ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μάιος 2019

Τηλεφωνικός Κατάλογος

2131364901 / 02
2131364934 / 9
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Μαρίνα Χρυσοβελώνη 2131364934 / 9
2131364033
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Άννα Κουτσελάκη 2131364033
2131361133
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Ιωάννης Μαθιουδάκης 2131361133
2131361146
2103238084
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Ηλίας Καλαντζής 2103238084
2131522504
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Σταμάτιος Θεοχάρης 2131522504
2131364940 / 2
2131522504
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Σταμάτιος Θεοχάρης 2131522504
2131364045
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Κωνσταντίνος Πουλάκης 2131364045
Γ. Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης
Γεωργία Βαλατσού 2131364984
Δ. Προϋπολογισμού & Οικονομικής Διαχείρησης
Κυριακή Κουτσούμπα 2131361706
Τ. Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών
Μαρία Τζιβάκη 2131361673
Τ. Οικονομικής Διαχείρισης & Εκκαθάρισης Δαπανών
Ελένη Θάνου 2131361708
Τ. Μισθοδοσίας
Σταυρούλα Ψυχογιού 2131361695
Δ. Προμηθειών & Υποδομών
Ευστράτιος Μαραγκός 2131361705
Τ. Προμηθειών
Παναγιώτα Γεωργοπούλου 2131361709
Τ. Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών
Αθανάσιος Παπανικολάου 2131361703
Δ. Διοικητικής Υποστήριξης
Γεώργιος Δέδες 2131364965
Τ. Προσωπικού
Κώστας Ρήγας 2131364963
Τ. Ποιότητας & Εθιμοτυπίας
Μαρία Σαπέλα 2131364622
Τ. Τεχνικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Ξενούλης 2131361331
Τ. Γραμματειακής Υποστήριξης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Εμμανουήλ Κυρίμης 2131364845
Γ. Δ. Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Θεόδωρος Οικονόμου 2131364960
Δ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Άγγελος Κουλός 2131361020
Τ. Σχεδιασμού, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Κωνσταντίνος Ιωάννου 2131361022
Τ. Πληροφοριακών Συστημάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων & ΟΤΑ
Μαργαρίτα Καπανίρη 2131361005
Τ. Τεχνολογικού Εξοπλισμού & Δικτύων
Σπυρίδων Θεοδοσόπουλος 2131361002
Τ. Ανάπτυξης Διαδικτυακής Πύλης & Στατιστικής
Δήμητρα Πολυχρονοπούλου 2131361024
Δ. Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
Ουρανία Σταυροπούλου 2131361035
Τ. Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
Κωνσταντίνος Ευσταθίου 2131361008
Τ. Ειδικού Ληξιαρχείου
Τριανταφυλλιά Ρόζα Ξυλά 2131522519
Τ. Γραμματειακής Υποστήριξης
Μαριάννα Σερίφη 2131522500
Δ. Εκλογών
Παναγιώτης Σκιαδάς 2131361003
Τ. Εκλογών & Πολιτικών Κομμάτων
Ηλίας Γεωργίου 2131361300
Τ. Εκλογικών Καταλόγων & Αποτελεσμάτων
Γεώργιος Καρπούζης 213 1361009
Γ. Δ. Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Μαρία Μαυραγάνη 2131364957
Δ. Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου 2131364025
Τ. Μόνιμου Προσωπικού
Άννα Παπαδάτου 2131364371
Τ. Μόνιμου Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Θελξιόπη Παπασημακοπούλου 2131364346
Τ. Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α.
Αντωνία Κωστοπούλου 2131364343
Γ. Δ. Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής
Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος 2131364950
Δ. Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Νικόλαος Χατζηεργάτης 2131364980
Τ. Οικονομικής Διοίκησης & Προϋπολογισμού
Κωνσταντίνος Ζαφειρίου 2131364016
Τ. Εσόδων
Παναγιώτα Βουδούρη 2131364831
Τ. Περιουσίας
Παναγιώτα Αλειφέρη 2131364830
Τ. Παρακολούθησης – Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α.
Βασίλειος Λαμπρακάκης 2131364817
Δ. Οικονομικής Αναπτυξιακής Πολιτικής
Μαρία Νίκου 213364970
Τ. Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Φώτιος Κουτσιανάς 2131364972
Τ. Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης ΠΔΕ
Σεβαστή Μπέσιου 2131364974
2131364985 / 6
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Λάμπρος Μπαλτσιώτης 2131364985 / 6
Δ. Ιθαγένειας
Αικατερίνη Ουλή 2131361712
Τ. Καθορισμού Ιθαγένειας
Μαρία Ρασούλη 2131361649
Τ. Πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών
Χρήστος Σαριτζόγλου 2131361692
Τ. Πολιτογράφησης Αλλογενών Αλλοδαπών
Ιωάννης Κροκίδας 2131361713
Τ. Γραμματειακής Υποστήριξης & Αρχείου
Ευαγγελία Χαλκιοπούλου 2131361701
2131361041 / 2
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Ευάγγελος Καπετάνιος 2131361041 / 2
2131511102 / 3
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Φωτεινή Κούβελα 2131511102 / 3
Α.Τ. Ευρωπαϊκής & Διεθνούς Συνεργασίας
Γεωργία Παπαγεωργίου 2131511137
Δ. Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
Δημοσθένης Τρέμος 2131511145
Τ. Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
Αικατερίνη Λουκίδου 2131511146
Τ. Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
Ζωή Μαγουλά 2131511153
Τ. Τεκμηρίωσης, Έρευνας & Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)
Χριστίνα Γεράκη 2131511134
Τ. Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου
Κωνσταντίνα Πεντάρχου 210 3215618, 210 3212094
Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου 2131511113
Τ. Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών
Ελένη Τάτση 2131511114
Τ. Κοινωνικής Προστασίας & Αντιμετώπισης Πολλαπλών Διακρίσεων
Αγγελική Παπάζογλου 2131511157
Τ. Νομικής Τεκμηρίωσης & Υποστήριξης Διαδικασιών
Ευσταθία Λυμπεροπούλου 2131511147