ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Αναζήτηση ΟΠΔ


Νομοθεσία – Οδηγίες κατάρτισης στοχοθεσίας

Έλεγχος Οριστικών Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2023
Έλεγχος Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023
Καθορισμός διαδικασίας Στοχοθεσίας και υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων (ΚΥΑ 34574/2018)
Έγγραφο ΥΠΕΣ 6653/27.01.2020 Υποβολή ΟΠΔ στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ – Υποχρεώσεις στατιστικών ανταποκριτών (ΟΔΗΓΙΕΣ σε ΙΣΧΥ) Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023,  των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών


Πίνακες κατάρτισης Στοχοθεσίας 2024
(για έγκριση από το Δημοτικό/Περιφερειακό/Διοικητικό Συμβούλιο και την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση)


Πρότυπα αρχεία υποβολής Στοχοθεσίας 2024 στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας