ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 14 Νοέμβριος 2019
Πολιτικές και Δράσεις

Θεσμικό Πλαίσιο – Χρήσιμα Έγγραφα

Συχνές Ερωτήσεις

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοτολογίων – Ληξιαρχείων

«Για την ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας, παρακαλούνται οι ληξίαρχοι και οι δημοτολόγοι της χώρας να απευθύνονται στο e-mail: d.adk@ypes.gr»