ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 10 Μάιος 2021

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑνΥΠΕΣ Στέλιος Πέτσας: «Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικώ...
Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), κ. Σταύρος Καλαφάτης: Με το άνοιγμα του ...

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

09.05 2021
09.05 2021
08.05 2021
07.05 2021
06.05 2021
06.05 2021
06.05 2021
05.05 2021
Όλες οι ανακοινώσεις
07.05.2021 Αρ. Πρ. 29946 Καθορισμός αποζημίωσης των ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται με απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΜΤΛ6-Χ20 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία:
07.05.2021 Αρ. Πρ. 34586 Κατανομή ποσού 2.400.000,00 € σε Δήμους της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΗΧΒ46ΜΤΛ6-ΜΓΖ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία:
07.05.2021 Αρ. Πρ. 34718 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση του Δήμου Αρταίων Ν. Άρτης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ). Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΥΧ146ΜΤΛ6-ΣΕΕ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
07.05.2021 Αρ. Πρ. 34573 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Δήμου Ανωγείων και των Μαρίας χήρας Ευαγγέλου Κεφαλογιάννη, Ζαφειρένιας Κεφαλογιάννη, Ειρήνης Κεφαλογιάννη, Μιχαήλ Κεφαλογιάννη, Βασιλείου Κεφαλογιάννη, για τον εξοπλισμό του φυσικοθεραπευτηρίου της Κοινωνικής Υπη Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΗ2Ε46ΜΤΛ6-Λ44 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία:
07.05.2021 Αρ. Πρ. 34575 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Σωματείου «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» με την υποστήριξη της εταιρίας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ» και του Δήμου Αθηναίων, για τη συντήρηση και αποκατάσταση του Πάρκου Κλωναρίδη – ΦΙΞ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρό Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 67ΦΔ46ΜΤΛ6-32Γ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία:
07.05.2021 Αρ. Πρ. 34759 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση του Δήμου Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ). Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΟΛΙ46ΜΤΛ6-ΚΗΡ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
Παλαιότερες Αποφάσεις
26.04.2021 Αρ. Πρ. 7423 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 42η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
23.04.2021 Αρ. Πρ. 7330 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 41η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
20.04.2021 Αρ. Πρ. 6988 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 40η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
13.04.2021 Αρ. Πρ. 6602 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 39η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρχείο
07.04.2021 Αρ. Πρ. 2554 Νέα διαδικασία για τις αιτήσεις πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών Αρχείο
05.04.2021 Αρ. Πρ. 17370 Ένδικα μέσα κατά πειθαρχικών αποφάσεων και λύση της υπαλληλικής σχέσης Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
06.05.2021 Αρ. Πρ. 34285 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ε΄ κατανομή έτους 2021 Αρχείο
29.04.2021 Αρ. Πρ. 33530 Συγκρότηση των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νότιου Αιγαίου Αρχείο
28.04.2021 Αρ. Πρ. 33025 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 74652/5.11.2020 (Β΄ 5004) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις» Αρχείο
23.04.2021 Αρ. Πρ. 31921 Τροποποίηση της αριθμ.πρωτ. 9791/08.02.2021 (ΑΔΑ:6ΙΟΒ46ΜΤΛ6-ΙΧΥ) Απόφασής του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την κατανομή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας Αρχείο
14.04.2021 Αρ. Πρ. 28960 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Δ΄ κατανομή έτους 2021 Αρχείο
13.04.2021 Αρ. Πρ. 28693 Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής ΑρχείοΕνημερωτικό
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
06.05.2021 Αρ. Πρ. 34409 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια τετραδίων, καλυπτικών αυτοκόλλητων και φωτοαντιγραφικού χαρτιού, στο πλαίσιο των εξετάσεων απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 10.05.2021
06.05.2021 Αρ. Πρ. 34469 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας ειδών προστασίας από τον κορωνοϊό, για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, στο πλαίσιο των εξετάσεων απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 10.05.2021
28.04.2021 Αρ. Πρ. 7671 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια 500 αδειών χρήσης αντιβιοτικής προστασίας (antivirus) των Η/Υ του Υπουργείου, για 3 χρόνια, λόγω λήξης των ισχυουσών αδειών στις 19.6.2021 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 10.05.2021
27.04.2021 Αρ. Πρ. 32817 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια λογισμικού απομακρυσμένης πρόσβασης AnyDesk OnPremises Server (5 Concurrent Sessions) για 1 έτος για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 10.05.2021
27.04.2021 Αρ. Πρ. 32845 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για προμήθεια γνήσιων (αυθεντικά των κατασκευαστριών εταιριών), μελανιών και toner για τους εκτυπωτές, τις συσκευές fax και τα φωτοτυπικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 10.05.2021
27.04.2021 Αρ. Πρ. 33389 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ειδών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 11.05.2021
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
12.03.2020 Αρ. Πρ. 7873 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την επιλογή του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) Αρχείο
11.03.2020 Αρ. Πρ. 7774 Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠ. ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ), για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017) Σύμφωνα Αρχείο
11.02.2020 Αρ. Πρ. 5921 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017) Αρχειο
14.01.2020 Αρ. Πρ. 48 Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης Αρχείο
03.01.2020 Αρ. Πρ. 3028 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας Αρχείο
13.12.2019 Αρ. Πρ. 1732 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει. Αρχείο
Παλαιότερες Προκηρύξεις
29.04.2021 Αρ. Πρ. 33771 Παράταση υποβολής αιτημάτων για στελέχωση υπηρεσιών με αποφοίτους της ΚΗ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ΑρχείοΑρχείοΑρχείο
04.04.2021 Αρ. Πρ. 25747 Συλλογή στοιχείων για παροχές & επιδόματα υπαλλήλων (έρευνα ΕΛΣΤΑΤ) ΑρχείοΑρχείο ΕΛΣΤΑΤΑρχείο ELSTATPAR2021_.xls ΕΛΣΤΑΤ-Συμπληρωματικές Οδηγίες για συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 2019-2020
02.04.2021 Αρ. Πρ. 25523 Εφαρμογή Μηχανισμού Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ για το α΄ τρίμηνο του 2021 ΑρχείοΑρχείο XLSΟδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του αρχείου
17.03.2021 Αρ. Πρ. 20155 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως 31-3-2021 & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-12-2020 ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ ΙΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
03.03.2021 Αρ. Πρ. 16232 Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του υποτομέα των ΟΤΑ ΑρχείοΠαράρτημα
18.02.2021 Αρ. Πρ. 12119 Πρόσθετα προσόντα, επιβεβαίωση των θέσεων τακτικού προσωπικού των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021 και αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών Αρχείο
Παλαιότερα Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2