ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Ιουλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

25.06.2024 Αρ. Πρ. 49297 Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του προσωπικού των Περιφερειών
31.05.2024 Αρ. Πρ. 44888 Παραλειφθέντες εκλογείς
28.05.2024 Αρ. Πρ. 44145 Μετάδοση των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
27.05.2024 Αρ. Πρ. 43858 Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας (άρθρο 279 ν. 3463/2006)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
24.05.2024 Αρ. Πρ. 43270 Διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα της 9ης Ιουνίου 2024
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
17.05.2024 Αρ. Πρ. 41620 Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρία στις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
11.05.2024 Αρ. Πρ. 40234 Συλλογή, Διαλογή και Συγκέντρωση αποτελεσμάτων επιστολικής ψήφου των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
08.05.2024 Αρ. Πρ. 39878 Εκλογικοί κατάλογοι, καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024
29.04.2024 Αρ. Πρ. 38674 Διευκόλυνση εκλογέων που επιθυμούν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου και ετεροδημοτών μέσω ΚΕΠ και Δήμων, τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 και την Τρίτη 30 Απριλίου 2024 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

(του εγγράφου με Α.Π.:38518/26.04.2024 ως προς τις ώρες λειτουργίας των ΚΕΠ και των δημοτολογίων των Δήμων για τα θέματα των ειδικών εκλογικών καταλόγων ετεροδημοτών)

Αρχείο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
26.04.2024 Αρ. Πρ. 38518 Διευκόλυνση εκλογέων που επιθυμούν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου και ετεροδημοτών μέσω ΚΕΠ και Δήμων, τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 και την Τρίτη 30 Απριλίου 2024
17.04.2024 Αρ. Πρ. 36133 Τρόπος συνεδρίασης συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. με αναλογική εφαρμογή διατάξεων άρθρων 6 και 15 ν. 5056/2023 – διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 246 ν.3463/2006, όπως ισχύει-
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
08.04.2024 Αρ. Πρ. 33604 Εφαρμογή των διατάξεων του πδ 15/2022 (Α΄ 39) περί προεκλογικής προβολής και ελέγχου των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων καθώς και των διατάξεων του ν. 4255/2014 (Α΄ 89) για τη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών, ενόψει των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
05.04.2024 Αρ. Πρ. 33156 Πληροφορίες και οδηγίες για τη λειτουργία και τον χρόνο έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων για τις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
02.04.2024 Αρ. Πρ. 30971 Λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
01.04.2024 Αρ. Πρ. 31709 Ευρωεκλογές 9ης Ιουνίου 2024-Βασικές ρυθμίσεις του ν.5083/2024 «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 12)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
1 2 3 110
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ