ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2023
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελούν συλλογικά όργανα διοίκησης του δήμου, τα οποία συγκροτούνται και λειτουργούν για συγκεκριμένη θητεία, μετά από τη διεξαγωγή των δημαιρεσιών.  Η Οικονομική Επιτροπή έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ασκώντας αποφασιστικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες.


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
26-01-2023 6383 Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας
30-05-2022 39135 Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
21-08-2019 59849 Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου