ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2023
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Αντιμισθία καταβάλλεται για την κάλυψη των απαιτούμενων εξόδων διαβίωσης που λαμβάνουν οι αιρετοί των ΟΤΑ α΄βαθμού (δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων), προκειμένου αυτοί να ασκούν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους.


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
27-03-2023 25951 Οδηγός για την καταστατική θέση των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης (αντιμισθίες, αποζημιώσεις, έξοδα παράστασης, άδειες)

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου