ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση
29.09.2010 Αρ. 20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα : http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
01.04.2010 Αρ. 17271 Διεξαγωγή τελευταίου ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης για υπαλλήλους Δημοτικής Αστυνομίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
09.02.2010 Αρ. 7422 Διεξαγωγή τελευταίου ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης για υπαλλήλους δημοτικής αστυνομίας.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
18.12.2009 Αρ. 75907 Διεξαγωγή ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης για τους υπαλλήλους δημοτικής αστυνομίας για το μήνα Ιανουάριο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
23.11.2009 Αρ. 71268 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
06.11.2009 Αρ. 66867 Αναστολή προθεσμίας για την υποβολή αίτησης Δημοτικών Αστυνομικών για μετάταξη σε άλλο κλάδο κατά τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 3801/ 2009
22.10.2009 Αρ. 64584 Διεξαγωγή Ειδικού Προγράμματος Εκπαίδευσης για ειδικό ένστολο προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας
13.10.2009 Αρ. 62688 Εκπαίδευση του προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας που υπηρετούσε πριν από το π.δ. 135/2006
09.04.2009 Αρ. 22004 Εκπαίδευση του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας που υπηρετούσε πριν το π.δ. 135/2006.
04.03.2009 Αρ. 10 Επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας της Δημοτικής Αστυνομίας.
18.02.2009 Αρ. 10405 Εκπαίδευση του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας που υπηρετούσε πριν το π.δ. 135/2006.
02.02.2009 Αρ. 6201 Αρμοδιότητες Δημοτικής Αστυνομίας.
09.01.2009 Αρ. 1 Λήξη θητείας προϊσταμένων οργανικών μονάδων Δημοτικής Αστυνομίας.
16.12.2008 Αρ. 77642 Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων – Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. για πρόβλεψη θέσεων Δημοτικής Αστυνομίας.
10.09.2008 Αρ. 56588 Διορισμός επιτυχόντων δημοτικής αστυνομίας.
08.05.2006 Αρ. 23494 Εφαρμογή διατάξεων για τη Δημοτική Αστυνομία του ν.3448/2006 (Α΄57)