ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιτελεί το έργο της διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτών και επιχειρήσεων με τις υπηρεσίες του δήμου, με σκοπό την αναβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
07-01-2020 661 Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 του ν. 3852/2010)

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου