ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024
Αστική & Δημοτική Κατάσταση

Μεταβολή στοιχείων κατοικίας Δημότη (Τελευταία Ενημέρωση 10/7/2017)
Δημιουργία νέας εγγραφής και νέας μερίδας λόγω πολιτογράφησης (Τελευταία ενημέρωση 14/07/2017)
Αλλαγή μερίδας εντός ιδίου ΟΤΑ (Τελευταία ενημέρωση 14/07/2017)
Μεταδημότευση (Απλή) (Τελευταία Ενημέρωση 10/7/2017)
Μεταδημότευση σύνθετη (Τελευταία Ενημέρωση 7/7/2017)
Μεταδημότευση (Επικάλυψη) (Τελευταία Ενημέρωση 10/7/2017)
Διαχείριση εκκρεμότητας θανάτου (Τελευταία Ενημέρωση 7/7/2017)
Προσθήκη παλαιού θανάτου χωρίς εκκρεμότητα από το Ληξιαρχείο (Τελευταία Ενημέρωση 7/7/2017)
Διαχείριση εκκρεμότητας γάμου (οι δύο σύζυγοι βρίσκονται στις πατρικές μερίδες στον ίδιο δήμο) (Τελευταία ενημέρωση 18/7/2017)
Μεταφορά συζύγου σε υπάρχουσα μερίδα ως 2η σύζυγος (Τελευταία ενημέρωση 18/7/2017)
Διαχείριση εκκρεμότητας γάμου – ενδεικτική εγγραφή αλλοδαπού (Τελευταία ενημέρωση 18/7/2017)
Γέννηση τέκνου εντός γάμου (Τελευταία ενημέρωση 18/07/2017)
Βάπτιση – Ονοματοδοσία (Τελευταία ενημέρωση 18/07/2017)
Διαχείριση εκκρεμότητας Διαζυγίου (Τελευταία Ενημέρωση 7/7/2017)
Παλαιό διαζύγιο με μεταφορά τέκνων λόγω επιμέλειας (Τελευταία ενημέρωση 14/07/2017)
Σύμφωνο Συμβίωσης (Τελευταία Ενημέρωση 7/7/2017)
Αυτοδίκαιη λύση συμφώνου συμβίωσης λόγω γάμου (Τελευταία Ενημέρωση 7/7/2017)
Λύση Συμφώνου Συμβίωσης (Τελευταία Ενημέρωση 7/7/2017)

Μεταβολή Ενδεικτικής Εγγραφής Αλλοδαπού σε Κανονική (Τελευταία Ενημέρωση 7/7/2017)
Παρουσίαση εκκρεμοτήτων – αναζητήσεις, διαχείριση
Εκτύπωση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (Τελευταία Ενημέρωση 10/7/2017)