ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 06 Ιουνίου 2023
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Οδηγίες για τις εκθέσεις απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων:

 • Εγκύκλιος 87/2020 «Υποβολή στοιχείων των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στην εφαρμογή «Σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων» του ΓΛΚ και της ΓΓΠΣΔΔ»
 • Έγγραφο 58450/15.09.2020 «Οδηγίες για το περιεχόμενο των μηνιαίων εκθέσεων απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ»

Αποτύπωση των μη νόμιμων και μη κανονικών δαπανών στο Δημόσιο Λογιστικό (Μητρώο Δεσμεύσεων) και στη Γενική Λογιστική

 • Έγγραφο 64967/6.10.2020 «Αποτύπωση των μη νόμιμων και μη κανονικών δαπανών στο Δημόσιο Λογιστικό (Μητρώο Δεσμεύσεων) και στη Γενική Λογιστική»

Μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 107 του ν. 4714/2020)

  1. Ν.4714/2020 – άρθρο 107 (όπως ισχύει) : Το πλαίσιο του μηχανισμού και οι υποχρεώσεις των ΟΤΑ.
  2. Έγγραφο 24507/23-03-2023  «Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το α΄ τρίμηνο του 2023»
  3. Αρχείο συμπλήρωσης και υποβολής των αναλυτικών καταστάσεων ARREARS202303_.xlsx
  4. Οδηγίες συμπλήρωσης αρχείου α τρίμηνο του 2023
  5. «Συχνές Ερωτήσεις – Μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους»