ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 06 Ιουνίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

2013 Αρ. Πρ. 2777 ΣτΕ 2013_2777
2013 Αρ. Πρ. 2140 ΣτΕ 2013_2140
2013 Αρ. Πρ. 1085 ΣτΕ 2013_1085
2013 Αρ. Πρ. 460 ΣτΕ 2013_460
2013 Αρ. Πρ. 40 ΣτΕ 2013_40
2013 Αρ. Πρ. 39 ΣτΕ 2013_39
2013 Αρ. Πρ. 38 ΣτΕ 2013_38
2013 Αρ. Πρ. 37 ΣτΕ 2013_37
2013 Αρ. Πρ. 36 ΣτΕ 2013_36
2013 Αρ. Πρ. 35 ΣτΕ 2013_35
2012 Αρ. Πρ. 4439 ΣτΕ 2012_4439
2012 Αρ. Πρ. 3525 ΣτΕ 2012_3525
2012 Αρ. Πρ. 2471 ΣτΕ 2012_2471
2012 Αρ. Πρ. 2456 ΣτΕ 2012_2456
2012 Αρ. Πρ. 2130 ΣτΕ 2012_2130
1 2 3 4 5 10
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ