ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

Τηλεφωνικός Κατάλογος

2131313502, 2131313507
2131313586, 2131313587 pressoffice@ypes.gov.gr
2131313358 & 2131313184 , 2131364988-9
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Γεωργία Βαλατσού 2131313358 & 2131313184 , 2131364988-9
Γ. Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης (τομέας Εσωτερικών)
Γεώργιος Δέδες 2131364965
Δ. Προϋπολογισμού & Οικονομικής Διαχείρισης
Ελένη Θάνου 2131361708
Τ. Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών
Παναγιώτης Σκολαρίκος 2131361693
Τ. Οικονομικής Διαχείρισης & Εκκαθάρισης Δαπανών
Ελένη Θάνου 2131361708
Τ. Μισθοδοσίας
Σταυρούλα Ψυχογιού 2131361695
Δ. Προμηθειών & Υποδομών
Τ. Προμηθειών
Μαρία Τζιβάκη 2131361673
Τ. Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών
Αθανάσιος Παπανικολάου 2131361703
Δ. Διοικητικής Υποστήριξης
Γεώργιος Δέδες 2131364965
Τ. Προσωπικού
Αικατερίνη Βαμβακά 2131364963
Τ. Ποιότητας & Εθιμοτυπίας
Ιωάννα Ντούμα 2131364607
Τ. Τεχνικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Ξενούλης 2131361331
Τ. Γραμματειακής Υποστήριξης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Εμμανουήλ Κυρίμης 2131364845
Γ. Δ. Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Γαρυφαλλιά Αθανασέα 2131313040
Δ. Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Δημήτριος Παπαβασιλείου 2131313354
Τ. Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Δημήτριος Παπαβασιλείου 2131313354
Τ. Τακτικού Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Πολυξένη Στρατικοπούλου 2131313377
Τ. Οικονομικής Εποπτείας Φορέων, Κρατικών Ενισχύσεων και Δημοσιονομικών Αναφορών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Ελένη Κοντοδήμα 2131313351
Τ. Οικονομικής Διαχείρισης (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Ασπασία Καμπύλη 2131313363
Τ. Εκκαθάρισης Αποδοχών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Σταυρούλα Λαμπροπούλου 2131313304
Δ. Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Θωμαΐς Ντίνη 2131313095
Τ. Προμηθειών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Ευαγγελία Σαγανάκη 2131313324
Τ. Τεχνικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υποδομών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Περικλής Γιαννακόπουλος 2131313619
Τ. Πολιτικής και Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Ευαγγελία Γιαννακού 2131313066
Τ. Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Υποδομών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Γεώργιος Παπανικολάου 2131313222
Τ. Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Θωμαΐς Ντίνη 2131313095
Δ. Ελέγχου Δαπανών και Εκτέλεσης Πληρωμών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Ιωάννα Ντουντούμη 2131313306
Τ. Ελέγχου Δαπανών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Ιωάννα Ντουντούμη 2131313306
Τ. Εκτέλεσης Πληρωμών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Ανδρέας Ζέβλας 2131313308
Δ. Διοικητικών Υπηρεσιών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Παντελής Ταγκαλάκης 2131313395
Τ. Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Ευθυμία Φώτου 2131313245
Τ. Συλλογικών Οργάνων και Υπηρεσιακών Μεταβολών Ειδικής Νομοθεσίας (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Μυρτώ Τσιγγά 2131313289
Τ. Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Μαρίνα Χρύση 2131313026
Τ. Π.Σ.Ε.Α. (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Παναγιώτα Γεωργοπούλου 2131313360
Τ. Διεθνών Σχέσεων (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Χρήστος Πετσιμέρης 2131313611
Ελεγκτής Ιατρός (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Γεωργία Γιαννακάκη 2131313140
213 136 4042 , 213 136 4044 , 2131364045 genikos.esoterikon@ypes.gr
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Αθανάσιος Μπαλέρμπας 213 136 4042 , 213 136 4044 , 2131364045 genikos.esoterikon@ypes.gr
Γ. Δ. Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Θεόδωρος Οικονόμου 2131364960
Δ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Άγγελος Κουλός 2131361020
Τ. Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Νικόλαος Δίκαρος 2131361322
Τ. Πληροφοριακών Συστημάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων & ΟΤΑ
Νικόλαος Δρόσος 2131361195
Τ. Τεχνολογικού Εξοπλισμού & Δικτύων
Σπυρίδων Θεοδοσόπουλος 2131361002
Τ. Διαχείρισης Δεδομένων και Διαλειτουργικότητας
Ιωάννης Παρασκευάς 2131361183
Τ. Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων
Δήμητρα Πολυχρονοπούλου 2131361024
Τ. Κυβερνοασφάλειας
Κωνσταντίνος Ιωάννου 2131361022
Δ. Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
Στεφανία Δραμουντανή 2131361035
Τ. Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
Κωνσταντίνος Ευσταθίου 2131361008
Τ. Ειδικού Ληξιαρχείου
Γεωργία Καμπυλαυκά 2131522599
Τ. Γραμματειακής Υποστήριξης
Χαριτίνη Σωτηροπούλου 2131522515
Δ. Εκλογών
Παναγιώτης Σκιαδάς 2131361003
Τ. Εκλογών & Πολιτικών Κομμάτων
Αγγελική Μπαρουτά 2131361030
Τ. Εκλογικών Καταλόγων & Αποτελεσμάτων
Θωμάς Γαρουφαλής 2131361128
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Μιχάλης I. Σταυριανουδάκης
Γ. Δ. Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Μαρία Μωυσίδου 2131364954, 4957
Δ. Οργάνωσης & Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Μαρία Μωυσίδου 2131364954, 4957
Τ. Οργάνωσης Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Κώστας Ρήγας 2131361103
Τ. Προσωπικού Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Μαρία Ασκιανάκη 2131361107
Δ. Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ρεγγίνα Βασιλάτου 2131364947
Τ. Οργάνωσης ΤΑ Α’ Βαθμού
Κίμων Σιδηρόπουλος 2131364345
Τ. Οργάνωσης ΤΑ Β’ Βαθμού
Ρεγγίνα Βασιλάτου 2131364947
Τ. Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Σταματία Ντιντιούμη 2131364026
Γ. Δ. Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής
Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος 2131364950
Δ. Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Νικόλαος Χατζηεργάτης 2131364980
Τ. Οικονομικής Διοίκησης & Προϋπολογισμού
Κωνσταντίνος Ζαφειρίου 2131364016
Τ. Εσόδων
Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου 2131364831
Τ. Περιουσίας
Παναγιώτα Αλειφέρη 2131364830
Τ. Παρακολούθησης – Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α.
Κωνσταντίνος Τρυποσκούφης 2131364009
Δ. Οικονομικής Αναπτυξιακής Πολιτικής
Μαρία Νίκου 213364970
Τ. Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Φώτιος Κουτσιανάς 2131364972
Τ. Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης ΠΔΕ
Σεβαστή Μπέσιου 2131364974
2131364986, 2131364990 g.g.ithageneias@ypes.gr
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Αγγελος-Παναγιώτης Δημοσθένους 2131364986, 2131364990 g.g.ithageneias@ypes.gr
Γ.Δ. Ιθαγένειας
Αικατερίνη Ουλή 2131361712 gd.ithageneias@ypes.gr
Κεντρική Δ. Ιθαγένειας
Χρήστος Σαριτζόγλου 2131361713 kd.ithageneias@ypes.gr
Τ. Καθορισμού Ιθαγένειας
Λουΐζα Κυριακάκη 2131361621 kd.kathorismos@ypes.gr
Τ. Πολιτογράφησης Αλλογενών Αλλοδαπών
Φωτεινή Κουρου 2131361636 kd.allogeneis@ypes.gr
Τ. Πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών
Μαρία Ρασούλη 2131361649 kd.omogeneis@ypes.gr
Τ. Στατιστικών & Διαχείρισης ΟΠΣ Ιθαγένειας
Σταύρος Πιοτόπουλος 2131361690 kd.statistics@ypes.gr
Τ. Γραμματειακής Υποστήριξης & Αρχείου
Μαριάννα Σερίφη 2131361604 kdi.grammateia@ypes.gr
Α. Τ. Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κεντρικής και των Περιφερειακών Δ. Ιθαγένειας
Σταματούλα Μπαρμπούνη 2131364968
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Δημήτριος Κιρμικίρογλου
Γ.Δ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα
Ελένη Ρούφου 2131313209, -3210, -3312
Δ. Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελένη Ρούφου 2131313209, -3210, -3312
Τ. Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού
Σοφία Γαλάνη 2131313257
Τ. Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Προϊστάμενος Τμήματος
Τ. Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) και Στατιστικών Αναλύσεων
Αγγελική Φαϊτάκη 2131313383
Δ. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Κλαίρη Γρηγοριάδη 2131313394
Τ. Υπηρεσιακής Κατάστασης
Αγορίτσα Λέρα 2131313215
Τ. Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας
Ελένη Βαλάκα 2131313378
Τ. Κινητικότητας
Δημήτριος Πολυκράτης 2131313365
Δ. Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Διαδικασιών Επιλογής και Πειθαρχικών Θεμάτων
Ειρήνη Χριστοφόρου-Χριστοφορίδη 2131313288
Τ. Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Γεωργία Καρτζή 2131313266
Τ. Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων Επιλογής και Υπηρεσιακής Κατάστασης
Άγγελος Βασιλόπουλος 2131313202
Τ. Γραμματειακής Υποστήριξης Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
Αντιγόνη Γρατσία 2131306026
Δ. Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου 2131364025
Τ. Μόνιμου Προσωπικού
Άννα Παπαδάτου 2131364379
Τ. Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Θελξιόπη Παπασημακοπούλου 2131364377
Τ. Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Αντωνία Κωστοπούλου 2131364343
Γ.Δ. Δημοσίων Οργανώσεων
Προϊστάμενος Γ.Δ.
Δ. Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας
Δημοσθένης Θωμάς 2131313120
Τ. Στρατηγικού Σχεδιασμού
Μιχαήλ Καραχάλιος 2131313102
Τ. Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών
Χρήστος Κοκκάλας 2131313107
Τ. Ποιότητας και Προτύπων
Θεοφανή Γκόλφη 2131313118
Δ. Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων
Αθανάσιος Γρίβας 2131313195
Τ. Δομών
Κωνσταντίνος Βουτσινάς 2131313133
Τ. Αρχείων
Αλέξανδρος Δανεζάκος 2131313138
Γ.Δ. Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου
Αντιγόνη Μακρυγιάννη 2109098786
Δ. Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου
Αθανάσιος Σκλαπάνης 2109098374
Τ. Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης Διαδικασιών
Παναγιώτα Αλιφέρη 2109098167
Τ. Ανασχεδιασμού και Μητρώου Διαδικασιών
Έλλη Σιμάτου 2109098176
Τ. Διοικητικών Θεμάτων και Πληροφόρησης
Σοφία Παπαδάκη 2109098172
Δ. Υπηρεσιών Μιας Στάσης
Κωνσταντίνος Καπαρός 2109098392
Τ. Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Μιας Στάσης
Εμμανουήλ Βαρδής 2109098391
Τ. Υποστήριξης Λειτουργίας ΚΕΠ
Γεωργία Μπουρλάκη 2109098396
Τ. Ενταξης Διαδικασιών στα ΚΕΠ
Αλεξάνδρα Παβέλη 2109098393
2131364033
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Άννα Κουτσελάκη 2131364033
2131361166
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Ηλίας Καλαντζής 2131361166
2131361114
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Αντώνιος Καρβούνης 2131361114
2131361146
2131364940-4941-4942
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 2131364940-4941-4942
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΥΠΕΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΥΠΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΕΔΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΕΔΡΩΝ
2131522504
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Σταμάτιος Θεοχάρης 2131522504
2131522504
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Σταμάτιος Θεοχάρης 2131522504