ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

30.11.2022 Αρ. Πρ. 18656 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης δικτύου
Ημερομηνία Διενέργειας: 06.12.2022
25.11.2022 Αρ. Πρ. 18434 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής και τεχνικής προσφοράς για το έργο «Συντήρηση εξοπλισμού και εφαρμογών μισθοδοσίας – προσωπικού – ωρομέτρησης του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης)»
Ημερομηνία Διενέργειας: 30.11.2022
25.11.2022 Αρ. Πρ. 18449 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια 20 Η/Υ και 20 οθονών
Ημερομηνία Διενέργειας: 05.12.2022
18.11.2022 Αρ. Πρ. 77116 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ετήσιας ανανέωσης αδειών λογισμικού “Veeam Availability Suite for VMware – Standard” (8 sockets/τεμάχια), για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 22.11.2022
16.11.2022 Αρ. Πρ. 17668 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών και drums για τις ανάγκες του Υπουργείου
Ημερομηνία Διενέργειας: 22.11.2022
16.11.2022 Αρ. Πρ. 77457 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ μέσω ΕΣΗΔΗΣ, επιλογής αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης, toner για εκτυπωτές, toner για φωτοτυπικά μηχανήματα και μελάνια, για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 06.12.2022
10.11.2022 Αρ. Πρ. 74948 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης (21.000 λίτρων) για την κάλυψη αναγκών των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών)
Ημερομηνία Διενέργειας: 21.11.2022
21.10.2022 Αρ. Πρ. 16723 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια 20 Η/Υ και 20 οθονών
Ημερομηνία Διενέργειας: 01.11.2022
10.10.2022 Αρ. Πρ. 16033 Απόφαση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το Υποέργο 1 με τίτλο: «Ανάπτυξη και λειτουργία του Συστήματος Ανταμοιβής των Δημοσίων Υπαλλήλων» του έργου «SUB5. Rewarding system for civil servants»
Ημερομηνία Διενέργειας: 14.11.2022
29.09.2022 Αρ. Πρ. 15310 Απόφαση διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς (άνω των ορίων) διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Ανάπτυξη και λειτουργία εργαλείου για τον στρατηγικό προγραμματισμό στελέχωσης Δημοσίου τομέα με όρους τεχνητής νοημοσύνης (Creation of an AI-based strategic workforce planning tool)» του έργου «SUB2. Δημιουργία εργαλείου στρατηγικού σχεδιασμού του εργατικού δυναμικού (βασισμένο σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης)»
Ημερομηνία Διενέργειας: 06.11.2022
23.09.2022 Αρ. Πρ. 62204 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια ανανέωσης αδειών λογισμικού Symantec Endpoint Protection Manager του ΥΠ.ΕΣ. & Symantec Endpoint Cloud Hybrid Subscription License
Ημερομηνία Διενέργειας: 29.09.2022
23.09.2022 Αρ. Πρ. 62251 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 30.09.2022
23.09.2022 Αρ. Πρ. 62343 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς, για την ανάθεση έργου ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος “Διαφάνεια” Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών, εντός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών (ΟΣΥΕΔ)
Ημερομηνία Διενέργειας: 29.09.2022
16.09.2022 Αρ. Πρ. 60410 Το Υπουργείο Εσωτερικών προσκαλεί τις εταιρείες με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. (OTS Α.Ε.) και «QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (QUALITY & RELIABILITY Α.Ε.)», οι οποίες διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία, αφού έχουν την ευθύνη υποστήριξης του ΠΣ ΜΗΠΟΛ να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την παροχή των έργων: 1. Παροχή υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης -υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών, το οποίο υλοποιήθηκε εντός του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών και 2. Αποκατάσταση της λειτουργίας συγχρονισμού της παραγωγικής βάσης δεδομένων (ΒΔ) του Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώο Πολιτών (ΠΣ ΜΗΠΟΛ) με τη ΒΔ του Disaster Recovery Site (DRS) που βρίσκεται στο Computer Room του ΥΠΕΣ στην οδό Ευαγγελιστρίας 2 (1ος όροφος)
Ημερομηνία Διενέργειας: 22.09.2022
16.09.2022 Αρ. Πρ. 60819 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση του έργου ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Πύλης Υποψηφιοτήτων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές εντός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών (ΟΣΥΕΔ)
Ημερομηνία Διενέργειας: 26.09.2022
1 2 3 29
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ