ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024
Αστική & Δημοτική Κατάσταση

  • Για παρατηρήσεις επί της λειτουργίας της εφαρμογής: mpsupport@ypes.gr
  • Για προβλήματα σχετικά με τη δημιουργία και την πρόσβαση χρηστών καθώς και αιτήματα
    δημιουργίας ή απενεργοποίησης χρηστών: mp.users@ypes.gr
  • ή τηλεφωνικά στα τηλέφωνα: +30 213136-1057/1011/1164