ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Α. Στοιχεία διαθεσίμων και υποχρεώσεων ΟΤΑ (άρθρο 107 του ν. 4714//2020)


01. Δελτίο Δεκεμβρίου 2020

02. Δελτίο Μαρτίου 2021

03. Δελτίο Ιουνίου 2021