ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Απριλίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι, μπορούν να μετακινούνται εκτός της έδρας του δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας.


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
24-09-2021 69738 Μετακίνηση αιρετών των Δήμων εντός και εκτός της χώρας

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου