ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Απριλίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Το Συμβούλιο Τοπωνυμιών είναι συμβουλευτικό όργανο που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και έχει ως αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την παροχή γνώμης για τη μετονομασία δήμων, δημοτικών κοινοτήτων, οικισμών και θέσεων,  τη χρήση εμβλήματος καθώς και τον ορισμό οικισμού ως ιστορικής έδρας ενός δήμου


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
24-09-2021 69631 Μετονομασία δήμων, δημοτικών κοινοτήτων, οικισμών και θέσεων – Χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος – Ιστορική έδρα

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου