ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023
Πολιτικές και Δράσεις

 

Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» 1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών 1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δήμου Ελευσίνας του Ν. Αττικής από Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΣ- ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010 ́Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Δήμων) 2η Τροποποίηση
Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπων οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (ΑΠΟΦΑΣΗ 50125/ 06-08-2020) 3η Τροποποίηση
«Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» 2η Τροποποίηση
Έκτακτη επιχορήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων με σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό  
Συμπληρωματική έκτακτη επιχορήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων με σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό  
Επιχορήγηση των Δήμων Βορείων Τζουμέρκων (Ν. Ιωαννίνων) και Κεντρικών Τζουμέρκων (Ν. Άρτας) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΣ- ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010 ΄΄Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Δήμων΄΄) 1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση της με αριθμό 50125/6-8-2020 απόφασης επιχορήγησης με τίτλο : «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ  
1η Τροποποίηση της με αριθμό 64403/5-10-2020 απόφασης επιχορήγησης με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  
Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας τους.  
Επιχορήγηση του Δ. Σαμοθράκης (Ν. Έβρου) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ για την πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση υπάρχουσας & προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δήμου Αγίου Νικολάου (Ν. Λασιθίου) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Ηλεκτροδότηση και Υδροδότηση της Νήσου Σπιναλόγκας» 1η Τροποποίηση
Δικαιολογητικά απόδοσης του υπολοίπου 50% της υπ΄αριθμ. 30292/19-4-2019 απόφασης επιχορήγησης των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»  
Επιχορήγηση του Δ. Παύλου Μελά (Ν. Θεσσαλονίκης) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Λειτουργική αποκατάσταση δημοτικών κτισμάτων Δήμου Παύλου Μελά», στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δ. Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας (Ν. Αττικής) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Αστική ανάπλαση και προστασία περιβάλλοντος ευρείας περιοχής ιστορικού κέντρου Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δ. Μεγανησίου (Ν. Λευκάδας) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Μονάδα Επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μεγανησίου στην περιοχή Σχίζα» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητάς τους  
Επιχορήγηση του Δ. Κασσάνδρας (Ν. Χαλκιδικής) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Έργα πρόληψης φυσικών καταστροφών και αποφυγής πλημμυρικών φαινομένων οικισμού Κασσάνδρειας» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δ. Τήνου (Ν. Κυκλάδων) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Αντικατάσταση – Αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Ε.Ε.Λ της ΔΕ Πανόρμου Τήνου» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δήμου Έδεσσας (Ν. Πέλλας) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Προμήθεια ηλεκτροφωτισμού Καταρρακτών Δήμου Έδεσσας». 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δ. Λειψών (Ν. Δωδεκανήσου) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Έργο αισθητικής αναβάθμισης δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο συνεκτικό τμήμα οικισμού του Δήμου Λειψών (υπογειοποίηση του δικτύου διανομής ρεύματος)» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δ. Ρήγα Φεραίου (Ν. Μαγνησίας) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Αγορά οικοπέδου, για την κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου – Αθλητικού Κέντρου, στο Βελεστίνο Δήμου Ρήγα Φεραίου»  
Επιχορήγηση του Δ. Τρικκαίων (Ν. Τρικάλων) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Εργασίες βελτίωσης και εναρμόνισης σχολικών κτιρίων Δήμου Τρικκαίων»  
Επιχορήγηση του Δ. Αμαρίου (Ν. Ρεθύμνου) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση, αντικατάσταση στέγης και ανάπλαση αύλειου χώρου σχολικού συγκροτήματος Πλατάνου» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δ. Καλυμνίων (Ν. Δωδεκανήσου) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Διαμόρφωση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου – εξοπλισμός του Κέντρου Πολιτισμού & Ιστορίας Δήμου Καλυμνίων» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δήμου Νεστορίου (Ν. Καστοριάς) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Εσωτερική οδοποιία στο Δ.Δ. Κοτύλης Δήμου Νεστορίου» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση της Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου (Ν. Χίου) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Καταρράκτη – Καλλιμασιάς Δήμου Χίου» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δ. Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Ν. Κέρκυρας) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Αποκατάσταση σχολικού συγκροτήματος ΕΠΑΛ» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δ. Δελφών (Ν. Φωκίδος) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για τις πράξεις «Διαμόρφωση πλατείας και πεζόδρομου στην είσοδο της πόλης της Ιτέας» και «Αποκατάσταση και συντήρηση οδικού δικτύου Δ. Δελφών» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δ. Πύλου – Νέστορος (Ν. Μεσσηνίας) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης από την οικία Τσικλητήρα έως το τουριστικό περίπτερο στην Πύλο» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δ. Ναυπακτίας (Ν. Αιτωλοακαρνανίας) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Σύνταξη μελετών για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»»  
Επιχορήγηση του Δ. Παλλήνης (Ν. Αττικής) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Παλλήνης, Δ.Ε. Γέρακα»  
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητάς τους για τον ετήσιο κύκλο 2022-2023  
Επιχορήγηση του Δήμου Οιχαλίας (Ν. Μεσσηνίας) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για τις Πράξεις «Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού σε ποιμνιοστάσια και αγροτικές εγκαταστάσεις στο Δήμο Οιχαλίας» και «Κατασκευή Ελαστικού Τάπητα Στα Γήπεδα Του Δήμου Οιχαλίας»  
Επιχορήγηση του Δ. Αχαρνών (Ν. Αττικής) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Επισκευή – ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του υφιστάμενου Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Βλασίου Αχαρνών με σύγχρονη αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου»  
Επιχορήγηση του Δ. Μαραθώνος (Ν. Αττικής) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενής πόσιμου ύδατος 207,80 κ.μ. στον οικισμό Άνω Σουλίου Δ.Ε. Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος»