ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2023
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ανήκουν σε δημοτικές παρατάξεις, ανάλογα με τον συνδυασμό που έχουν εκλεγεί, για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των συλλογικών οργάνων του δήμου.


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
21-08-2019 59851 Λειτουργία δημοτικών παρατάξεων
05-07-2018 33771 Ανεξαρτητοποίηση – διαγραφή μελών δημοτικών παρατάξεων

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου