ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024
Αστική & Δημοτική Κατάσταση

Τα παρακάτω επιλεγμένα έγγραφα απαντούν σε συχνές ερωτήσεις που τίθενται από τις αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης ληξιαρχικών πράξεων


Γέννηση και συναφή ζητήματα


Γάμος και συναφή ζητήματα


Διαζύγιο


Λοιπά χρήσιμα έγγραφα