ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Αναζήτηση ΟΠΔ


Νομοθεσία – Οδηγίες κατάρτισης στοχοθεσίας

Καθορισμός διαδικασίας Στοχοθεσίας και υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων (ΚΥΑ 34574/2018)
Έλεγχος ΟΠΔ (89277/13-12-2019)
Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021 (61528/28-09-2020)


Πίνακες κατάρτισης Στοχοθεσίας 2022
(για έγκριση από το Δημοτικό/Περιφερειακό/Διοικητικό Συμβούλιο και την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση)


Πρότυπα αρχεία υποβολής Στοχοθεσίας 2022 στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας