ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 25 Αύγουστος 2019
Email: info@ypes.gr - Τηλεφωνικό Κέντρο: 2131364000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Fax: 2131364132
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27, 10183 Αθήνα
Fax: 2131361603
2131361616
Τηλ. Κέντρο: (+30) 2131361919
Ώρες λειτουργίας καθημερινά 10:00 – 13:00
Email: kdi.grammateia@ypes.gr
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31, 10559 Αθήνα
Ώρες λειτουργίας για το κοινό:

Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 09:00 – 13:00 

* Η επικοινωνία με τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού τις ίδιες ημέρες και ώρες.
Fax: 2131364616
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27, 10183 Αθήνα
Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
Fax: 2131361349
Τηλ.: 2131361034
Email: d.adk@ypes.gr
Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελίστριας 2, 10563 Αθήνα
Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου
Fax: 2103225664
Τηλ. Κέντρο: 2131522521
Ηχογραφημένες πληροφορίες 2131364300
Email: el@ypes.gr
Ταχ. Δ/νση: Μητροπόλεως 60, 10563 Αθήνα
Email: pressoffice@ypes.gov.gr
Τηλ.: 2131364351, 2131364352
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27, 10183 Αθήνα
Email: taps@ypes.gr
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27, 10183 Αθήνα

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2