ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2023
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Οι δημοτικές κοινότητες αποτελούν δομές ενδοδημοτικής αποκέντρωσης του δήμου, που διοικούνται από αιρετά όργανα με αρμοδιότητες για θέματα που αφορούν τη συγκεκριμένη δημοτική κοινότητα.


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
21-04-2023 34066 Εκλογή προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων για τη δημοτική περίοδο έως τις 31.12.2023 (άρθρο 10 του ν. 5043/2023, Α’ 91)
21-08-2019 59846 Λειτουργία Κοινοτήτων

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου