ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021
Αστική & Δημοτική Κατάσταση

Μέσα από κάθε κατηγορία συχνών ερωτήσεων μπορείτε να στέλνετε νέο ερώτημα με email στο mpsupport@ypes.gr στο οποίο καταχωρείται αυτόματα το θέμα με βάση την κατηγορία από την οποία γίνεται η αποστολή. Η αποστολή των ερωτημάτων με αυτόν τον τρόπο συντομεύει τον χρόνο απάντησής τους.

Το τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης για επιχειρησιακές διαδικασίες, για τεχνικά θέματα και τη λειτουργία της εφαρμογής Μητρώο Πολιτών είναι: 2131361550