ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 09 Μάιος 2021

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /var/www/ypes.gr/nfs-portal/wp-content/themes/egritosTpl/page-tpl-menus.php on line 19

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /var/www/ypes.gr/nfs-portal/wp-content/themes/egritosTpl/page-tpl-menus.php on line 26
2014 Αρ. 16 ΠΠρΧαλκιδικής 2014_16
2014 Αρ. 63 ΕλΣυν 2014_63
2011 Αρ. 1 ΔΠρΤρικ 2011_1
2010 Αρ. 350 ΔΠρΠυργ 2010_350
2011 Αρ. 35 ΔΠρΠυργ 2011_35
2011 Αρ. 36 ΔΠρΠυργ 2011_36
2011 Αρ. 44 ΔΠρΠυργ 2011_44
2011 Αρ. 53 ΔΠρΠυργ 2011_53
2011 Αρ. 117 ΔΠρΠυργ 2011_117
2014 Αρ. 4515 ΔΠρΠειρ 2014_4515
2011 Αρ. 7 ΔΠρΛαρ 2011_7
2011 Αρ. 1 ΔΠρΚομοτ 2011_1
2014 Αρ. 479 ΔΠρΚαβ 2014_479
2011 Αρ. 6 ΔΠρΘεσσαλ 2011_6
2011 Αρ. 7 ΔΠρΗρακλ 2011_7
2011 Αρ. 49 ΔΠρΗρακλ 2011_49
2014 Αρ. 90 Γν ΝΣΚ 90_2014
2014 Αρ. 116 Γν ΝΣΚ 116_2014
1986 Αρ. 1401 ΣτΕ 1986_1401
1987 Αρ. 228 ΣτΕ 1987_228
1991 Αρ. 2292 ΣτΕ 1991_2292
1991 Αρ. 2294 ΣτΕ 1991_2294
1991 Αρ. 2297 ΣτΕ 1991_2297
1992 Αρ. 1816 ΣτΕ 1992_1816
1993 Αρ. 1273 ΣτΕ 1993_1273
1995 Αρ. 1657 ΣτΕ 1995_1657
1995 Αρ. 4394 ΣτΕ 1995_4394
1995 Αρ. 4404 ΣτΕ 1995_4404
1996 Αρ. 810 ΣτΕ 1996_810
1996 Αρ. 2661 ΣτΕ 1996_2661
1996 Αρ. 3614 ΣτΕ 1996_3614
1996 Αρ. 3657 ΣτΕ 1996_3657
1996 Αρ. 3658 ΣτΕ 1996_3658
1996 Αρ. 4704 ΣτΕ 1996_4704
2000 Αρ. 198 ΣτΕ 2000_198
2000 Αρ. 914 ΣτΕ 2000_914
2000 Αρ. 1325 ΣτΕ 2000_1325
2000 Αρ. 1853 ΣτΕ 2000_1853
2000 Αρ. 2291 ΣτΕ 2000_2291
2000 Αρ. 3002 ΣτΕ 2000_3002
2000 Αρ. 3037 ΣτΕ 2000_3037
2000 Αρ. 3156 ΣτΕ 2000_3156
2000 Αρ. 3160 ΣτΕ 2000_3160
2001 Αρ. 545 ΣτΕ 2001_545
2002 Αρ. 320 ΣτΕ 2002_320
2002 Αρ. 1533 ΣτΕ_2002_1533
2002 Αρ. 1865 ΣτΕ 2002_1865
2002 Αρ. 1902 ΣτΕ 2002_1902
2002 Αρ. 2312 ΣτΕ 2002_2312
2003 Αρ. 2511 ΣτΕ 2003_2511
2003 Αρ. 3023 ΣτΕ 2003_3023
2003 Αρ. 3180 ΣτΕ 2003_3180
2003 Αρ. 3183 ΣτΕ 2003_3183
2003 Αρ. 3323 ΣτΕ 2003_3323
2003 Αρ. 3324 ΣτΕ 2003_3324
2004 Αρ. 17 ΣτΕ 2004_17
2004 Αρ. 117 ΣτΕ 2004_117
2004 Αρ. 121 ΣτΕ 2004_121
2004 Αρ. 342 ΣτΕ 2004_342
2004 Αρ. 379 ΣτΕ 2004_379
2004 Αρ. 1426 ΣτΕ 2004_1426
2004 Αρ. 1557 ΣτΕ 2004_1557
2004 Αρ. 2166 ΣτΕ 2004_2166
2004 Αρ. 3353 ΣτΕ 2004_3353
2006 Αρ. 1842 ΣτΕ 2006_1842
2007 Αρ. 1279 ΣτΕ 2007_1279
2007 Αρ. 1534 ΣτΕ 2007_1534
2007 Αρ. 1766 ΣτΕ 2007_1766
2007 Αρ. 1794 ΣτΕ 2007_1794
2007 Αρ. 1795 ΣτΕ 2007_1795
2007 Αρ. 2037 ΣτΕ 2007_2037
2007 Αρ. 2227 ΣτΕ 2007_2227
2007 Αρ. 3083 ΣτΕ 2007_3083
2007 Αρ. 3237 ΣτΕ 2007_3237
2007 Αρ. 3316 ΣτΕ 2007_3316
2007 Αρ. 3464 ΣτΕ 2007_3464
2008 Αρ. 1071 ΣτΕ 2008_1071
2008 Αρ. 1437 ΣτΕ 2008_1437
2008 Αρ. 1454 ΣτΕ 2008_1454
2008 Αρ. 2377 ΣτΕ 2008_2377
2008 Αρ. 2476 ΣτΕ 2008_2476
2008 Αρ. 3096 ΣτΕ 2008_3096
2009 Αρ. 610 ΣτΕ 2009_610
2009 Αρ. 1920 ΣτΕ 2009_1920
2009 Αρ. 3685 ΣτΕ 2009_3685
2010 Αρ. 819 ΣτΕ 2010_819
2010 Αρ. 897 ΣτΕ 2010_897
2010 Αρ. 1667 ΣτΕ 2010_1667
2011 Αρ. 2054 ΣτΕ 2011_2054
2011 Αρ. 2123 ΣτΕ 2011_2123
2011 Αρ. 2242 ΣτΕ 2011_2242
2011 Αρ. 2296 ΣτΕ 2011_2296
2011 Αρ. 2301 ΣτΕ 2011_2301
2011 Αρ. 2302 ΣτΕ 2011_2302
2011 Αρ. 2585 ΣτΕ 2011_2585
2011 Αρ. 2586 ΣτΕ 2011_2586
2011 Αρ. 3018 ΣτΕ 2011_3018
2011 Αρ. 3067 ΣτΕ 2011_3067
2011 Αρ. 3224 ΣτΕ 2011_3224
2011 Αρ. 3374 ΣτΕ 2011_3374
2011 Αρ. 3375 ΣτΕ 2011_3375
2011 Αρ. 4053 ΣτΕ 2011_4053
2011 Αρ. 4054 ΣτΕ 2011_4054
2011 Αρ. 4398 ΣτΕ 2011_4398
2012 Αρ. 106 ΣτΕ 2012_106
2012 Αρ. 196 ΣτΕ 2012_196
2012 Αρ. 463 ΣτΕ 2012_463
2012 Αρ. 599 ΣτΕ 2012_599
2012 Αρ. 1049 ΣτΕ 2012_1049
2012 Αρ. 1066 ΣτΕ 2012_1066
2012 Αρ. 1383 ΣτΕ 2012_1383
2012 Αρ. 2130 ΣτΕ 2012_2130
2012 Αρ. 2456 ΣτΕ 2012_2456
2012 Αρ. 2471 ΣτΕ 2012_2471
2012 Αρ. 3525 ΣτΕ 2012_3525
2012 Αρ. 4439 ΣτΕ 2012_4439
2013 Αρ. 35 ΣτΕ 2013_35
2013 Αρ. 36 ΣτΕ 2013_36
2013 Αρ. 37 ΣτΕ 2013_37
2013 Αρ. 38 ΣτΕ 2013_38
2013 Αρ. 39 ΣτΕ 2013_39
2013 Αρ. 40 ΣτΕ 2013_40
2013 Αρ. 460 ΣτΕ 2013_460
2013 Αρ. 1085 ΣτΕ 2013_1085
2013 Αρ. 2140 ΣτΕ 2013_2140
2013 Αρ. 2777 ΣτΕ 2013_2777
2013 Αρ. 3213 ΣτΕ 2013_3213
2014 Αρ. 787 ΣτΕ 2014_787
2014 Αρ. 798 ΣτΕ 2014_798
2014 Αρ. 915 ΣτΕ 2014_915
2014 Αρ. 1788 ΣτΕ 2014_1788
2014 Αρ. 2856 ΣτΕ 2014_2856
2014 Αρ. 3668 ΣτΕ 2014_3668
2014 Αρ. 3745 ΣτΕ 2014_3745
2015 Αρ. 661 ΣτΕ 2015_661
2015 Αρ. 665 ΣτΕ 2015_665
2015 Αρ. 671 ΣτΕ 2015_671
2015 Αρ. 915 ΣτΕ 2015_915
2015 Αρ. 1012 ΣτΕ 2015_1012
2015 Αρ. 1457 ΣτΕ 2015_1457
2015 Αρ. 1464 ΣτΕ 2015_1464
2015 Αρ. 1717 ΣτΕ 2015_1717
2015 Αρ. 3623 ΣτΕ 2015_3623
2015 Αρ. 3624 ΣτΕ 2015_3624
2015 Αρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625
2015 Αρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626
2015 Αρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209
2017 Αρ. 773 ΣτΕ 2017_773
2017 Αρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427
2017 Αρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428