ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

01.12.2023 Αρ. Πρ. 103732 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
01.12.2023 Αρ. Πρ. 103635 Ορκωμοσία νέων Δημοτικών αρχών, Αποποίηση εκλογής, Αντικατάσταση και αναπλήρωση δημοτικών συμβούλων, συμβούλων και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
28.11.2023 Αρ. Πρ. 102775 Κατάργηση νομικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθμού και μεταφορά οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήμους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
08.11.2023 Αρ. Πρ. 95808 Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης β’ βαθμού Κοινοποίηση διατάξεων ν. 5056/2023 (Α΄ 163)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
26.10.2023 Αρ. Πρ. 91774 Αποσπάσεις υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, λόγω ασυμβίβαστου, κατόπιν εκλογής τους ως αιρετών, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 105 και 107 του ν. 5003/2022
16.10.2023 Αρ. Πρ. 88878 Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2024 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
12.10.2023 Αρ. Πρ. 87583 Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 15ης Οκτωβρίου 2023
11.10.2023 Αρ. Πρ. 86921 Κατάργηση νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού – ενημέρωση επί των διατάξεων του ν. 5056/2023 (Α΄ 163)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
22.09.2023 Αρ. Πρ. 80007 Πίνακας της εγκυκλίου «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
22.09.2023 Αρ. Πρ. 79665 Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και της 15ης Οκτωβρίου 2023, όπου απαιτηθεί επαναληπτική ψηφοφορία
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.09.2023 Αρ. Πρ. 78179 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 8ης και της 15ης Οκτωβρίου 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
12.09.2023 Αρ. Πρ. 75051 Οδηγίες ως προς την υποβολή των αιτήσεων κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση καθορισμού (άρθρα 1, 2, 14, 26 Κ.Ε.Ι.).
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
12.09.2023 Αρ. Πρ. 75278 Ενημέρωση Πρωτοδικείων που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ανακήρυξη των συνδυασμών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
11.09.2023 Αρ. Πρ. 74715 Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
08.09.2023 Αρ. Πρ. 74009 Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
1 2 3 107
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ