ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 02 Φεβρουαρίου 2023
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση
Ασκών καθήκοντα Συντονιστή Κωνσταντίνος Λ. Παππάς
Διεύθυνση Σωκράτους 111 Τ.Κ. 41336 ΛΑΡΙΣΑ
Τηλέφωνo  2413 503501 / 2
Fax 2413 503651
Web Address  www.apdthest.gov.gr
Email Address

 sintonistis@apdthest.gov.gr

ddgram@apdthest.gov.gr

Περιφέρειες

Θεσσαλίας

Στερεάς Ελλάδας