ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021
Πολιτικές και Δράσεις

Θεσμικό Πλαίσιο – Χρήσιμα Έγγραφα

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοτολογίων – Ληξιαρχείων

«Για την ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας, παρακαλούνται οι ληξίαρχοι και οι δημοτολόγοι της χώρας να απευθύνονται στο e-mail: d.adk@ypes.gr»