ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση
30.05.2013 Αρ. 22090 Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους
14.02.2007 Αρ. 10484 Προσλήψεις για τροφίμους βρεφοκομείων & ορφανοτροφείων. ΦΕΚ 317 τ-Β/8-3-2007