ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12.01.2022 - Εξετάσεις ιθαγένειας: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση 07.01.2022 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης: Τέλος η ταλαιπωρία για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ξεκίνησε η απευθείας καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων στο Μητρώο Πολιτών από τα Προξενεία 22.12.2021 - Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του συστήματος Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, της Στοχοθεσίας και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Δημόσιο 21.12.2021 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στο «Digital Economy Forum 2021»: Εφαρμόζουμε ένα ολιστικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου 10.12.2021 - Απάντηση του ΥΠΕΣ Μ. Βορίδη σε επίκαιρες ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτογράφηση και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δημοσίους υπαλλήλους
Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022
Πολιτικές και Δράσεις

Το Υπουργείο Εσωτερικών, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. και η εταιρία Πληροφόρηση-Επιμόρφωση-Τοπική Ανάπτυξη Α.Ε. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.), αναγνωρίζοντας την ανάγκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για υποστήριξη στην υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων, έχουν υπογράψει προγραμματική σύμβαση με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή των Αναπτυξιακών Ανταποδοτικών Επενδυτικών Σχεδίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η καταγραφή των επενδυτικών σχεδίων είναι το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης προσπάθειας υποστήριξης των Ο.Τ.Α. στην προσπάθεια που αυτοί καταβάλλουν, να ωριμάσουν έργα αυτής της μορφής και να προσελκύσουν επενδυτικά κεφάλαια για την υλοποίησή τους.
Η καταγραφή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το σχεδιασμό και την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα στοχεύουν στην προβολή των ανταποδοτικών έργων Ο.Τ.Α. με σκοπό την ανεύρεση επενδυτών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος είναι η συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερόμενων Ο.Τ.Α., που επιθυμούν να υλοποιήσουν τα επενδυτικά σχέδιά τους μέσω Συμπράξεων με τον Ιδιωτικό Τομέα .
Παρακάτω διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή τόσο η πρόσκληση ενδιαφέροντος σε δήμους με έργα με υπάρχουσες μελέτες, όσο και για δήμους που θέλουν να εντάξουν στο πρόγραμμα ένα νέο έργο, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την συμμετοχή στο πρόγραμμα.