ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 02 Φεβρουαρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

02.02.2023 Αρ. Πρ. 1742 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (83η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
27.01.2023 Αρ. Πρ. 6783 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
26.01.2023 Αρ. Πρ. 6383 Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
19.01.2023 Αρ. Πρ. 4399 Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στους Δήμους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
05.01.2023 Αρ. Πρ. 1012 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
03.01.2023 Αρ. Πρ. 467 Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στους Δήμους
03.01.2023 Αρ. Πρ. 128 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (82η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
30.12.2022 Αρ. Πρ. 91030 Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2023
23.12.2022 Αρ. Πρ. 90978 Νομική υποστήριξη αιρετών Δήμων – Επικαιροποίηση
02.12.2022 Αρ. Πρ. 18804 Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Β΄ κύκλου 2022 – Υποβολή αιτήσεων – 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
25.11.2022 Αρ. Πρ. 18493 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (81η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
17.11.2022 Αρ. Πρ. 82672 Έλεγχος Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023
04.11.2022 Αρ. Πρ. 73404 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει
02.11.2022 Αρ. Πρ. 72758 Επιβολή των διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης σε αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης – Εφαρμογή των άρθρων 236 και 236Α του ν. 3852/2010
18.10.2022 Αρ. Πρ. 16463 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (80η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
1 2 3 103
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ