ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12.01.2022 - Εξετάσεις ιθαγένειας: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση 07.01.2022 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης: Τέλος η ταλαιπωρία για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ξεκίνησε η απευθείας καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων στο Μητρώο Πολιτών από τα Προξενεία 22.12.2021 - Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του συστήματος Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, της Στοχοθεσίας και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Δημόσιο 21.12.2021 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στο «Digital Economy Forum 2021»: Εφαρμόζουμε ένα ολιστικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου 10.12.2021 - Απάντηση του ΥΠΕΣ Μ. Βορίδη σε επίκαιρες ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτογράφηση και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δημοσίους υπαλλήλους
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022
Πολιτικές και Δράσεις

“Ο ενιαίος Διοικητικός Τομέας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013”, με εποπτεύουσα αρχή την Ειδική Γραμματεία για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, και εκτελεστικό βραχίονα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, διαθέτει την αρμοδιότητα διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013” το οποίο αξιοποιεί τον προσανατολισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) για την ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας ακολουθώντας την Αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας, επιδιώκοντας:

α) την ενίσχυση των δομών της κεντρικής, περιφερειακής διοίκησης, καθώς και της Τ.Α.,
β) τις μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών,
γ) την κατάρτιση των στελεχών του δημοσίου τομέα και
δ) την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Το Πρόγραμμα προσεγγίζει τη δημόσια διοίκηση ως ενιαίο σύνολο, προτείνει συστημικές δράσεις και οριζόντιες παρεμβάσεις στρατηγικού χαρακτήρα, επιδιώκοντας να διαμορφώσει ένα πραγματικά φιλικό πρόσωπο της διοίκησης προς τον πολίτη και να προσφέρει εύχρηστες υπηρεσίες, μειώνοντας ουσιαστικά την απαιτούμενη διαδρομή και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συνολικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης ώστε αυτή να γίνει πιο αποτελεσματική και λειτουργική και επομένως πιο ανοικτή και προσπελάσιμη στον πολίτη.
Με προγραμματισμένα έργα που καλύπτουν το σύνολο των τομέων της δημόσιας διοίκησης και των Περιφερειών της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 675 εκατομμυρίων ευρώ, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση της δημόσιας διοίκησης, δίνοντας παράλληλα νέα ώθηση στην οικονομία σε μια εποχή που το ανταγωνιστικό θεσμικό περιβάλλον αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιχειρηματικής ανάπτυξης”.