ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 23 Ιουνίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Η Δημοτική Επιτροπή  αποτελεί συλλογικό όργανο διοίκησης του δήμου, το οποίο συγκροτείται και λειτουργεί για συγκεκριμένη θητεία, μετά από τη διεξαγωγή των δημαιρεσιών.


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
02-04-2024 30971 Λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής
23-12-2023 110575 Διαδικασία εκλογής μελών και συγκρότησης της δημοτικής επιτροπής
26-01-2023 6383 Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας
30-05-2022 39135 Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
21-08-2019 59849 Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου