ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

06.12.2019 Αρ. Πρ. 87041 Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού
Ημερομηνία Διενέργειας: 13.12.2019
06.12.2019 Αρ. Πρ. 87161 Προμήθεια έντυπου υλικού
Ημερομηνία Διενέργειας: 10.12.2019
06.12.2019 Αρ. Πρ. 87164 Παροχή επισκευαστικών εργασιών σε όλα τα κτίρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών για χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 31/12/2020
Ημερομηνία Διενέργειας: 13.12.2019
28.11.2019 Αρ. Πρ. 84802 Προμήθεια έντυπου υλικού.
Ημερομηνία Διενέργειας: 02.12.2019
28.11.2019 Αρ. Πρ. 84889 Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών
Ημερομηνία Διενέργειας: 05.12.2019
20.11.2019 Αρ. Πρ. 82684 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (16.000 λίτρων) για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει της χειμερινής περιόδου
Ημερομηνία Διενέργειας: 26.11.2019
14.11.2019 Αρ. Πρ. 80726 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εκατόν ογδόντα (180) ανθρωποωρών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των υποδομών πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 19.11.2019
13.11.2019 Αρ. Πρ. 80617 Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών για Υπηρεσίες Καθαριότητας
Ημερομηνία Διενέργειας: 12.12.2019
13.11.2019 Αρ. Πρ. 82666 Προμήθεια toner και δοχείων μελάνης
Ημερομηνία Διενέργειας: 26.11.2019
13.11.2019 Αρ. Πρ. 83923 Προμήθεια ανταλλακτικών φίλτρων νερού για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία Διενέργειας: 04.12.2019
12.11.2019 Αρ. Πρ. 80575 Ανανέωση αδειών του λογισμικού «Veeam availability suite for VMware» για τις ανάγκες της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 15.11.2019
12.11.2019 Αρ. Πρ. 80760 Προμήθεια δύο αδειών λογισμικού Microsoft Project για τις ανάγκες της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 18.11.2019
31.10.2019 Αρ. Πρ. 76613 Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των υποδομών πληροφορικής του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 01.01.0000
31.10.2019 Αρ. Πρ. 76597 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ανανέωσης αδειών λογισμικού Symantec Endpoint Protection Manager για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 01.11.2019
26.08.2019 Αρ. Πρ. 60248 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια συσκευών (κονσόλες) και ακουστικών κεφαλής για τις ανάγκες του Τηλεφωνικού Κέντρου Υποδοχής (4000) του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 29.08.2019
1 2 3 17
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ