ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 22 Ιούλιος 2019

Τηλεφωνικός Κατάλογος

2131364901 / 02
2131364934 / 9
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Θεόδωρος Λιβάνιος 2131364934 / 9
2131364351, 2131364352 pressoffice@ypes.gov.gr
2131364033
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Άννα Κουτσελάκη 2131364033
2131361133
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Ιωάννης Μαθιουδάκης 2131361133
2131361146
2103238084
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Ηλίας Καλαντζής 2103238084
2131522504
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Σταμάτιος Θεοχάρης 2131522504
2131364940 / 2
2131522504
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Σταμάτιος Θεοχάρης 2131522504
2131364985 / 6
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
2131364985 / 6
Κεντρική Δ. Ιθαγένειας
Αικατερίνη Ουλή 2131361712
Τ. Καθορισμού Ιθαγένειας
Μαρία Ρασούλη 2131361649
Τ. Πολιτογράφησης
Ιωάννης Κροκίδας 2131361713
Τ. Συντονισμού και Τεκμηρίωσης
Χρήστος Σαριτζόγλου 2131361692
Τ. Γραμματειακής Υποστήριξης & Αρχείου
Σταύρος Πιοτόπουλος 2131361690
2131361041 / 2
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
2131361041 / 2