ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024
Πολιτικές και Δράσεις

διεύθυνση επικαιροποίησης του Κανονισμού : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0788-20200201&from=EN

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση:
Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διεύθυνση Εκλογών και Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ταχυδρ. διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2, 10563 Αθήνα
Τηλέφωνα: (0030) 213 136 1183, 213 136 1136
E-mail: jparaskevas@ypes.gr / k.chatzivasiloglou@ypes.gr / p.panagiotopoulos@ypes.gr / mixanorganosi@ypes.gr / te.ekloges@ypes.gr


Προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο