ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

ΔΡΑΣΕΙΣ

Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, στο ετήσιο τακτικό συνέδριο τ...
Χαιρετισμός Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) κ. Σταύρου Καλαφάτη στην τελε...

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

16.10 2021
15.10 2021
15.10 2021
14.10 2021
14.10 2021
14.10 2021
14.10 2021
14.10 2021
Όλες οι ανακοινώσεις
15.10.2021 Αρ. Πρ. 75296 Απόφαση έκδοσης ΧΕΠ για κάλυψη εξόδων μετακίνησης των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) κ.κ. Κ. Μαμασούλα και Κ. Νιάκου οι οποίοι διατίθενται για προσφορά εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών) από 18/1 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΛΨ246ΜΤΛ6-ΒΒ1 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
14.10.2021 Αρ. Πρ. 75243 δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης της κ. Λάμπρου Μαρίας υπαλλήλου της Δ/νσης του τμήματος Ιθαγένειας Χαλκιδικής στις 19/10/2021 και 29/10/2021 με επιστροφή αυθημερόν από Πολύγυρο προς Καλαμαριά Θεσ/κης για συνεργασία και ενημέρωση σχετικά με την διεξαγωγή των Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΖΠ846ΜΤΛ6-Σ5Η | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
14.10.2021 Αρ. Πρ. 75228 δαπάνη εξόδων κίνησης της κ. Λάμπρου Μαρίας υπαλλήλου της Δ/νσης του τμήματος Ιθαγένειας Χαλκιδικής στις 19/10/2021 και 29/10/2021 με επιστροφή αυθημερόν από Πολύγυρο προς Καλαμαριά Θεσ/κης για συνεργασία και ενημέρωση σχετικά με την διεξαγωγή των συνεντε Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 65ΠΨ46ΜΤΛ6-ΙΣΚ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
14.10.2021 Αρ. Πρ. 75219 δαπάνη εξόδων κίνησης της κ.Καιμακάμη Ξανθής υπαλλήλου του τμήματος Ιθαγένειας Πιερίας από Κατερίνη για Θεσσαλονίκη και επιστροφή αυθημερόν στις 19/10/2021 και 29/10/2021 με Ι.Χ, για την προσφορά υπηρεσίας και συμμετοχή ως μέλος στη συνεδρίαση της τριμελ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΗΤ046ΜΤΛ6-Ζ5Ω | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
14.10.2021 Αρ. Πρ. 75196 δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης της κ.Καιμακάμη Ξανθής υπαλλήλου του τμήματος Ιθαγένειας Πιερίας από Κατερίνη για Θεσσαλονίκη και επιστροφή αυθημερόν στις 19/10/2021 και 29/10/2021, για την προσφορά υπηρεσίας και συμμετοχή ως μέλος στη συνεδρίαση της τριμελ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΥΦ046ΜΤΛ6-Π7Δ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
14.10.2021 Αρ. Πρ. 75045 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης για τη μετακίνηση της Αλμπάντη Αθανασίας, Προϊστάμενης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, από Κομοτηνή για Καβάλα και επιστροφή αυθημερόν προκειμένου να παραδώσει Η/Υ στο Τμήμα Ιθαγένειας Καβάλας και να Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΓ1Ρ46ΜΤΛ6-3ΓΗ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
Παλαιότερες Αποφάσεις
12.10.2021 Αρ. Πρ. 19515 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (63η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Αρχείο
30.09.2021 Αρ. Πρ. 18664 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (62η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου Αρχείο
29.09.2021 Αρ. Πρ. 70905 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κρήτης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει Αρχείο
24.09.2021 Αρ. Πρ. 69472 Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Αρχείο
24.09.2021 Αρ. Πρ. 69471 Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021» (Α’ 169) Αρχείο
24.09.2021 Αρ. Πρ. 69631 «Μετονομασία δήμων, δημοτικών κοινοτήτων, οικισμών και θέσεων – Χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος – Ιστορική έδρα» Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
13.10.2021 Αρ. Πρ. 75029 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση Ι΄ κατανομής (μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021 Αρχείο
08.10.2021 Αρ. Πρ. 73184 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ι΄ κατανομή έτους 2021 Αρχείο
08.10.2021 Αρ. Πρ. 73183 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ι΄ Κατανομή έτους 2021 Αρχείο
08.10.2021 Αρ. Πρ. 73174 Κατανομή ποσού ύψους 75.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους και μηνός Ιανουαρίου 2022, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους Αρχείο
16.09.2021 Αρ. Πρ. 67374 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Θ΄ κατανομή έτους 2021. Αρχείο
16.09.2021 Αρ. Πρ. 67412 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Θ ́ Κατανομή έτους 2021. Αρχείο
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
11.10.2021 Αρ. Πρ. 74066 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Υπουργείου Εσωτερικών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 14.10.2021
08.10.2021 Αρ. Πρ. 73261 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια ανανέωσης αδειών λογισμικού Symantec Endpoint Protection Manager του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 13.10.2021
22.09.2021 Αρ. Πρ. 68934 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 29.09.2021
15.09.2021 Αρ. Πρ. 67414 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ειδών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του ΥΠ.ΕΣ.(Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας) ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 22.09.2021
27.08.2021 Αρ. Πρ. 63174 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Κατασκευή περιπτέρου για τη συμμετοχή του Υπουργείου Εσωτερικών στην 85η ΔΕΘ» ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 01.09.2021
30.07.2021 Αρ. Πρ. 57092 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την διενέργεια εργασιών επισκευής – συντήρησης γραφειακών χώρων του 5ου και 6ου ορόφου του κτιρίου του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών) επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 06.08.2021
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
27.09.2021 Αρ. Πρ. 70125 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κρήτης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
16.07.2021 Αρ. Πρ. 53691 Προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
05.07.2021 Αρ. Πρ. 50129 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
19.05.2021 Αρ. Πρ. 37760 Κατάργηση Προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας Αρχείο
12.03.2020 Αρ. Πρ. 7873 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την επιλογή του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) Αρχείο
11.03.2020 Αρ. Πρ. 7774 Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠ. ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ), για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017) Σύμφωνα Αρχείο
Παλαιότερες Προκηρύξεις
05.10.2021 Αρ. Πρ. 72371 Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Αρχείο
04.10.2021 Αρ. Πρ. 71985 Διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), άνω των ορίων, επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης Αρχείο
28.09.2021 Αρ. Πρ. 70463 Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία) για το έτος 2022 ΑρχείοΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α (ΤΡΟΦΗ & ΣΤΕΓΗ)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β (ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΟΥ)
23.09.2021 Αρ. Πρ. 69143 Πληροφορίες για στοιχεία μεταφοράς μαθητών ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
22.09.2021 Αρ. Πρ. 68855 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το γ΄ τρίμηνο του 2021. Αρχείο
11.08.2021 Αρ. Πρ. 60392 Καταγραφή περιεχομένου αποφάσεων Οικονομικών Επιτροπών Δήμων αναφορικά με την κατανομή των ανθρωποωρών που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-7-2021 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ ΑρχείοSCHOOLAPOFASEIS21_
Παλαιότερα Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2