ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 14 Απριλίου 2021
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση
Συντονίστρια Μαρία Κοζυράκη
Διεύθυνση  Πλ. Κουντουριώτη Τ.Κ. 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τηλέφωνo 2813 404102 / 3
Fax 2810 244520
Web Address www.apdkritis.gov.gr
Email Address ggg@apdkritis.gov.gr
Περιφέρεια Κρήτης