ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Οι δημοτικές κοινότητες αποτελούν δομές ενδοδημοτικής αποκέντρωσης του δήμου, που διοικούνται από αιρετά όργανα με αρμοδιότητες για θέματα που αφορούν τη συγκεκριμένη δημοτική κοινότητα.


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
09-02-2024 12261 Αιρετοί δήμων: καθήκοντα, δικαιώματα, υποχρεώσεις
26-01-2024 8050 Λειτουργία δημοτικών κοινοτήτων
21-04-2023 34066 Εκλογή προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων για τη δημοτική περίοδο έως τις 31.12.2023 (άρθρο 10 του ν. 5043/2023, Α’ 91)
21-08-2019 59846 Λειτουργία Κοινοτήτων
27-02-2007 17 Εκπροσώπηση προέδρου κοινότητας και κοινοτικών συμβούλων στην Γενική Συνέλευση των ΤΕΔΚ

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου