Ρ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
22.04.2021 Αρ. Πρ. 31291 Χορήγηση προκαταβολής ποσού 200.000,00 € στον Δήμο Καισαριανής του Νομού Αττικής, έναντι των εσόδων που δικαιούται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΖΨ346ΜΤΛ6-86Ο | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία:
22.04.2021 Αρ. Πρ. 31233 Εκκαθάριση -εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε055με τίτλο ΕΡΓΑ ΟΤΑ συνολικού ποσού 1.458,00 ευρω για το εργο 2018ΣΕ05500004. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ0Υ746ΜΤΛ6-Χ25 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
21.04.2021 Αρ. Πρ. 30817 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση προμήθειας του Δήμου Μαρκοπούλου, Mεσογαίας του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Επιχορήγησης «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού». Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 690746ΜΤΛ6-520 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
21.04.2021 Αρ. Πρ. 30788 : 2622 η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021 Δ. Φαρσάλων ΙΑΝΟΣ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΚΕΕ46ΜΤΛ6-ΠΓΩ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
Παλαιότερες Αποφάσεις
20.04.2021 Αρ. Πρ. 6988 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 40η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
13.04.2021 Αρ. Πρ. 6602 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 39η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
07.04.2021 Αρ. Πρ. 2554 Νέα διαδικασία για τις αιτήσεις πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών Αρχείο
05.04.2021 Αρ. Πρ. 17370 Ένδικα μέσα κατά πειθαρχικών αποφάσεων και λύση της υπαλληλικής σχέσης Αρχείο
05.04.2021 Αρ. Πρ. 6020 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 38η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
29.03.2021 Αρ. Πρ. 5525 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 37η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
14.04.2021 Αρ. Πρ. 28960 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Δ΄ κατανομή έτους 2021 Αρχείο
13.04.2021 Αρ. Πρ. 28693 Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής ΑρχείοΕνημερωτικό
13.04.2021 Αρ. Πρ. 28977 Κατανομή ποσού ύψους 75.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών Μαΐου – Ιουνίου – Ιουλίου 2021, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους Αρχείο
13.04.2021 Αρ. Πρ. 28991 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Δ΄ Κατανομή έτους 2021 Αρχείο
31.03.2021 Αρ. Πρ. 24479 Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής Αρχείο
31.03.2021 Αρ. Πρ. 24473 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 81783/26.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΙΦ46ΜΤΛ6-6ΞΘ) Απόφασης «Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους» Αρχείο
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
15.04.2021 Αρ. Πρ. 6777 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των δύο (2) κτιρίων που στεγάζονται α) οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην ΥΠΔΑ) (Βασ. Σοφίας 15 – Αθήνα) και β) το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Φιλοξένους 2 & Σπινθάρου – Νέος Κόσμος), για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την επομένη της υπογραφής της Σύμβασης ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 20.04.2021
07.04.2021 Αρ. Πρ. 27251 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών παραμετροποίησης και εγκατάστασης για την υλοποίηση δικτύου Wi-Fi στο κτήριο επί της Σταδίου 31 του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 13.04.2021
29.03.2021 Αρ. Πρ. 23280 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη μεταρρυθμιστική τομή της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 01.04.2021
29.03.2021 Αρ. Πρ. 23587 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας υλικών καθαριότητας και ειδών προστασίας από τον κορωνοϊό, για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 02.04.2021
26.03.2021 Αρ. Πρ. 23149 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ειδών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 01.04.2021
26.03.2021 Αρ. Πρ. 23265 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 01.04.2021
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
12.03.2020 Αρ. Πρ. 7873 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την επιλογή του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) Αρχείο
11.03.2020 Αρ. Πρ. 7774 Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠ. ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ), για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017) Σύμφωνα Αρχείο
11.02.2020 Αρ. Πρ. 5921 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017) Αρχειο
14.01.2020 Αρ. Πρ. 48 Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης Αρχείο
03.01.2020 Αρ. Πρ. 3028 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας Αρχείο
13.12.2019 Αρ. Πρ. 1732 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει. Αρχείο
Παλαιότερες Προκηρύξεις
04.04.2021 Αρ. Πρ. 25747 Συλλογή στοιχείων για παροχές & επιδόματα υπαλλήλων (έρευνα ΕΛΣΤΑΤ) ΑρχείοΑρχείο ΕΛΣΤΑΤΑρχείο ELSTATPAR2021_.xls ΕΛΣΤΑΤ-Συμπληρωματικές Οδηγίες για συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 2019-2020
02.04.2021 Αρ. Πρ. 25523 Εφαρμογή Μηχανισμού Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ για το α΄ τρίμηνο του 2021 ΑρχείοΑρχείο XLSΟδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του αρχείου
17.03.2021 Αρ. Πρ. 20155 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως 31-3-2021 & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-12-2020 ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ ΙΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
03.03.2021 Αρ. Πρ. 16232 Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του υποτομέα των ΟΤΑ ΑρχείοΠαράρτημα
18.02.2021 Αρ. Πρ. 12119 Πρόσθετα προσόντα, επιβεβαίωση των θέσεων τακτικού προσωπικού των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021 και αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών Αρχείο
08.02.2021 Αρ. Πρ. 9541 Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ Αρχείο
Παλαιότερα Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2