ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Εγγραφή στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (εφαρμογή stats)

Οι στατιστικοί ανταποκριτές οφείλουν μετά τον ορισμό τους :

α) να εγγραφούν στην εφαρμογή «Εισαγωγή και Αναζήτηση Στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας» στη διεύθυνση: http://komvos.ypes.gr/stats ή http://10.193.25.194/stats ακολουθώντας τις οδηγίες του Οδηγού χρήσης, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/oikonomika-stoicheia-ota/kombos-dialitoyrgikotitas/odigos-chrisis-efarmogis-eisagogis-amp-anazitisis-stoicheion-stats

β) να αποστείλουν την απόφαση ορισμού τους, σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στην ηλεκτρονική διεύθυνση data-ota@ypes.gr.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Μην επιχειρήσετε να συνδεθείτε στην εφαρμογή πριν τη λήψη επιβεβαιωτικού e-mail για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας γιατί ο λογαριασμός θα κλειδωθεί.


Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης (password)

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας (password), τότε έχοντας συμπληρώσει το σωστό όνομα χρήστη (username), μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Ξέχασα τον κωδικό μου» και το σύστημα θα σας στείλει τον κωδικό σας στο e-mail που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας.

Αν πληκτρολογήσετε 5 φορές λάθος κωδικό εισόδου τότε ο λογαριασμός σας θα κλειδωθεί για 24 ώρες. Η διαδικασία ξεκλειδώματος είναι αυτόματη οπότε δε χρειάζεται να επικοινωνήσετε με τους διαχειριστές του συστήματος.

Ξέχασα το όνομα χρήστη (username)

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει και το όνομα χρήστη (username), πρέπει να στείλετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση data-ota@ypes.gr, αναφέροντας το φορέα σας, τα στοιχεία σας κι επισυνάπτοντας σε ηλεκτρονική μορφή την απόφαση ορισμού του στατιστικού ανταποκριτή, ώστε να γίνει υπενθύμιση του username.

Αίτημα επανάντλησης – επαναϋποβολής αναφορών

α) Αποστολή αναφορών αυτόματα μέσω web service: Ο στατιστικός ανταποκριτής πρέπει να στείλει email στην ηλεκτρονική διεύθυνση data-ota@ypes.gr, αναφέροντας την πλήρη επωνυμία του φορέα, ποια αναφορές και για ποιες περιόδους επιθυμεί επανάντληση.

β) Χειροκίνητη υποβολή αναφορών μέσω stats: Ο στατιστικός ανταποκριτής αφού κάνει αναζήτηση της αναφοράς που επιθυμεί να επαναϋποβάλει, πατάει το εικονίδιο με το λουκέτο (δεξιά). Στη συνέχεια πρέπει να στείλει email στην ηλεκτρονική διεύθυνση data-ota@ypes.gr, αναφέροντας την πλήρη επωνυμία του φορέα, ποια αναφορές και για ποιες περιόδους έχει υποβάλλει αίτημα στην εφαρμογή.

Ενημέρωση προφίλ χρήστη

Οι στατιστικοί ανταποκριτές οφείλουν να μεριμνούν έτσι ώστε τα στοιχεία που αναφέρονται στο προφίλ τους είναι ενημερωμένα (email, τηλέφωνο) ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία μαζί τους. Σε περίπτωση που επιθυμείτε τροποποίηση των στοιχείων σας, παρακαλούμε ακολουθείστε τις οδηγίες του Οδηγού χρήσης, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:

https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/oikonomika-stoicheia-ota/kombos-dialitoyrgikotitas/odigos-chrisis-efarmogis-eisagogis-amp-anazitisis-stoicheion-stats

Έλεγχος υποβληθέντων στοιχείων

Οι στατιστικοί ανταποκριτές μπορούν να ελέγχουν την υποβολή καθώς και την ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων μέσω της εφαρμογής stats, στην ενότητα «Αναζήτηση αναφορών».

Θέματα τεχνικής υποστήριξης

Για θέματα τεχνικής φύσεως όπως :

  • Μήνυμα σφάλματος κατά την υποβολή των αρχείων
  • Μήνυμα αποτυχίας αυτοματοποιημένης λήψης στοιχείων
  • Πρόβλημα σύνδεσης στην εφαρμογή, κ.τ.λ.

Οι στατιστικοί ανταποκριτές οφείλουν να ενημερώσουν τους διαχειριστές του συστήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση komvos_oik@ypes.gr.


Παρακάτω παρατίθονται πίνακες με συχνά σφάλματα που μπορεί να εμφανιστούν:

Τίτλος Σφάλματος Τεχνικός όρος Αιτία Ενέργειες Αποκατάστασης

Μη διαθέσιμα δεδομένα

UnavailableDataException

To web service του φορέα επιστρέφει απάντηση ότι τα δεδομένα που ζητούνται από τον Κόμβο δεν είναι διαθέσιμα.

Ο στατιστικός ανταποκριτής πρέπει να καταστήσει τα δεδομένα διαθέσιμα και να ενημερώσει για επανάντληση των στοιχείων στο: komvos_oik@ypes.gr

Μη οριστικοποιημένα δεδομένα

UnfinalizedDataException

To web service του φορέα επιστρέφει απάντηση ότι τα δεδομένα που ζητούνται από τον Κόμβο δεν είναι οριστικοποιημένα.

Ο στατιστικός ανταποκριτής πρέπει να οριστικοποιήσει τα δεδομένα και να ενημερώσει για επανάντληση των στοιχείων στο: komvos_oik@ypes.gr

Μη έγκυρα Δεδομένα

 

Υπάρχει πρόβλημα στη δομή ή στο περιεχόμενο του xml αρχείου που έλαβε ο Κόμβος.

Θα πρέπει να ελεγχθεί η δομή ή και το περιεχόμενο του xml αρχείου ώστε να συμβαδίζει με τις προδιαγραφές (π.χ κενά πεδία, έλλειψη υποχρεωτικών πεδίων κλπ.)

Μη διαθέσιμη Αναφορά

Κενή αναφορά.

Ο Κόμβος έλαβε κενό xml αρχείο.

Θα πρέπει να δημιουργηθεί αρχείο xml με μία τουλάχιστον εγγραφή.

Σφάλμα σύνδεσης.

Connection timed out: connect.  ή
Connection refused: connect.

Υπάρχει τεχνικό πρόβλημα με το web service του φορέα με αποτέλεσμα να μην λαμβάνεται καμία απάντηση από το web service (connection timeout) ή το web service του φορέα να αρνείται τη σύνδεση (connection refused).

Θα πρέπει να ενημερωθούν οι τεχνικοί του φορέα. Μόλις αποκατασταθεί το πρόβλημα να γίνει ενημέρωση για επανάντληση στο: komvos_oik@ypes.gr

Μη διαθέσιμο Web Service

π.χ : Server returned HTTP response code: 503

Υπάρχει τεχνικό πρόβλημα με το web service του φορέα με αποτέλεσμα να μην λαμβάνεται καμία απάντηση από το web service (connection timeout) ή να επιστρέφεται κάποιο HTTP error code.

Θα πρέπει να ενημερωθούν οι τεχνικοί του φορέα. Μόλις αποκατασταθεί το πρόβλημα να γίνει ενημέρωση για επανάντληση στο: komvos_oik@ypes.gr

Γενικό Σφάλμα.

  Γενική κατηγορία τεχνικών σφαλμάτων που μπορεί να περιλαμβάνει πληθώρα προβλημάτων στην πλευρά του φορέα. Θα πρέπει να αποσταλλεί e-mail στο: komvos_oik@ypes.gr για να διευκρινιστεί η ακριβής αιτία του προβλήματος και εν συνεχεία να δρομολογηθεί η επίλυσή του.

 

Περιγραφή Σφάλματος Αιτία Ενέργειες Αποκατάστασης

Πρόβλημα κατά την εκκίνηση της διαδικασίας εισαγωγής δεδομένων από αρχείο. Η Μονάδα … Στοχοθεσίας δεν υφίσταται. Οι έγκυρες Μονάδες Στοχοθεσίας είναι οι παρακάτω:  …….

Γίνεται προσπάθεια εισαγωγής λανθασμένου πρότυπου αρχείου στοχοθεσίας.

Θα πρέπει να υποβληθεί ακριβώς το πρότυπο αρχείο στοχοθεσίας excel που είναι αναρτημένο στο site του ΥΠΕΣ:
https://www.ypes.gr/protypa-archeia-excel/

Η εφαρμογή «σκάει» βγάζοντας ένα μεγάλο πλήθος από μηνύματα σφάλματος

Η εφαρμογή δεν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για έγκυρο αρχείο excel.

Το αρχείο θα πρέπει να σωθεί σε μορφή Excel 97 – 2003 (κατάληξη .xls) και να υποβληθεί εκ νέου.

Το έτος που έχετε επιλέξει δεν συμβαδίζει με το έτος που αντιστοιχεί στα δεδομένα του αρχείου που έχετε επιλέξει προς εισαγωγή.

Είτε λάθος επιλογές έτους/μήνα εισαγωγής είτε λάθος ονομασία του αρχείου.

Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν γίνει σωστές επιλογές από το χρήστη στην εφαρμογή για το έτος/μήνα, το σφάλμα αυτό υποδηλώνει ότι ο χρήστης δεν έχει ονοματίσει σωστά το αρχείο προς υποβολή.

Η σωστή ονομασία των αρχείων είναι αποκλειστικά αυτή που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης της εφαρμογής, σελ. 6-7.

Ο τύπος αναφοράς που έχετε επιλέξει δεν συμβαδίζει με τον τύπο δεδομένων του αρχείου που έχετε επιλέξει προς εισαγωγή. Δεν ταυτίζεται το όνομα του αρχείου με τον επιλεγμένο τύπο αναφοράς.

Είτε δεν έχει ονοματιστεί σωστά το αρχείο excel είτε έχει γίνει λάθος επιλογή του τύπου αναφοράς σε σχέση με το αρχείο που εισάγεται.

Να ακολουθηθούν οι οδηγίες χειροκίνητης εισαγωγής αρχείου που περιγράφονται στον οδηγό χρήσης, σελ. 5-7.

Δεν έχετε δικαίωμα επανυποβολής της συγκεκριμένης αναφοράς.

Έχει υποβληθεί ήδη αρχείο για το συγκεκριμένο τύπο αναφοράς και για το ίδιο έτος/μήνα

Ο στατιστικός ανταποκριτής θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία επανυποβολής που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης της εφαρμογής σελ. 9 -10.