ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Τηλεφωνικός Κατάλογος

2131313502, 2131313507
2131364901-2-3 gram.anyp@ypes.gr
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Στέλιος Πέτσας 2131364901-2-3 gram.anyp@ypes.gr
2310379401-4 2310263332 minister@mathra.gr
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Σταύρος Αθ. Καλαφάτης 2310379401-4 2310263332 minister@mathra.gr
2131313586, 2131313587 pressoffice@ypes.gov.gr
2131313358 & 2131313184 , 2131364988-9
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Γεωργία Βαλατσού 2131313358 & 2131313184 , 2131364988-9
Γ. Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης
Γεώργιος Δέδες 2131364965
Δ. Προϋπολογισμού & Οικονομικής Διαχείρισης
Ελένη Θάνου 2131361708
Τ. Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών
Παναγιώτης Σκολαρίκος 2131361693
Τ. Οικονομικής Διαχείρισης & Εκκαθάρισης Δαπανών
Ελένη Θάνου 2131361708
Τ. Μισθοδοσίας
Σταυρούλα Ψυχογιού 2131361695
Δ. Προμηθειών & Υποδομών
Μαρία Τζιβάκη 2131361673
Τ. Προμηθειών
Μαρία Τζιβάκη 2131361673
Τ. Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών
Αθανάσιος Παπανικολάου 2131361703
Δ. Διοικητικής Υποστήριξης
Γεώργιος Δέδες 2131364965
Τ. Προσωπικού
Αικατερίνη Βαμβακά 2131364963
Τ. Ποιότητας & Εθιμοτυπίας
Ιωάννα Ντούμα 2131364607
Τ. Τεχνικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Ξενούλης 2131361331
Τ. Γραμματειακής Υποστήριξης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Εμμανουήλ Κυρίμης 2131364845
2131364045
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Μιχάλης I. Σταυριανουδάκης 2131364045
Γ. Δ. Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Θεόδωρος Οικονόμου 2131364960
Δ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Άγγελος Κουλός 2131361020
Τ. Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Νικόλαος Δίκαρος 2131361322
Τ. Πληροφοριακών Συστημάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων & ΟΤΑ
Νικόλαος Δρόσος 2131361195
Τ. Τεχνολογικού Εξοπλισμού & Δικτύων
Σπυρίδων Θεοδοσόπουλος 2131361002
Τ. Διαχείρισης Δεδομένων και Διαλειτουργικότητας
Ιωάννης Παρασκευάς 2131361183
Τ. Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων
Δήμητρα Πολυχρονοπούλου 2131361024
Τ. Κυβερνοασφάλειας
Κωνσταντίνος Ιωάννου 2131361022
Δ. Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
Στεφανία Δραμουντανή 2131361035
Τ. Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
Κωνσταντίνος Ευσταθίου 2131361008
Τ. Ειδικού Ληξιαρχείου
Γεωργία Καμπυλαυκά 2131522599
Τ. Γραμματειακής Υποστήριξης
Χαριτίνη Σωτηροπούλου 2131522515
Δ. Εκλογών
Παναγιώτης Σκιαδάς 2131361003
Τ. Εκλογών & Πολιτικών Κομμάτων
Αγγελική Μπαρουτά 2131361030
Τ. Εκλογικών Καταλόγων & Αποτελεσμάτων
Θωμάς Γαρουφαλής 2131361128
Γ. Δ. Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Μαρία Μωυσίδου 2131361033
Δ. Οργάνωσης & Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Μαρία Μωυσίδου 2131361033
Τ. Οργάνωσης Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Κώστας Ρήγας 2131364963
Τ. Προσωπικού Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Μαρία Ασκιανάκη 2131361107
Δ. Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ρεγγίνα Βασιλάτου 2131364947
Τ. Οργάνωσης ΤΑ Α’ Βαθμού
Κίμων Σιδηρόπουλος 2131364345
Τ. Οργάνωσης ΤΑ Β’ Βαθμού
Ρεγγίνα Βασιλάτου 2131364947
Τ. Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Σταματία Ντιντιούμη 2131364026
Γ. Δ. Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής
Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος 2131364950
Δ. Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Νικόλαος Χατζηεργάτης 2131364980
Τ. Οικονομικής Διοίκησης & Προϋπολογισμού
Κωνσταντίνος Ζαφειρίου 2131364016
Τ. Εσόδων
Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου 2131364831
Τ. Περιουσίας
Παναγιώτα Αλειφέρη 2131364830
Τ. Παρακολούθησης – Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α.
Κωνσταντίνος Τρυποσκούφης 2131364009
Δ. Οικονομικής Αναπτυξιακής Πολιτικής
Μαρία Νίκου 213364970
Τ. Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Φώτιος Κουτσιανάς 2131364972
Τ. Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης ΠΔΕ
Σεβαστή Μπέσιου 2131364974
2131313482-486-489
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Βιβή Χαραλαμπογιάννη 2131313482-486-489
Γ.Δ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα
Ελένη Ρούφου 2131313209, -3210, -3312
Δ. Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελένη Ρούφου 2131313209, -3210, -3312
Τ. Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού
Σοφία Γαλάνη 2131313257
Τ. Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τ. Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) και Στατιστικών Αναλύσεων
Αγγελική Φαϊτάκη 2131313383
Δ. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Κλαίρη Γρηγοριάδη 2131313394
Τ. Υπηρεσιακής Κατάστασης
Αγορίτσα Λέρα 2131313215
Τ. Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας
Ελένη Βαλάκα 2131313378
Τ. Κινητικότητας
Δημήτριος Πολυκράτης 2131313365
Δ. Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Διαδικασιών Επιλογής και Πειθαρχικών Θεμάτων
Ειρήνη Χριστοφόρου-Χριστοφορίδη 2131313288
Τ. Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Γεωργία Καρτζή 2131313266
Τ. Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων Επιλογής και Υπηρεσιακής Κατάστασης
Άγγελος Βασιλόπουλος 2131313202
Τ. Γραμματειακής Υποστήριξης Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
Κλεοπάτρα Σαραντάκου 2131306026
Δ. Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου 2131364025
Τ. Μόνιμου Προσωπικού
Άννα Παπαδάτου 2131364379
Τ. Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Θελξιόπη Παπασημακοπούλου 2131364377
Τ. Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Αντωνία Κωστοπούλου 2131364343
Γ.Δ. Δημοσίων Οργανώσεων
Δ. Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας
Δημοσθένης Θωμάς 2131313120
Τ. Στρατηγικού Σχεδιασμού
Μιχαήλ Καραχάλιος 2131313102
Τ. Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών
Χρήστος Κοκκάλας 2131313107
Τ. Ποιότητας και Προτύπων
Θεοφανή Γκόλφη 2131313118
Δ. Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων
Αθανάσιος Γρίβας 2131313195
Τ. Δομών
Κωνσταντίνος Βουτσινάς 2131313133
Τ. Αρχείων
Αλέξανδρος Δανεζάκος 2131313138
213 1364985 / 6, 2131364985 / 6
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Αθανάσιος Μπαλέρμπας 2131364985 / 6
Γ.Δ. Ιθαγένειας
Αικατερίνη Ουλή 2131361712
Κεντρική Δ. Ιθαγένειας
Χρήστος Σαριτζόγλου 2131361713
Τ. Καθορισμού Ιθαγένειας
Λουΐζα Κυριακάκη 2131361621
Τ. Πολιτογράφησης Αλλογενών Αλλοδαπών
Φωτεινή Κουρου 2131361636
Τ. Πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών
Μαρία Ρασούλη 2131361649
Τ. Στατιστικών & Διαχείρισης ΟΠΣ Ιθαγένειας
Σταύρος Πιοτόπουλος 2131361690
Τ. Γραμματειακής Υποστήριξης & Αρχείου
Μαριάννα Σερίφη 2131361604
Α. Τ. Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κεντρικής και των Περιφερειακών Δ. Ιθαγένειας
Σταματούλα Μπαρμπούνη 2131364968
2131364033
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Άννα Κουτσελάκη 2131364033
2131361166
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Ηλίας Καλαντζής 2131361166
2131361114
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Αντώνιος Καρβούνης 2131361114
2131361146
2131364940-4941-4942 grafeio.nomikou@ypes.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 2131364940-4941-4942 grafeio.nomikou@ypes.gr
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΥΠΕΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΥΠΕΣ 2131364943
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΕΔΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΕΔΡΩΝ 2131364959, 2131364967, 2131364939
2131522504
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Σταμάτιος Θεοχάρης 2131522504
2131522504
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Σταμάτιος Θεοχάρης 2131522504