ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση
Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κωνσταντίνος Τζανακούλης
Τηλέφωνο Γραμματέα 2413503501 / 2 / 3 / 4
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Γραμματέα grammateas@apdthest.gov.gr
Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κωνσταντίνος Παππάς
Τηλέφωνο Συντονιστή 2413503511 / 2
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Συντονιστή sintonistis@apdthest.gov.gr
Δικτυακός Τόπος Φορέα www.apdthest.gov.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση Φορέα Σωκράτους 111, Τ.Κ. 41336 – ΛΑΡΙΣΑ
Περιφέρειες Θεσσαλίας
Στερεάς Ελλάδας