ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 22 Μάιος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

19.05.2019 Αρ. Πρ. Εκτύπωση και διανομή ψηφοδελτίων στις δημοτικές εκλογές
18.05.2019 Αρ. Πρ. 38431 Υπόδειγμα προγράμματος εκλογής για τις Περιφερειακές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΛΟΓΩΝ
18.05.2019 Αρ. Πρ. 38434 Υπόδειγμα προγράμματος εκλογής για τις Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΛΟΓΩΝ
21.05.2019 Αρ. Πρ. 40 Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών αρχών της 26ης Μαΐου 2019 καθώς και των επαναληπτικών τους, της 2ας Ιουνίου 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΛΟΓΩΝ
16.05.2019 Αρ. Πρ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26ης ΜΑΙΟΥ 2019
14.05.2019 Αρ. Πρ. 33 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΛΟΓΩΝ
14.05.2019 Αρ. Πρ. 34 Διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών αρχών της 26ης Μαΐου 2019.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΛΟΓΩΝ
13.05.2019 Αρ. Πρ. 32 Διαδικασία υποβολής μηνιαίας έκθεσης απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
08.05.2019 Αρ. Πρ. 35377 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
09.05.2019 Αρ. Πρ. Περιφερειακές εκλογές. Μορφή και περιεχόμενο ψηφοδελτίων περιφερειακών εκλογών. Σύντομος οδηγός- Υπόδειγμα ψηφοδελτίου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
07.05.2019 Αρ. Πρ. 34775 Παράδοση ψηφοδελτίων συνδυασμών για τις περιφερειακές εκλογές
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
05.05.2019 Αρ. Πρ. 33762 Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
03.04.2019 Αρ. Πρ. 24370 Καθορισμός διαστάσεων ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την εκλογή περιφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων
22.04.2019 Αρ. Πρ. 30885 Γνωστοποίηση ανάρτησης της αρ. 13/24460/3.4.2019 εγκυκλίου για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών και παροχή διευκρινήσεων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
25.04.2019 Αρ. Πρ. 27 Παραλειφθέντες εκλογείς
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΛΟΓΩΝ
1 2 3 85
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ