ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Αυτοδιοικητικές Εκλογές 8ης/15ης Οκτωβρίου 2023
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Για την εφαρμογή Δήλωσης Υποψηφιοτήτων πατήστε τον σύνδεσμο:
https://mcportal.ypes.gov.gr
Εγχειρίδιο Χρήσης
Δημοτικές Εκλογές – Οδηγίες για την Υποβολή των Υποψηφιοτήτων
Περιφερειακές Εκλογές 2023 – Βοηθητικοί Πίνακες για την  Κατάρτιση των Συνδυασμών
Περιφερειακές Εκλογές 2023 – Οδηγός Υποψηφίων

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη διαδικασία δήλωσης υποψηφιοτήτων συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να επικοινωνούν:

για θεσμικά ζητήματα που αφορούν
 υποστήριξη από 08:00 έως 24:00
  • Περιφερειακές Εκλογές
τηλεφωνικό κέντρο: 213 136 1406
  email: periferiakes.ekloges@ypes.gr
  • Δημοτικές Εκλογές
τηλεφωνικό κέντρο: 213 136 1405
  email: dimotikes.ekloges@ypes.gr

για θέματα που αφορούν στα οικονομικά Δημοτικών και Περιφερειακών συνδυασμών και υποψηφίων, την προεκλογική προβολή και λοιπά θέματα της εκλογικής νομοθεσίας

τηλ.: 213 136 1414 – υποστήριξη από 08:00 έως 15:00

τηλ.: 213 136 1345 , 213 136 1161 , 213 136 1262 – υποστήριξη από 15:00 έως 18:00

τηλ.: 213 136 1138, 213 136 1311, 213 136 1003, 213 136 1147, 213 136 1128 – υποστήριξη από 18:00 έως 21:00

τηλ.: 213 136 1131 , 213 136 1136 , 213 136 1030 , 213 136 1130 – υποστήριξη από 21:00 έως 24:00