ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

17.04.2024 Αρ. Πρ. 36133 Τρόπος συνεδρίασης συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. με αναλογική εφαρμογή διατάξεων άρθρων 6 και 15 ν. 5056/2023 – διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 246 ν.3463/2006, όπως ισχύει-
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
08.04.2024 Αρ. Πρ. 33604 Εφαρμογή των διατάξεων του πδ 15/2022 (Α΄ 39) περί προεκλογικής προβολής και ελέγχου των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων καθώς και των διατάξεων του ν. 4255/2014 (Α΄ 89) για τη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών, ενόψει των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
05.04.2024 Αρ. Πρ. 33156 Πληροφορίες και οδηγίες για τη λειτουργία και τον χρόνο έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων για τις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
02.04.2024 Αρ. Πρ. 30971 Λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
01.04.2024 Αρ. Πρ. 31709 Ευρωεκλογές 9ης Ιουνίου 2024-Βασικές ρυθμίσεις του ν.5083/2024 «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 12)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
06.03.2024 Αρ. Πρ. 22338 «Επικαιροποίηση Μητρώου ν.π.δ.δ. και επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών των άρθρων 25 και 26 του ν. 4257/2014»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
05.03.2024 Αρ. Πρ. 21745 «Διευκρινίσεις ως προς την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάργησης/διατήρησης των σχολικών επιτροπών των δήμων»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
22.02.2024 Αρ. Πρ. 17088 Παροχή διευκρινίσεων για τις μεταδημοτεύσεις λόγω υποψηφιότητας στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023
15.02.2024 Αρ. Πρ. 14420 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών (ανταποδοτικού χαρακτήρα, υπό την μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών)
02.02.2024 Αρ. Πρ. 9883 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού: Τύποι και ενέργειες υλοποίησης και έγκρισης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Α.Τ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
29.01.2024 Αρ. Πρ. 1932 Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών την 30η /1/2024
26.01.2024 Αρ. Πρ. 8050 Λειτουργία δημοτικών κοινοτήτων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
26.01.2024 Αρ. Πρ. 8156 Εγκύκλιος υπ’ αριθ. 96 για τις υποχρεώσεις των περιφερειακών συμβούλων, την αντικατάσταση και την αναπλήρωση των συμβούλων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
26.01.2024 Αρ. Πρ. 8182 Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
25.01.2024 Αρ. Πρ. 7579 Εγκύκλιος υπ’ αριθ.91/2024 για τον περιφερειακό συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης – επιλογή – καταστατική θέση – αρμοδιότητες
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
1 2 3 110
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ