ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

21.02.2024 Αρ. Πρ. 16493 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 316252), για την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την υλοποίηση (επικοινωνιακός σχεδιασμός – παραγωγή επικοινωνιακού και εντύπου υλικού – δράσεις και υπηρεσίες προβολής της καμπάνιας ενημέρωσης) της εκστρατείας ενημέρωσης των εκλογέων που βρίσκονται εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο
Ημερομηνία Διενέργειας: 26.02.2024
19.02.2024 Αρ. Πρ. 3543 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια συσκευής UPS για την διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας του Δικτύου της Υπηρεσίας μας
Ημερομηνία Διενέργειας: 23.02.2024
19.02.2024 Αρ. Πρ. 3564 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων (για LED tube) και φωτιστικών ασφαλείας για τις ανάγκες του Υπουργείου
Ημερομηνία Διενέργειας: 23.02.2024
16.02.2024 Αρ. Πρ. 14778 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια και αντικατάσταση μπαταριών σε UPS (UPS-S27-1, UPS-1, UPS-9)
Ημερομηνία Διενέργειας: 21.02.2024
16.02.2024 Αρ. Πρ. 14809 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης & υποστήριξης του συστήματος διαχείρισης εκλογικών αρχείων από και προς χώρες της Ε.Ε., ενόψει της διενέργειας των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024
Ημερομηνία Διενέργειας: 21.02.2024
15.02.2024 Αρ. Πρ. 14538 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 344301) για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτήριο επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2 στο οποίο στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών) με προβλεπόμενο διάστημα παροχής υπηρεσιών από 29.02.2024 και ώρα 23:01΄ έως και 25.07.2024 και ώρα 22:00΄.
Ημερομηνία Διενέργειας: 21.02.2024
02.02.2024 Αρ. Πρ. 2297 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών και drums για τις ανάγκες του Υπουργείου
Ημερομηνία Διενέργειας: 08.02.2024
26.01.2024 Αρ. Πρ. 8071 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 332253), για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού για την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου και την υποστήριξη της εκλογικής διαδικασίας
Ημερομηνία Διενέργειας: 31.01.2024
19.01.2024 Αρ. Πρ. 5919 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ που αφορά στην παροχή υπηρεσιών Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διαχείριση του Έργου «Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο»
Ημερομηνία Διενέργειας: 04.03.2024
06.12.2023 Αρ. Πρ. 105081 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση της φιλοζωίας και την αποτελεσματική διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Ημερομηνία Διενέργειας: 11.12.2023
05.12.2023 Αρ. Πρ. 104729 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (13.000 λίτρων) για την κάλυψη αναγκών των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών)
Ημερομηνία Διενέργειας: 11.12.2023
17.11.2023 Αρ. Πρ. 99107 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ επιλογής αναδόχου για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής (Εξοπλισμός Πληροφορικής και Δικτυακές Υποδομές) του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 05.12.2023
15.11.2023 Αρ. Πρ. 18953 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια δικτυακού και λοιπού εξοπλισμού
Ημερομηνία Διενέργειας: 27.11.2023
15.11.2023 Αρ. Πρ. 18954 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη συντήρηση δικτυακού και κεντρικού εξοπλισμού πληροφορικής
Ημερομηνία Διενέργειας: 27.11.2023
15.11.2023 Αρ. Πρ. 19020 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών και drums για τις ανάγκες του Υπουργείου
Ημερομηνία Διενέργειας: 23.11.2023
1 2 3 37
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ