ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 19 Ιούνιος 2019

SEARCH PD - DECISIONS

18.06.2019 Αρ. Πρ. 46111 Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
13.06.2019 Αρ. Πρ. 45378 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
13.06.2019 Αρ. Πρ. 45379 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
07.06.2019 Αρ. Πρ. 43726 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
07.06.2019 Αρ. Πρ. 43777 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελεις Πόρους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και γενικών δαπανών τους – ΣΤ΄ κατανομή έτους 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
30.05.2019 Αρ. Πρ. 41532 Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» » με ποσό 696.000,00 € για την κάλυψη λειτουργικών του εξόδων και την επίτευξη των σκοπών του.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
24.05.2019 Αρ. Πρ. 31335 «Άσκηση εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
23.05.2019 Αρ. Πρ. 40082 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Σαλαμίνας με ποσό ύψους 1.369.231,55€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
23.05.2019 Αρ. Πρ. 40072 Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Δ. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
23.05.2019 Αρ. Πρ. 40077 Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
22.05.2019 Αρ. Πρ. 40802 Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α’ βαθμού
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
20.05.2019 Αρ. Πρ. 38600 Παροχή έκπτωσης για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους, κατά τις προσεχείς ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
20.05.2019 Αρ. Πρ. 38858 Νέα παρεχόμενη έκπτωση των ΜΙΝΩΪΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους, κατά τις προσεχείς ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
17.05.2019 Αρ. Πρ. 38407 Παροχή έκπτωσης στα εισιτήρια των αεροπορικών εταιρειών AEGEAN και OLYMPIC AIR για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους κατά τις προσεχείς ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
15.05.2019 Αρ. Πρ. 1698 Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και του χρόνου προβολής, κατά την προεκλογική περίοδο, των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, οι συνδυασμοί των οποίων ανακηρύχθηκαν από τον Άρειο Πάγο για τη συμμετοχή τους στις εκλογές της 26ης Μαΐου για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, καθώς και των αναγκαίων λεπτομερειών για τις εμφανίσεις των υποψηφίων ευρωβουλευτών και των οριζομένων εκπροσώπων των ανωτέρω πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων στα παραπάνω ραδιοτηλεοπτικά μέσα
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
1 2 3 63
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ