ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 14 Δεκέμβριος 2019
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση
Δήμος Λέσβου
Δήμαρχος ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Διεύθυνση ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17, 81100, ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Τηλέφωνo 22513-50500/01,50512/14
Fax 22510-29300
Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου
Web Address www.mytilene.gr
Email Address dimos@mytilene.gr
Δήμος Αγίου Ευστρατίου
Δήμαρχος ΚΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
Διεύθυνση 81500,ΑΓΙΟΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Τηλέφωνo 22540-93210
Fax 22540-93396
Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου
Web Address
Email Address aistratis@altecnet.gr
Δήμος Λήμνου
Δήμαρχος ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 7,
81400, ΜΥΡΙΝΑ
Τηλέφωνo 22543-50000,50015
Fax 22540-26085
Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου
Web Address www.limnos.gov.gr
Email Address dlimnou@gmail.com