ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση
Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
03-08-2023 65443 Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 850 για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
03-08-2023 65437 Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 849 για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
02-05-2023 38218 Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023
14-03-2023 21712 Γνωστοποίηση διατάξεων για τα άρθρα 45, 47, 57 και 58 του ν. 5027/2023

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
28-09-2023 81328 Συνεδριάσεις περιφερειακών συμβουλίων
13-09-2023 75524 Μορφή και περιεχόμενο ψηφοδελτίων περιφερειακών εκλογών
—– —– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 – ΑΡ ΣΤΑΥΡΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
—– —– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
—– —– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 – ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
—– —– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 – ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
—– —– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 – ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
—– —– ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
—– —– ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ – ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
—– —– ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
—– —– Πίνακας με Εκλογικά Στοιχεία για τις Δημοτικές Εκλογές 2023
10-08-2023 67431 Γνωστοποίηση ανάρτησης Υπουργικών Αποφάσεων, εγκυκλίου, οδηγιών για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ενέργειες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών
09-06-2023 42918 Κωλύματα- ασυμβίβαστα αξιωματικών Λιμενικού Σώματος
19-05-2023 231717 Κωλύματα- ασυμβίβαστα αξιωματικών ενόπλων δυνάμεων
02-05-2023 23599 Κωλύματα- ασυμβίβαστα αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
28-04-2023 855801 Διευκρινίσεις επί κωλυμάτων – ασυμβιβάστων υποψηφίων αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης (ελληνική αστυνομία)
25-04-2014 14667 Εκλογές σε δημοτική κοινότητα με μηδενικό πληθυσμό
31-07-2006 4661 Υποχρέωση χορήγησης κατάστασης με προσωπικά δεδομένα από δήμο