ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση
Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτριος Κατσαρός
Τηλέφωνο Γραμματέα 2610490334 / 336
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Γραμματέα gapd@apd-depin.gov.gr
Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διονύσιος Παναγιωτόπουλος
Τηλέφωνο Συντονιστή 2610490332 / 3
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Συντονιστή sintonistis@apd-depin.gov.gr
Δικτυακός Τόπος Φορέα www.apd-depin.gov.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση Φορέα Ν.Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών 158, Τ.Κ. 26442 – ΠΑΤΡΑ
Περιφέρειες Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας
Ιονίων Νήσων