ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 27 Ιούνιος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

27.06.2019 Αρ. Πρ. 48942 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 28.06.2019
26.06.2019 Αρ. Πρ. 48710 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού – αναλωσίμων ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 28.06.2019
25.06.2019 Αρ. Πρ. 48203 Πρόσκληση για την προμήθεια επτά (7) κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στις 7 Ιουλίου 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 27.06.2019
24.06.2019 Αρ. Πρ. 47808 Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών αποστολή αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις Περιφερειακές Ενότητες ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 26.06.2019
24.06.2019 Αρ. Πρ. 47804 Πρόσκληση για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 25.06.2019
24.06.2019 Αρ. Πρ. 47814 Αίτημα για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 26.06.2019
24.06.2019 Αρ. Πρ. 47809 Αίτημα για την προμήθεια αναλωσίμων ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 26.06.2019
24.06.2019 Αρ. Πρ. 47828 Αίτημα για την παροχή υπηρεσιών απεικόνισης χαρτών για χρήση στην εφαρμογή <<Μάθε που ψηφίζεις>> ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 25.06.2019
24.06.2019 Αρ. Πρ. 47810 Πρόσκληση για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει των Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 26.06.2019
24.06.2019 Αρ. Πρ. 12538 Υπηρεσίες υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου του ΥΠ.ΕΣ. ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών της 7ης Ιουλίου 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 28.06.2019
16.05.2019 Αρ. Πρ. 37825 Αίτημα για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, για 3η συνεχή χρονιά με τον τίτλο «50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο # 3 », με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το WIFT.GR (Women in Film and Television Greece), που θα πραγματοποιηθεί στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος από τις 13 έως 16 Ιουνίου 2019, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό
Ημερομηνία Διενέργειας: 21.05.2019
09.05.2019 Αρ. Πρ. 35373 Αίτημα για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Canon και Samsung του Υπουργείου Εσωτερικών και Panasonic & INEO της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
Ημερομηνία Διενέργειας: 14.05.2019
09.05.2019 Αρ. Πρ. 35571 Αίτημα για την παροχή υπηρεσιών απεικόνισης χαρτών για χρήση στην εφαρμογή «Μάθε πού ψηφίζεις» ενόψει των επερχόμενων εκλογών του Μαΐου 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 10.05.2019
08.05.2019 Αρ. Πρ. 35273 Αίτημα κατάθεσης οικονομικών προσφορών για προμήθεια είκοσι (20) πλαστικών στηθαίων οδών και δέκα (10) πλαστικών κώνων σήμανσης για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 10.05.2019
03.05.2019 Αρ. Πρ. 33809 Αίτημα για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Video Wall για προβολή συμβάντων ασφαλείας και εποπτείας υποδομών ΥΠ.ΕΣ. ενόψει των εκλογών του Μαΐου 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 08.05.2019
1 2 3 12
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ