ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Η κατοικία  συνιστά τον ιδιαίτερο δεσμό ενός προσώπου με έναν τόπο. Ειδικότερα, ως μόνιμη κατοικία ορίζεται ως  ο τόπος της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης ενός προσώπου,  τον οποίο το πρόσωπο έχει καταστήσει, σύμφωνα με τη βούλησή του, σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων.

Εφόσον προκύπτει μόνιμη εγκατάσταση, η  βεβαίωση μόνιμης κατοικίας χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από τον οικείο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του ν. 3463/2006, όπως ισχύουν.


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
27-05-2024 43858 Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας (άρθρο 279 ν. 3463/2006)

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου