ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024
Πολιτικές και Δράσεις

 

Hμερομηνία Αριθμός ΘΕΜΑ
16/04/2024 35561 Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2024 (Προθεσμία: 28 Ιουνίου 2024)
16/04/2024 35457 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη φιλοξενία του «CITIES FORUM 2025» (Προθεσμία: 13 Μαΐου 2024)
11/03/2024 23691 – Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Internal Security Fund» : Πρόσκληση για υποβολή προγραμμάτων Προστασίας Εβραϊκών Τόπων Λατρείας, Σχολείων και Χώρων Συγκέντρωσης Εβραϊκών Κοινοτήτων. (ISF-2024-TF2-AG-PROTECT) – (Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 04.04.2024)

07/03/2024 22266 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV), 2021-2027»: Επιδότηση Έργων για την Ευρωπαϊκή Μνήμη (Προθεσμία: 6 Ιουνίου 2024)
23/02/2024 17037 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV), 2021-2027»: Επιδότηση Αδελφοποιήσεων Πόλεων (Προθεσμία: 19 Σεπτεμβρίου 2024)
29/01/2024 8372 Διεθνές Βραβείο «UCLG – MEXICO CITY – CULTURE 21» για Δήμους και Περιφέρειες που αναδεικνύουν τον Πολιτισμό ως βασική συνιστώσα της αειφόρου ανάπτυξης. (Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων)
24/01/2024 7027 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV), 2021-2027»: Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πρόσκλησης για τα Δίκτυα Πόλεων (Προθεσμία: 18 Απριλίου 2024)
16/11/2023 98773 Βραβείο Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας 2025 : Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
09/08/2023 66966 21η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (9-12 Οκτωβρίου 2023): Έναρξη εγγραφών
06/04/2023 29398 Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πρόταση δέσμης μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας (προθεσμία: 13 Απριλίου τ.ε.)
17/03/2023 22385 Βραβεία της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας (European Capital of Innovation Awards) 2023
13/03/2023 20665 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV), 2021-2027»: Διαδραστικό Φόρουμ Πολιτών (16, 21 & 27 Μαρτίου 2023)
10/03/2023 20149 Eνημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE (Παιανία, 18 Μαρτίου 2023)
Πρόγραμμα LIFE και Verde tec 2023
01/03/2023 17014 Βραβεία για τις Καινοτόµες Περιφέρειες και Πόλεις της Ευρώπης (REGIOSTARS 2023)
22/02/2023 14678 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV), 2021-2027»: Διαδικτυακή παρουσίαση πρόσκλησης (1η Μαρτίου 2023)
22/02/2023 14639 21η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (Βρυξέλλες, 9-12 Οκτωβρίου 2023): Έναρξη εγγραφών για εταιρικά σχήματα
06/02/2023 8942 – Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη, 2021-2027»: Διαδικτυακό Σεμινάριο «Τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας και πώς να κάνετε μία επιτυχημένη αίτηση» (Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023, 09.30 π.μ.)
– Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας «Τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας και πώς να κάνετε μία επιτυχημένη αίτηση» Διαδικτυακό Σεμινάριο, Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 09.30 π.μ. – Πρόγραμμα
23/01/2023 4861 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV), 2021-2027»: Επιδότηση Αδελφοποιήσεων Πόλεων, Δικτύων Πόλεων, και έργων για την Ευρωπαϊκή Μνήμη
19/01/2023 4118 – 4η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση των Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών της ΕΕ
– ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
– COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
19/01/2023 4099 Cities Forum 2023 (Tορίνο, 16-17 Mαρτίου): Μαζί για Πράσινες και Δίκαιες Πόλεις
17/01/2023 3245 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT IV: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων Σχεδιασμού Δράσεων (Action Planning Networks)-Διαδικτυακές ενημερωτικές εκδηλώσεις
13/01/2023 2573 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT IV: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων Σχεδιασμού Δράσεων (Action Planning Networks) & Ενημερωτική Hμερίδα (Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2023)
02/12/2022 81613 Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2024: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
09/11/2022 74266 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg Europe, 2021-2027”: Ενημέρωση και προετοιμασία ενδιαφερόμενων φορέων
07/11/2022 73774 Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων EUI – Καινοτόμες δράσεις (Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 19 Ιανουαρίου 2023)
25/08/2022 55177 20η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (10-13 Οκτωβρίου 2022): Έναρξη εγγραφών (31 Αυγούστου 2022)
14/06/2022 38711 Βραβείο Mayor Paweł Adamowicz 2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου τ.ε.) Mayor Paweł Adamowicz Award
10/06/2022 38431 PLATFORMA: Διαγωνισμός για τη βράβευση περιφερειών και πόλεων που συμμετέχουν στη βιώσιμη ανάπτυξη τρίτων χωρών
10/06/2022 38414 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας για την Ένταξη: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τα Βραβεία Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
10/06/2022 38354 Διαπεριφερειακό Μέσο Επενδύσεων Καινοτομίας (Interregional Innovation Investments (I3) Instrument): Διαδικτυακή ενημερωτική Ημερίδα (23 Ιουνίου 2022)
08/06/2022 37465 Προς μια Μακροπεριφερειακή Στρατηγική για τη Μεσόγειο – Διαβούλευση (Προθεσμία: 15 Ιουνίου τ.ε.)
BACKGROUND DOCUMENT
31/05/2022 35691 Προς μια Μακροπεριφερειακή Στρατηγική στη Μεσόγειο – Διαδικτυακή Διαβούλευση (1 Ιουνίου 2022, 11πμ-12.30μμ)
03/05/2022 28000 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη, 2021-2027» : Διαδικτυακά Σεμινάρια του Γραφείου «Δημιουργική Ευρώπη» Κύπρου (9 & 17 Μαΐου 2022)
27/04/2022 27041 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg Europe, 2021-2027”: Πρόσκληση – Διαδικτυακή Ημερίδα “1st Call for INTERREG EUROPE 2021-2027 Projects” – Εθνικό Σημείο Επαφής Ελλάδας (4 Μαΐου 2022)
Programme leaflet 2021 2027
Greek Info Day Draft Agenda
29/03/2022 19914 Ευρωπαϊκά βραβεία για Βιολογικούς Δήμους και Βιολογικές Περιφέρειες
29/03/2022 19894 Ευρωπαϊκές Συμπράξεις για την Περιφερειακή Καινοτομία
23/03/2022 18931 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV), 2021-2027»: Διαδικτυακή ενημέρωση και ευκαιρίες δικτύωσης δικαιούχων (28 & 30 Μαρτίου 2022 )
21/03/2022 18292 Βράβευση Ευρωπαϊκών Δράσεων σε διασυνοριακό επίπεδο (AEBR ‘Sail of Papenburg’ 2022)
15/03/2022 16786 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη, 2021-2027»: Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας – Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων (5 Μαΐου τ.ε.) & Διαδικτυακό Σεμινάριο (23 Μαρτίου τ.ε.)
04/03/2022 14296 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη, 2021-2027»: Βραβεία της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας (European Capital of Innovation Awards ) (Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 30 Ιουνίου 2022)
02/03/2022 13667 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για νέους Αιρετούς 2022 (Προθεσμία: 8 Απριλίου 2022)
02/03/2022 13618 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV), 2021-2027»: Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πρόσκλησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο και της βίας κατά των παιδιών (Προθεσμία: 12 Απριλίου 2022)
28/02/2022 12692 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg Euro – Med, 2021 – 27”: Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη Μεσογειακή Διακυβέρνηση (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 24 Μαΐου 2022)
28/02/2022 12628 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg Europe, 2021-2027”: Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας (έναρξη υποβολής αιτήσεων: 5 Απριλίου 2022)
17/02/2022 10379 Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Sustainable Energy Week – EUSEW) 2022 (26-30 Σεπτεμβρίου 2022)
10/02/2022 8574 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV), 2021-2027»: Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πρόσκλησης «Ισότητα των Φύλων» – Διαδικτυακή ενημέρωση (15 Φεβρουαρίου 2022)
09/02/2022 7961 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη, 2021-2027»: Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων στην Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και χωρίς αποκλεισμούς Κοινωνία (Culture, Creativity and Inclusive Society)» – Eνημερωτική εκδήλωση (3 Μαρτίου 2022)
09/02/2022 7887 Horizon Impact Award 2022 – Προθεσμία: 8 Mαρτίου 2022
09/02/2022 7818 Βραβεία του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 2022 – Προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου 2022
04/02/2022 6650 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV), 2021-2027»: Επιδότηση Αδελφοποιήσεων Πόλεων, Δικτύων Πόλεων, και έργων για την ευρωπαϊκή μνήμη (Προθεσμία: 24 Μαρτίου 2022) – Διαδικτυακή ενημέρωση (8 Φεβρουαρίου 2022)
04/02/2022 6598 20η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (10-13 Οκτωβρίου 2022)
03/02/2022 6368 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2025- Προθεσμία: 21 Φεβρουαρίου 2022
03/02/2022 6125 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη, 2021-2027»: Προσκλήσεις για τα Σχέδια Διακρατικής Συνεργασίας- Προθεσμία: 31 Μαρτίου 2022
19/01/2022 3142 Βραβείο για την «Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2024»
European Green Capital Award 2024 – Guidance Note
19/01/2022 3124 Ευρωπαϊκό Βραβείο Περιβαλλοντικής Αναγνώρισης για Μικρές Πόλεις (European Green Leaf 2024)
European Green Leaf Award 2024 – Guidance Note
18/01/2022 2828 9η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής των Δήμων και των Περιφερειών (Μασσαλία, 3-4 Μαρτίου 2022)
18/01/2022 2812 Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030»-Προθεσμία: 31 Ιανουαρίου 2022
12/01/2021 1362 Βραβείο Αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού 2021-Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων
27/03/2020 20284 «Οικοδόμηση της Ευρώπης δια μέσου των συνόρων»: Βραβείο για Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2020
12/02/2018 4033 Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (IPA ΙΙ): Επιδότηση Έργων Αδελφοποίησης Πόλεων μεταξύ ΕΕ & Τουρκίας
12/02/2018 4032 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το 2018
28/11/2017 40739 Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2019: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
08/11/2017 38059 Εκδόσεις του ΥΠΕΣ (Εθνικό Σημείο Επαφής ‘Ευρώπη για τους Πολίτες’) για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), την Πολιτιστική και τη Γαλάζια Διπλωματία των Διεθνών Δικτύων Πόλεων
20/09/2017 31422 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III:Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα Δίκτυα Μεταφοράς
19/09/2017 31306 Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα Ευρωπαϊκής συνεργασίας
04/09/2017 29396 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διεθνούς Αστικής Συνεργασίας (2016-2019): Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος (21/9/2017)
31/08/2017 29079 Πρόγραμμα Αδελφοποιήσεων του Συμφώνου των Δημάρχων για Πόλεις και Περιφέρειες: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
31/08/2017 29078 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διεθνούς Αστικής Συνεργασίας (2016-2019)
26/072017 25587 Ο αθλητισμός ως μέσο για την ενσωμάτωση και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων (Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων- EAC/S16/2017)
26/07/2017 25586 Πλαισίωση και καθοδήγηση, μέσω του αθλητισμού, των νέων που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης (Πρόσκληση υποβολής προτάσεων-EAC/S17/2017)
26/07/2017 25585 Έκδοση του ΥΠΕΣ για τη συμμετοχή των Δήμων της Χώρας σε Διεθνή Δίκτυα Πόλεων, 2006-2016
26/07/2017 25584 Εκδόσεις του ΥΠΕΣ για τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
04/07/2017 22573 Οι Περιφέρειες και οι Πόλεις επιδιώκουν ένα καλύτερο μέλλον- 15η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (Βρυξέλλες, 9-12 Οκτωβρίου 2017): Έναρξη εγγραφών
26/06/2017 21306 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014- 2020»: Επιδότηση Αδελφοποιήσεων και Δικτύων Πόλεων (Προθεσμία: 1η Σεπτεμβρίου 2017)
01/06/2017 18189 Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2017: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
05/05/2017 14740 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME, 2014-2020): Προώθηση και Ανάπτυξη Διακρατικών Θεματικών Τουριστικών Προϊόντων μέσω των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (Πρόσκληση υποβολής προτάσεων)
04/05/2017 14499 Η Ενεργός Πολιτική Συμμετοχή των Νέων και Ηλικιωμένων της ΕΕ (Προπαρασκευαστική Δράση)
04/04/2017 10723 2ο Φόρουμ για τη Στρατηγική της ΕΕ για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR), Ιωάννινα, 11 – 12 Μαΐου, 2017 (Έναρξη εγγραφών)
29/03/2017 9982 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διεθνούς Αστικής Συνεργασίας (2016-2019) : Πρόσκληση για ανάπτυξη συνεργασιών με Κινεζικές Πόλεις
06/03/2017 6950 Προκήρυξη Bραβείου «Η πιο Ενεργός Αδελφοποίηση Πόλεων 2017»
03/03/2017 6933 2ο Φόρουμ για τη Στρατηγική της ΕΕ για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR), Ιωάννινα, 11 – 12 Μαΐου, 2017
03/03/2017 6932 Έρευνα για το Πρόγραμμα Eυρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας URBACT
03/03/2017 6824 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας
02/03/2017 6625 Η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μέλλον της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες,2014-2020»
22/02/2017 5828 Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων UNESCO: Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων προς ένταξη
07/02/2017 3919 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020’:Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Ευρωπαϊκές Πλατφόρμες
01/02/2017 3418 Οι Περιφέρειες και οι Πόλεις επιδιώκουν ένα καλύτερο μέλλον- 15η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (Βρυξέλλες, 9-12 Οκτωβρίου 2017):
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
31/01/2017 3247 Βραβείο Αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού 2017-Ευρωπαϊκό Βραβείο
Περιφερειακής Πολιτικής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
31/01/2017 3280 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014- 2020» :
Επικαιροποιημένος Οδηγός του Προγράμματος στην Ελληνική Γλώσσα
25/01/2017 2559 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια: Eπιδότηση εθνικών ή διακρατικών έργων κατά των διακρίσεων και της ένταξης των Ρομά
(νέα προθεσμία υποβολής προτάσεων: 21 Μαρτίου 2017)
13/01/2017 1090 Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2018: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
11/01/2017 606 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Δημόσια Διαβούλευση για την Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Προγράμματος
11/01/2017 605 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020» :
Επικαιροποιημένος Οδηγός του Προγράμματος
22/12/2016 41635 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Επιδότηση Αδελφοποιήσεων Πόλεων, Δικτύων Πόλεων, Έργων για την Ευρωπαϊκή Μνήμη και των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών (Προθεσμία: 1η Μαρτίου 2017)
19/12/2016 40979 Eυρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αστικές Καινοτόμες Δράσεις: Δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Μετανάστες, Πρόσφυγες, Κυκλική Οικονομία και Κινητικότητα
16/12/2016 40570 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Eυρώπη για τους Πολίτες, 2014- 2020»: Μελέτες για τις Αδελφοποιήσεις των Ελληνικών Δήμων και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
12/12/2016 40065 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια:
Eπιδότηση εθνικών ή διακρατικών έργων κατά των διακρίσεων και
της ένταξης των Ρομά
12/12/2016 39756 Θαλάσσιες Διαδρομές για την Ευρώπη: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας & Αλιείας
08/12/2016 39389 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια: Πιλοτικό Έργο «Ηλεκτρονική Ψηφοφορία: Η βέλτιστη αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών για περισσότερο ενεργές και δημοκρατικές διαδικασίες ψηφοφορίας»
08/12/2016 39388 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια: Επιδότηση επιτυχούς ένταξης και συμμετοχής των Ευρωπαίων Πολιτών στην πολιτική ζωή της ευρωπαϊκής χώρας φιλοξενίας τους
08/12/2016 38387 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια: Διάλογος και ανταλλαγή καλών πρακτικών για την Ανοχή και τον Αμοιβαίο Σεβασμό
06/12/2016 39208 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Καλές Πρακτικές
17/10/2016 31930 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020’: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ευρωπαϊκά δίκτυα
17/10/2016 31929 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια:
Πιλοτικό Έργο «Ευρώπη των Διαφορών» 
17/10/2016 31928 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020’: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στήριξη φεστιβάλ κινηματογράφου
28/09/2016 29751 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020’: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας
31/08/2016 27106 Πρόγραμμα Αδελφοποιήσεων Πόλεων για την Κλιματική
Αλλαγή («Mayors Adapt»): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
25/07/2016 22583 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME, 2014-2020): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη των Ενιαίων Σημείων Πρόσβασης για την Ενιαία Αγορά
11/07/2016 22581 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Δικαιοσύνη, 2014-2020’: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πρωτοβουλίες στον τομέα πολιτικής για τα ναρκωτικά
11/07/2016 22580 Οι Περιφέρειες και οι Πόλεις για μια Βιώσιμη, Χωρίς Αποκλεισμούς Ανάπτυξη – 14η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων: Έναρξη εγγραφών
08/07/2016 22579 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2016
17/06/2016 20578 Γαλάζια Τεχνολογία και Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη μεταφορά καινοτόμων λύσεων στις οικονομίες θαλασσίων λεκανών και Μακροπεριφερειών (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας)
13/05/2016 16772 3o Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα
της Υγείας, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την
υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων
13/05/2016 16771 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια:
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιδότηση διακρατικών έργων για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και/ή των παιδιών, και να επιφέρει μεγαλύτερη συχνότητα ενημέρωσης για τις εν λόγω μορφές βίας
13/05/2016 16770 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια:
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιδότηση διακρατικών έργων για την προώθηση καλών πρακτικών σχετικά με τους ρόλους των δύο φύλων με στόχο να ξεπεραστούν τα στερεότυπα των φύλων στηνεκπαίδευση, την κατάρτιση και στο χώρο εργασίας
18/04/2016 12460 Διοργάνωση τοπικών και περιφερειακών εκδηλώσεων για την Ευρώπη με την υποστήριξη της Επιτροπής των Περιφερειών
31/03/2016 9990 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III: 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Υλοποίησης Δράσεων (Implementation Networks)
15/03/2016 8158 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020’: Στήριξη της Ένταξης των Προσφύγων
11/03/2016 7992 Γαλάζια Εργαστήρια: Καινοτόμες Λύσεις για τις Θαλάσσιες Προκλήσεις: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
11/03/2016 7991 Θεματικές Διαδρομές Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων (Παράταση ημερομηνίας υποβολής προτάσεων: 15 Απριλίου 2016)
10/03/2016 7555 Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2016
10/03/2016 7554 Οι Περιφέρειες και οι Πόλεις για μια Βιώσιμη, Χωρίς Αποκλεισμούς Ανάπτυξη – 14η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
12/02/2016 4380 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιδότηση διακρατικών έργων ανάπτυξης ικανοτήτων για επαγγελματίες, στο πλαίσιο της προώθησης και προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού
12/02/2016 4379 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Βάση δεδομένων επιδοτούμενων έργων του προγράμματος
12/02/2016 4378 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020’: Επιδότηση Φεστιβάλ Κινηματογράφου
12/02/2016 4377 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιδότηση έργων για την υποστήριξη θυμάτων βίας και εγκληματικών πράξεων
11/02/2016 4057 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία,
2014-2020: Αειφόρος Αστικοποίηση
11/02/2016 4056 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία,
2014-2020: Επίδειξη Καινοτομιών στα Αστικά Κέντρα
11/02/2016 4055 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία,
2014-2020: Νέα Διακυβέρνηση, Επιχειρησιακά, Χρηματοδοτικά Μοντέλα και εργαλεία αξιολόγησης οικονομικών συνεπειών για τις Βιώσιμες Πόλεις με λύσεις που βασίζονται στη Φύση (Urban Re-Naturing)
10/02/2016 4054 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιδότηση διακρατικών έργων για την εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας των παιδιών 
10/02/2016 4053 Βραβεία για τις Καινοτόμες Περιφέρειες και Πόλεις της Ευρώπης (RegioStars 2016)
10/02/2016 4052 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες (Smart Cities and Communities)
08/02/2016 3594 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιδότηση δράσεων κατά των διακρίσεων και για την ένταξη των Ρομά
08/02/2016 3593 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Πολιτιστική Κληρονομιά ως Κινητήριος Δύναμη για την Αειφόρο Ανάπτυξη
21/01/2016 1716 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια»: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιδότηση δράσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μη ανοχής
21/01/2016 1715 Επιδότηση ευρωπαϊκών έργων πρόληψης και ετοιμότητας για την Αστική Προστασία και τη Θαλάσσια Ρύπανση (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ)
22/12/2015 44516 Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 – Interreg V-B Balkan Med: 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
16/12/2015 44090 Eυρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αστικές Καινοτόμες Δράσεις: Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων
11/12/2015 43467 «Οικοδόμηση της Ευρώπης δια μέσου των συνόρων»: Βραβείο για Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2016
11/12/2015 43272 Θεματικές Διαδρομές Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς : Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
07/12/2015 42766 Βραβεία Ευρωπαϊκού Πολεοδομικού και Περιφερειακού
Σχεδιασμού
07/12/2015 42765 10o Βραβείο Καλών Πρακτικών στη Συμμετοχή των Πολιτών σε
Τοπικό Επίπεδο
27/11/2015 41382 Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017: Πρόσκληση
υποβολής προτάσεων
09/11/2015 39075 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020’: Επιδότηση Φεστιβάλ Κινηματογράφου
05/11/2015 38854 Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στις Περιφέρειες της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
23/09/2015 33325 Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2016:
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
31/08/2015 30184 Ευρωπαϊκό Βραβείο για την Κοινωνική Ένταξη μέσω του Αθλητισμού
31/08/2015 30183 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020’: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας
31/08/2015 30182 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε δράσεις για τον τομέα της νεολαίας
23/07/2015 26452 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2015 (16-22 Σεπτεμβρίου): Έναρξη εγγραφών
23/07/2015 26304 Πρόγραμμα Αδελφοποιήσεων Πόλεων για την Κλιματική Αλλαγή («Mayors Adapt»): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
22/07/2015 25971 Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 – Interreg V-B Balkan Med: 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
21/07/2015 25970 Ευρωπαϊκό Βραβείο για τις Προσβάσιμες Πόλεις (Access City Awards 2016)
21/07/2015 25501 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2018
21/07/2015 25500 Ευρωπαϊκό Βραβείο Περιβαλλοντικής Αναγνώρισης για Μικρές Πόλεις (European Green Leaf 2016)
10/07/2015 23963 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021: Παράταση υποβολής αιτήσεων (30/9/2015)
10/07/2015 23962 Οι Περιφέρειες και οι Πόλεις της Ευρώπης: Εταίροι στην τόνωση των Επενδύσεων και της Ανάπτυξης – 13η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (OPEN DAYS 2015): Έναρξη εγγραφών
29/06/2015 21711 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας
25/06/2015 21394 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2015
25/05/2015 17635 Βραβείο για Καινοτόμες Πολιτικές Ένταξης των Ρομά (Dosta!-Congress Prize for Municipalities)
15/05/2015 16756  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιδότηση δράσεων κατά των διακρίσεων και για την ένταξη των Ρομά
12/05/2015 16003 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME, 2014-2020): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του τομέα του τουρισμού
24/04/2015 13785 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιδότηση διακρατικών έργων για την πρόληψη, ενημέρωση και καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών, των νέων και των παιδιών
02/04/2015 10956 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Επιδότηση Αδελφοποιήσεων και Δικτύων Πόλεων (Προθεσμία: 1η Σεπτεμβρίου 2015)
02/04/2015 10954 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)
16/03/2015 9208 Ευρωπαϊκό Βραβείο Περιβαλλοντικής Αναγνώρισης για Μικρές Πόλεις (European Green Leaf 2015)
05/03/2015 7944  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
16/02/2015 6173 Επίσημη έναρξη του ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας URBACT III,
2014-2020 (Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015)
16/02/2015 6172  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία,
2014-2020: Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες
02/02/2015 4473 Οι Περιφέρειες και οι Πόλεις της Ευρώπης: Εταίροι στην τόνωση των Επενδύσεων και της Ανάπτυξης – 13η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (OPEN DAYS 2015): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
22/01/2015 2897 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την επισιτιστική ασφάλεια, την γαλάζια ανάπτυξη, τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και την καινοτόμο, βιώσιμη και περιεκτική βιοοικονομία 
22/01/2015 2896 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014-2020’: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για εθνικά και διακρατικά έργα για την προώθηση της ιδιότητας του πολίτη της ΕΕ.
22/01/2015 2895 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε δράσεις για τον τομέα της νεολαίας, της εκπαίδευσης ενηλίκων και του αθλητισμού
22/01/2015 2894 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021: Νέα Ιστοσελίδα και Ενημερωτική Ημερίδα
23/12/2014 50772 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
23/12/2014  50774 Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2016: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
23/12/2014 50773 Βραβεία για τις Καινοτόμες Περιφέρειες και Πόλεις της Ευρώπης (RegioStars 2015)
12/12/2014 49618 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την «στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)» για το 2015
13/10/2014 39142 Βραβείο Αειφόρου Αστικής Κινητικότητας 2014
30/09/2014 37308 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014-2020’: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικά έργα πρόληψης και καταπολέμησης του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας
18/09/2014 35363 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020’: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας
15/09/2014 34676 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την Ισότητα Φύλων στην Έρευνα και την Καινοτομία
09/09/2014 33467 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε δράσεις για τον τομέα της νεολαίας
08/09/2014 33466 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), 2014-2020: Στοχευμένο Σχέδιο Κινητικότητας («Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES»)
15/07/2014 28266 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
15/07/2014 28265 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Υποδομών (E-Infrastructures)
15/07/2014 28264 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Πολιτιστική Κληρονομιά και τις Ευρωπαϊκές Ταυτότητες
15/072014 28263 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για δράσεις Διασυνοριακής και Εξωτερικής Ασφάλειας (Border and External Security)
11/07/2014 27925 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — EAC/S11/13 για δράσεις ενίσχυσης ικανοτήτων νεολαίας (ΚΑ2- Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών)
11/07/2014 27900 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις Μεταφορές (Mobility for Growth)
10/07/2014 27578 Διαρθρωμένος Διάλογος για τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία: Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για θέσεις Εμπειρογνωμόνων
10/07/2014 27577 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα Πράσινα Οχήματα 2014
09/07/2014 27576 3o Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Υγείας, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιδότηση πρωτοβουλιών σε θέματα υγείας
09/07/2014 27575 12η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (OPEN DAYS 2014: Βρυξέλλες, 6-9 Οκτωβρίου 2014): Εκδηλώσεις και εργαστήρια για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας
09/07/2014 27574 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2017
09/07/2014 27573 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME, 2014-2020): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την αύξηση των Συνεργιών μεταξύ Τουρισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών
08/07/2014 27572 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME, 2014-2020): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία επιχειρηματικής εκμάθησης
04/07/2014 27053 12η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (OPEN DAYS 2014: Βρυξέλλες, 6-9 Οκτωβρίου 2014): Έναρξη εγγραφών
04/07/2014 27052 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), 2014-2020: Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων (28/8/2014)
16/06/2014 23680 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME, 2014-2020): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες
16/06/2014 23679 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020’: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη φεστιβάλ κινηματογράφου
05/06/2014 22249 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για καινοτόμες κοινωνικές πολιτικές
03/06/2014 22797 Δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»- Ο ρόλος των Δήμων και των Περιφερειών
03/06/2014 22248 Βραβεία για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα (CIVITAS AWARDS 2014):
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
02/06/2014 22247 Πρόσκληση ανάληψης δεσμεύσεων για έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες (Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τις Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες)
30/05/2014 22244 Βράβευση Ευρωπαϊκών Ολοκληρωμένων Αναπτυξιακών Δράσεων σε διασυνοριακό επίπεδο (AEBR ‘Sail of Papenburg’ 2014)
30/05/2014 22243 Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 & έναρξη της διαδικασίας υπογραφής του Χάρτη για την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση
21/03/2014 11773 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προτύπων Περιφερειών Επίδειξης (Model Demonstrator Regions) για την ανάπτυξη σύγχρονων στρατηγικών συνεργατικών σχηματισμών (clusters strategies)
21/03/2014 11772 Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες – Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος-Πλαισίου «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020
10/02/2014 4663 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2013 — EAC/S11/13 για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού
10/02/2014 4662 Ειδικό Πρόγραμμα «ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» (2007-2013): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Ειδικά Διεθνικά Σχέδια
30/01/2014 3284 Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014
16/01/2014 1447 Σύσταση Περιφερειακών Συμπράξεων μεταξύ ΟΤΑ στο πλαίσιο της 12ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων (OPEN DAYS 2014): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
30/12/2013 52375 Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014
23/12/2013 51787 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ, 2014-2020: (Υποπόγραμμα «Πολιτισμός»): Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας, ευρωπαϊκά δίκτυα και ευρωπαϊκές πλατφόρμες
17/12/2013 50823 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης
17/12/2013 50822 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MED: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για μια Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική
03/12/2013 48553 Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2015: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
29/11/2013 47987 Στρατηγική ΕΕ2020 και Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση: Αναζήτηση 16 Πόλεων και Περιφερειών για τη δημιουργία Αναπτυξιακών Συμπράξεων
18/10/2013 42006 Διακρατικό Πρόγραμμα Δικτύωσης Πόλεων URBACT II: 4η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία θεματικών δικτύων
11/10/2013 40902 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για το Βραβείο Μπλούμπεργκ («Η Πρόκληση των Δημάρχων»)
11/10/2013 40901 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον κοινωνικό πειραματισμό
11/10/2013 40900 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις
25/09/2013 38216 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική για το 2014
19/09/2013 37409 Βραβείο Αειφόρου Αστικής Κινητικότητας 2013
19/09/2013 37329 Πρόσκληση για την υποβολή Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2016: Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων
06/09/2013 35553 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα της Καινοτομίας (“iCapital”)
04/09/2013 35048 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο ‘Ο Κύκλος των Καινοτόμων Πόλεων’ (7ο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη)
22/07/2013 29521 Συμπράξεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τη δημιουργία δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία- Ευφυής
Ενέργεια-Ευρώπη (Build Up Skills)
19/07/2013 29248 Βράβευση Ευρωπαϊκών Ολοκληρωμένων Αναπτυξιακών Δράσεων σε διασυνοριακό επίπεδο
(AEBR ‘Sail of Papenburg’ 2013)
15/07/2013 28915 Εκδηλώσεις για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και τα Διαρθρωτικά Ταμεία, 2014-2020 (OPEN DAYS 2013) 
18/07/2013 28914 Διεθνές Βραβείο (E-Visionary Award) για την προώθηση Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων σε Δήμους και Περιφέρειες
15/07/2013 28560 Δημιουργία ενιαίας δικτυακής πύλης για τις Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των Eπιχειρήσεων
10/07/2013 28033 Πρόσκληση για την υποβολή Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2016
25/06/2013 25842 Βραβείο για Καινοτόμες Πολιτικές Ένταξης των Ρομά (Roma Inclusion Prize “Dosta!” for Municipalities)
25/06/2013 25841 Χρηματοδότηση συμπράξεων για έργα εδαφικής συνεργασίας: 3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων του IPA Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»
18/06/2013 25028 Επιδότηση Κοινοπραξιών για τον εμπλουτισμό και την προώθηση διεθνικών θεματικών προϊόντων Αειφόρου Τουρισμού -Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) 
18/06/2013  25027 Επιδότηση Συμπράξεων Τοπικών Φορέων Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας (ERASMUS για Νέους Επιχειρηματίες- Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) 
18/06/2013  25026 Επιδότηση Καινοτόμων, Δημιουργικών Έργων & Υποδομών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Europa Nostra 2014) 
05/06/2013 23551 Ευρωπαϊκές Συμπράξεις στον τομέα του αθλητισμού
05/06/2013 23550 Επιδότηση Συμπράξεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Καινοτομίας στο Design (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP)
05/06/2013 23549 Δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών (clusters) παγκοσμίου κύρους – Ενισχύοντας την Αριστεία στα Clusters (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP)
05/06/2013 23548 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ECO INNOVATION 2013 (Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία, 2007-2013)
02/04/2013 11216 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+
25/02/2013 8062 Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2013
15/01/2013 1572 11η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων
(OPEN DAYS 2013): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
15/01/2013 1571 Βραβεία για τις Καινοτόμες Περιφέρειες και Πόλεις της Ευρώπης
(RegioStars 2014)
20/12/2012 48178 Ευρωπαϊκή επιχειρηματική περιφέρεια 2014: Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων
(28 Φεβρουαρίου 2013)
20/12/2012 48179 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον κοινωνικό πειραματισμό
20/12/2012 48177 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΕΕ: Ευρωπαϊκά Βραβεία για Καινοτόμες Δημόσιες Υπηρεσίες
12/11/2012 42730 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική για το 2013 – Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων (30 Νοεμβρίου τ.ε.)
31/10/2012 41430 Νέος Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ
07/09/2012 34072 Προκήρυξη Ευρωπαϊκών Βραβείων για Σχέδια Αειφόρου
Αστικής Κινητικότητας
03/09/2012 33417 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Ευρωμεσογειακό Πρόγραμμα Δράσης
για τη Νεολαία (EURO-MED YOUTH IV)
30/08/2012 32982 Ευρωπαϊκή επιχειρηματική περιφέρεια 2014: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
28/08/2012 32742 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για διεθνείς δράσεις νεολαίας το 2013
24/08/2012 32422 Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2015: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
10/08/2012 31472 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις Ευφυείς Πόλεις και Κοινότητες – Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (7ο Πρόγραμμα- Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη – Ειδικό Πρόγραμμα “Συνεργασία”)
02/08/2012 30637 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική για το 2013
02/08/2012 30636 Ορθή χρήση του κοινοτικού εμβλήματος στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα-Οδηγίες προς τους δικαιούχους
20/07/2012 28988 10η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (OPEN DAYS) 2012: Έναρξη εγγραφών
09/07/2012 26683 Βραβεία των Παραμεθόριων Περιφερειών 2012
25/06/2012 25474 Βραβεία για το Ευρωπαϊκός Έτος για την Ενεργό Γήρανση και Αλληλεγγύη μεταξύ Γενεών (2012)
30/05/2012 21779 Διακρατικό Πρόγραμμα Δικτύωσης Πόλεων URBACT II: Αναζήτηση Εταίρων στο πλαίσιο των έργων της 3ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία θεματικών δικτύων 
30/05/2012 21213 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ECO INNOVATION
25/05/2012 21212 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+
23/05/2012 20417 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Προπαρασκευαστική δράση στον τομέα του αθλητισμού της Γενικής Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
11/05/2012 18506 Jessica – Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης: Προσκλήσεις ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση έργων
11/05/2012 17564 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προγραμμάτων προς συγχρηματοδότηση από τη Μόνιμη Γραμματεία της Πρωτοβουλίας Αδριατικής-Ιονίου
16/03/2012 9937 Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2012
12/03/2012 9076 Βραβείο για τις βέλτιστες πρακτικές αναπλάσεων παράκτιων πόλεων (Συμβούλιο της Ευρώπης)
01/03/2012 7713 Βραβεία για τις Καινοτόμες Περιφέρειες και Πόλεις της Ευρώπης (RegioStars 2013)
29/02/2012 7468 10η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (OPEN DAYS) 2012: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
20/02/2012 6397 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση Διεθνών Δράσεων για τη Νεολαία (Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης)
17/02/2012 6186 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για διεθνείς δράσεις νεολαίας το 2013
15/02/2012 5908 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Ευρωμεσογειακό Πρόγραμμα Δράσης για τη Νεολαία
(EURO-MED YOUTH IV)
13/02/2012 4998 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιχορήγηση έργων στον τομέα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T) για το 2012
06/02/2012 4434 6η Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Βραβείο «Παγκόσμιος Δήμαρχος 2012»
03/02/2012 4325 6η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Υποστήριξη Πολιτικών για Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών»
02/02/2012 4161 Διαγωνισμός για τη συλλογή βέλτιστων πρακτικών αναπλάσεων παράκτιων πόλεων
(Συμβούλιο της Ευρώπης)
24/01/2012  2817 Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
27/11/2011 49963  Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2015
20/01/2012 2531  Διακρατικό Πρόγραμμα Δικτύωσης Πόλεων URBACT II: 3η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία θεματικών δικτύων
19/01/2012 2408 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας της Μεσογειακής Λεκάνης – ENPI CBC MED
05/12/2012 50726  Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για Μη Κρατικούς Φορείς και Τοπικές Αρχές
10/11/2011 47179 «Περιφέρειες της Γνώσης»
(7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ)
04/08/2011 36025  7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Ειδικό Πρόγραμμα «Περιφέρειες της Γνώσης»
18/11/2011 48153 Χρηματοδότηση Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών από το Ταμείο του ΟΗΕ για τη Δημοκρατία (UNDEF)
10/11/2011 47178  4ο Ευρωπαϊκό Βραβείο Αριστείας για την «Πόλη για τα Παιδιά 2012»
04/07/2011 31256  Έναρξη κοινοτικής πρωτοβουλίας ‘Ευρωπαϊκές Ευφυείς Πόλεις και Κοινότητες’
(Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 19/7-1/12/2011)
07/07/2011 31982 Ευρωπαϊκή επιχειρηματική περιφέρεια 2013
07/09/2011 39666 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης
σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική για το 2012
07/06/2011 27306 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Προπαρασκευαστική δράση στον τομέα του αθλητισμού της Γενικής Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
07/06/2011 27305 Πρώτη Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στρατηγικών έργων -Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης (ENPI Mediterranean Sea Basin)