ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024
Πολιτικές και Δράσεις

 

Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» 1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
Δικαιολογητικά απόδοσης του υπολοίπου 50% της υπ΄αριθμ. 30292/19-4-2019 απόφασης επιχορήγησης των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Επιχορήγηση για δαπάνες σήμανσης και στείρωσης αδέσποτων σκύλων και γατών»
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» 1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
4η Τροποποίηση
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» (ΑΠΟΦΑΣΗ 50125/06-08-2020) 2η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» 1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021» 1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
– Έκτακτη επιχορήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων με σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό

– Συμπληρωματική έκτακτη επιχορήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων με σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό

Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας τους.
Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητάς τους
Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητάς τους για τον ετήσιο κύκλο 2022-2023
Επιχορήγηση του Δήμου Ελευσίνας του Ν. Αττικής από Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΣ- ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010 Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Δήμων) 2η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
Επιχορήγηση των Δήμων Βορείων Τζουμέρκων (Ν. Ιωαννίνων) και Κεντρικών Τζουμέρκων (Ν. Άρτας) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΣ- ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010 ΄΄Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Δήμων΄΄) 1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δ. Σαμοθράκης (Ν. Έβρου) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ για την πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση υπάρχουσας & προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού» 1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δήμου Αγίου Νικολάου (Ν. Λασιθίου) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Ηλεκτροδότηση και Υδροδότηση της Νήσου Σπιναλόγκας» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δ. Παύλου Μελά (Ν. Θεσσαλονίκης) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Λειτουργική αποκατάσταση δημοτικών κτισμάτων Δήμου Παύλου Μελά», στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δ. Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας (Ν. Αττικής) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Αστική ανάπλαση και προστασία περιβάλλοντος ευρείας περιοχής ιστορικού κέντρου Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας» 1η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δ. Μεγανησίου (Ν. Λευκάδας) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Μονάδα Επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μεγανησίου στην περιοχή Σχίζα» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δ. Κασσάνδρας (Ν. Χαλκιδικής) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Έργα πρόληψης φυσικών καταστροφών και αποφυγής πλημμυρικών φαινομένων οικισμού Κασσάνδρειας» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δ. Τήνου (Ν. Κυκλάδων) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Αντικατάσταση – Αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Ε.Ε.Λ της ΔΕ Πανόρμου Τήνου» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δήμου Έδεσσας (Ν. Πέλλας) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Προμήθεια ηλεκτροφωτισμού Καταρρακτών Δήμου Έδεσσας». 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δ. Λειψών (Ν. Δωδεκανήσου) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Έργο αισθητικής αναβάθμισης δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο συνεκτικό τμήμα οικισμού του Δήμου Λειψών (υπογειοποίηση του δικτύου διανομής ρεύματος)» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δ. Ρήγα Φεραίου (Ν. Μαγνησίας) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Αγορά οικοπέδου, για την κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου – Αθλητικού Κέντρου, στο Βελεστίνο Δήμου Ρήγα Φεραίου»
Επιχορήγηση του Δ. Τρικκαίων (Ν. Τρικάλων) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Εργασίες βελτίωσης και εναρμόνισης σχολικών κτιρίων Δήμου Τρικκαίων»
Επιχορήγηση του Δ. Αμαρίου (Ν. Ρεθύμνου) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση, αντικατάσταση στέγης και ανάπλαση αύλειου χώρου σχολικού συγκροτήματος Πλατάνου» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δ. Καλυμνίων (Ν. Δωδεκανήσου) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Διαμόρφωση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου – εξοπλισμός του Κέντρου Πολιτισμού & Ιστορίας Δήμου Καλυμνίων» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δήμου Νεστορίου (Ν. Καστοριάς) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Εσωτερική οδοποιία στο Δ.Δ. Κοτύλης Δήμου Νεστορίου» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση της Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου (Ν. Χίου) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Καταρράκτη – Καλλιμασιάς Δήμου Χίου» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δ. Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Ν. Κέρκυρας) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Αποκατάσταση σχολικού συγκροτήματος ΕΠΑΛ» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δ. Δελφών (Ν. Φωκίδος) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για τις πράξεις «Διαμόρφωση πλατείας και πεζόδρομου στην είσοδο της πόλης της Ιτέας» και «Αποκατάσταση και συντήρηση οδικού δικτύου Δ. Δελφών» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δ. Πύλου – Νέστορος (Ν. Μεσσηνίας) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης από την οικία Τσικλητήρα έως το τουριστικό περίπτερο στην Πύλο» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δ. Ναυπακτίας (Ν. Αιτωλοακαρνανίας) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Σύνταξη μελετών για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δ. Παλλήνης (Ν. Αττικής) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Παλλήνης, Δ.Ε. Γέρακα» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δήμου Οιχαλίας (Ν. Μεσσηνίας) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για τις Πράξεις «Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού σε ποιμνιοστάσια και αγροτικές εγκαταστάσεις στο Δήμο Οιχαλίας» και «Κατασκευή Ελαστικού Τάπητα Στα Γήπεδα Του Δήμου Οιχαλίας» 1η Τροποποίηση
Επιχορήγηση του Δ. Αχαρνών (Ν. Αττικής) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Επισκευή – ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του υφιστάμενου Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Βλασίου Αχαρνών με σύγχρονη αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου»
Επιχορήγηση του Δ. Μαραθώνος (Ν. Αττικής) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενής πόσιμου ύδατος 207,80 κ.μ. στον οικισμό Άνω Σουλίου Δ.Ε. Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος»
Επιχορήγηση του Δ. Τοπείρου (Ν. Ξάνθης) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Δράσεις για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την εξασφάλιση της ευζωίας τους στο Δήμο Τοπείρου»
Επιχορήγηση του Δ. Λευκάδας (Ν. Λευκάδος) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Επέκταση δικτύου ΦΟΠ από τη δημοτική οδό Πλατύστομων – Περιγιαλίου προς την περιοχή Ραυτόπουλα της κοινότητας Πλατύστομων Δήμου Λευκάδας»