ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 20 Αύγουστος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

03.07.2019 Αρ. Πρ. 72 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
03.07.2019 Αρ. Πρ. 72 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
01.07.2019 Αρ. Πρ. 6 Κοινοποίηση νέων διατάξεων περί ιθαγένειας (ν.4604/2019 Α΄50)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
26.06.2019 Αρ. Πρ. 70 Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
25.06.2019 Αρ. Πρ. 68 Παραλειφθέντες εκλογείς
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
25.06.2019 Αρ. Πρ. 69 Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
25.06.2019 Αρ. Πρ. 67 Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρία στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
20.06.2019 Αρ. Πρ. 65 Διαχείριση οικονομικών, ιδιωτική χρηματοδότηση και προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.06.2019 Αρ. Πρ. 62 Ψηφοφορία Ετεροδημοτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.06.2019 Αρ. Πρ. 46384 Γνωστοποίηση της υπ΄ αρ 145/2018 γνωμοδότησης του Α2’ Τμήματος Διακοπών του Ν.Σ.Κ. για την εφαρμογή του άρθρου 285 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
18.06.2019 Αρ. Πρ. 58 Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
18.06.2019 Αρ. Πρ. 57 Υποψηφιότητες βουλευτών στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
14.06.2019 Αρ. Πρ. 56 Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
30.05.2019 Αρ. Πρ. 46 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019
29.05.2019 Αρ. Πρ. 42 Διενέργεια των επαναληπτικών περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
1 2 3 64
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ