ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

ΔΡΑΣΕΙΣ

Επιτυχημένο και επίκαιρο το 1ο Συνέδριο για την καινοτομία και την κοινωνική συνεταιρισ...
Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Στάθης Κωνσταντινίδης...
Εικόνα για Ηλεκτρονική πύλη υποψήφιων
Εικόνα για επιστολική ψήφο με λογότυπο

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

18.04 2024
14.04 2024
09.04 2024
05.04 2024
04.04 2024
01.04 2024
26.03 2024
20.03 2024
Όλες οι ανακοινώσεις
18.04.2024 Αρ. Πρ. 36306 Δαπάνη αποζημίωσης των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής (με αρμοδιότητα την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Γ.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4735/2020 Α΄197), για το 2024. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ5Δ246ΜΤΛ6-Λ62 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
18.04.2024 Αρ. Πρ. 36291 Ανεκτέλεστη δαπάνη παρελθόντος έτους για την παροχή υπηρεσιών μετατροπής σε προσβάσιμη μορφή εγγράφων για άτομα με προβλήματα όρασης και δυσκολίες ανάγνωσης για την κάλυψη των αναγκών που απορρέουν και σχετίζονται με τις εκλογικές διαδικασίες, στα πλαίσια διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών εντός του 2023 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 62Η846ΜΤΛ6-ΞΛΠ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
18.04.2024 Αρ. Πρ. 36146 Έγκριση πρόσληψης είκοσι ενός (21) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 68Δ346ΜΤΛ6-ΩΝ3 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
18.04.2024 Αρ. Πρ. 36133/17.04.2024 «Τρόπος συνεδρίασης συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. με αναλογική εφαρμογή διατάξεων άρθρων 6 και 15 ν. 5056/2023 - διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 246 ν.3463/2006, όπως ισχύει-» Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΑΘΒ46ΜΤΛ6-Χ8Π | Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
18.04.2024 Αρ. Πρ. 35743 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. : 2927/18.01.2022 Απόφασης χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Δήμο Λευκάδας (Ν. Λευκάδας), για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (ΣΑΝΑ 255) Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΡΖΚ46ΜΤΛ6-0Τ8 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
18.04.2024 Αρ. Πρ. 36129 Έγκριση πρόσληψης πεντακοσίων πενήντα ενός (551) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α’ βαθμού Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Τ5Δ46ΜΤΛ6-ΟΒΚ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Παλαιότερες Αποφάσεις
08.04.2024 Αρ. Πρ. 33604 Εφαρμογή των διατάξεων του πδ 15/2022 (Α΄ 39) περί προεκλογικής προβολής και ελέγχου των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων καθώς και των διατάξεων του ν. 4255/2014 (Α΄ 89) για τη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών, ενόψει των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αρχείο
05.04.2024 Αρ. Πρ. 33156 Πληροφορίες και οδηγίες για τη λειτουργία και τον χρόνο έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων για τις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αρχείο
02.04.2024 Αρ. Πρ. 30971 Λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής Αρχείο
01.04.2024 Αρ. Πρ. 31709 Ευρωεκλογές 9ης Ιουνίου 2024-Βασικές ρυθμίσεις του ν.5083/2024 «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 12) Αρχείο
06.03.2024 Αρ. Πρ. 22338 «Επικαιροποίηση Μητρώου ν.π.δ.δ. και επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών των άρθρων 25 και 26 του ν. 4257/2014» Αρχείο
05.03.2024 Αρ. Πρ. 21745 «Διευκρινίσεις ως προς την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάργησης/διατήρησης των σχολικών επιτροπών των δήμων» Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
18.04.2024 Αρ. Πρ. 36327 Διευκόλυνση δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 για την υποβολή παραίτησης στην υπηρεσία τους ως υποψηφίων στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
17.04.2024 Αρ. Πρ. 36133 Τρόπος συνεδρίασης συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. με αναλογική εφαρμογή διατάξεων άρθρων 6 και 15 ν. 5056/2023 – διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 246 ν.3463/2006, όπως ισχύει- Αρχείο
16.04.2024 Αρ. Πρ. 35894 Διευκόλυνση υποψηφίων ευρωβουλευτών έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 για την υποβολή αιτήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων για την έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
10.04.2024 Αρ. Πρ. 34498 Χορήγηση χαρτιού στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις έδρες που αναλογούν στην Ελλάδα Αρχείο
10.04.2024 Αρ. Πρ. 34392 Κατανομή ποσοστού 50%+10% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων για τη διενέργεια των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΑρχείοΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β’ – Aρ.Φυλ. 2196
08.04.2024 Αρ. Πρ. 33279 Καθορισμός i) λεπτομερειών και λοιπών χαρακτηριστικών του ψηφοδελτίου επιστολικής ψήφου, ii) περιεχομένου έντυπου αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 12 του ν. 5083/2024, iii) τύπου και διαστάσεων φακέλων ψηφοφορίας επιστολικής ψήφου και iv) τύπου, διαστάσεων και περιεχομένου ειδικών φακέλων ψηφοφορίας, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΑρχείοΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
18.04.2024 Αρ. Πρ. 36326 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 349140), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια χαρτιού ψηφοδελτίων ενόψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 23.04.2024
13.04.2024 Αρ. Πρ. 35180 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 348869,1), για την κατάθεση οικονομικών προσφορών για το έργο παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει την αποστολή, παραλαβή και παράδοση του εκλογικού υλικού στα προκαθορισμένα σημεία, προκειμένου να υλοποιηθεί η εκλογική διαδικασία της επιστολικής ψήφου, εν όψει των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 18.04.2024
21.03.2024 Αρ. Πρ. 27220 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης, στο πλαίσιο των εξετάσεων απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), στις 14.04.2024 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 27.03.2024
21.03.2024 Αρ. Πρ. 27397 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συσκευασίας και μεταφοράς εντύπων και υλικών για τη διενέργεια των εξετάσεων απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), στις 14.4.2024 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 27.03.2024
15.03.2024 Αρ. Πρ. 25852 Πρόσκληση, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 347084), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για το έργο παροχής υπηρεσιών κατασκευής, εκτύπωσης και εμφακέλωσης του εκλογικού υλικού για την διενέργεια των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για όσους εκλογείς επιλέξουν την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 20.03.2024
07.03.2024 Αρ. Πρ. 22328 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών (dexion) στον 5ο όροφο του κτηρίου του ΥΠ.ΕΣ. επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 13.03.2024
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
26.10.2022 Αρ. Πρ. 72624 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
19.09.2022 Αρ. Πρ. 35422 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
01.09.2022 Αρ. Πρ. 57616 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό Σημείωμα
08.08.2022 Αρ. Πρ. 55285 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό
10.06.2022 Αρ. Πρ. 40640 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1803 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Παλαιότερες Προκηρύξεις
21.03.2024 Αρ. Πρ. 27243 Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025-2028 του υποτομέα των ΟΤΑ ΑρχείοΕνδεικτική μεθοδολογία εκτιμήσεων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεωνΠρότυπο αρχείο Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων (ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΠΔΔ)Πρότυπο αρχείο Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων (ΝΠΙΔ)
07.03.2024 Αρ. Πρ. 22474 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το α΄ τρίμηνο του 2024 ΑρχείοARREARS202403_.xlsxΟδηγίες συμπλήρωσης αρχείου
22.02.2024 Αρ. Πρ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΥΓ/2024) για την επιλογή δεκατεσσάρων (14) Υπηρεσιακών Γραμματέων σε Υπουργεία Αρχείο
26.01.2024 Αρ. Πρ. 7988 Έναρξη μεταφοράς προσωπικού νομικών προσώπων τα οποία καταργήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 29 του ν.5056/2023 (Α’ 163) και είχαν αναπτύξει Ψηφιακό Οργανόγραμμα, στους οικείους δήμους ΑρχείοΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ από 15-06-2022ΠΙΝΑΚΑΣ
25.01.2024 Αρ. Πρ. 7477 Περαιτέρω διευκρινίσεις για την εκλογή των αντιπροσώπων των δήμων στη γενική συνέλευση των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων Αρχείο
23.01.2024 Αρ. Πρ. 7490 Παροχή στοιχείων απολογιστικού κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2023 έως 31-12-2023, καθώς και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών. – Ενημέρωση υλοποίησης Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.). ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ
Παλαιότερα Έγγραφα
24-03-2020 Αρ. Πρ. 19560 Διαγραφή μελών δημοτικού συμβουλίου

Αρχείο

2022 Αρ. Πρ. 822 ΣτΕ 822-2022

Αρχείο

2022 Αρ. Πρ. 1089 ΣτΕ 1089-2022

Αρχείο

2022 Αρ. Πρ. 1870 ΣτΕ 1870-2022

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 5814 ΔΠρΘεσσαλ 5814_2020

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 295 ΔΕφΛΑρ 295_2020

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2