ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 23 Ιουνίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία ΘΕΜΑ
10/03/2010 Εκπαίδευση υποψήφιων δημοτικών αστυνομικών στις Σχολές Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας Τσοτυλίου, Πτολεμαϊδας και Κόνιτσας
15/01/2010 Διενέργεια Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών των υποψηφίων στο διαγωνισμό για την πρόσληψη ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας
11/12/2009 Ολοκλήρωση ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης δημοτικών αστυνομικών για το μήνα Νοέμβριο
22/10/2009 Διεξαγωγή Επιμορφωτικού Προγράμματος για το ειδικό ένστολο προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας
13/10/2009 Διεξαγωγή Ειδικού Προγράμματος Εκπαίδευσης για Προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας
08/09/2009 Αλλαγή ημερομηνίας κατάθεσης αιτήσεων για το διαγωνισμό πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας
07/09/2009 Ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης Δημοτικών Αστυνομικών για τον Οκτώβριο και Νοέμβριο
01/09/2009 Προκήρυξη θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας
19/07/2009 Αποφοίτηση Δημοτικών Αστυνομικών από τις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας
04/05/2009 Αποτελέσματα επιλογής προκήρυξης (1/9-4-2009) θέσεων για τον διορισμό ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού για την εκπαίδευση του ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας
27/04/2009 Ενημέρωση για το Ειδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τον μήνα Μάιο
03/04/2009 Συνεδρίαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου των Σχολών της Δημοτικής Αστυνομίας σχετικά με την εκπαίδευση των Δημοτικών Αστυνομικών που δεν έχουν εκπαιδευτεί
10/02/2009 Συνεδρίαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου των Σχολών της Δημοτικής Αστυνομίας για την εκπαίδευση των Δημοτικών Αστυνομικών που δεν έχουν εκπαιδευτεί
16/01/2009 Εκπαίδευση επιτυχόντων σε διαγωνισμό πλήρωσης θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας
14/01/2009 Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών με τους Διευθυντές των Περιφερειών για θέματα Δημοτικής Αστυνομίας