ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση
Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ιωάννης Σάββας
Τηλέφωνο Γραμματέα 2313309101 / 102 / 450
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Γραμματέα grammateas@damt.gov.gr
Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αθανάσιος Μπογιαννίδης
Τηλέφωνο Συντονιστή 2313309170 / 378
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Συντονιστή gde@damt.gov.gr
Δικτυακός Τόπος Φορέα www.damt.gov.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση Φορέα Καθ.Ρωσίδη 11, Τ.Κ.54008 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης