ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2023
Αστική & Δημοτική Κατάσταση

Θεσμικό Πλαίσιο – Γνωμοδοτήσεις

Γέννηση

Γάμος – Διαζύγιο

Σύμφωνο Συμβίωσης

Θάνατος

Υιοθεσία

Πρόστιμα

Λοιπά