ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12.01.2022 - Εξετάσεις ιθαγένειας: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση 07.01.2022 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης: Τέλος η ταλαιπωρία για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ξεκίνησε η απευθείας καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων στο Μητρώο Πολιτών από τα Προξενεία 22.12.2021 - Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του συστήματος Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, της Στοχοθεσίας και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Δημόσιο 21.12.2021 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στο «Digital Economy Forum 2021»: Εφαρμόζουμε ένα ολιστικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου 10.12.2021 - Απάντηση του ΥΠΕΣ Μ. Βορίδη σε επίκαιρες ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτογράφηση και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δημοσίους υπαλλήλους
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

17.01.2022 Αρ. Πρ. 2303 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εφημερίδων για τις ανάγκες του Γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών, οικ. έτους 2022
Ημερομηνία Διενέργειας: 20.01.2022
30.12.2021 Αρ. Πρ. 24108 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια έξι (6) αδειών (client για προσωπικό) για το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού και Ωρομέτρησης (H.R.M.S.)
Ημερομηνία Διενέργειας: 10.01.2022
17.12.2021 Αρ. Πρ. 23505 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην ΥΠ.ΔΑ), καθώς και σχετικές υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης»
Ημερομηνία Διενέργειας: 21.01.2022
14.12.2021 Αρ. Πρ. 23150 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των εφαρμογών του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» για (12) μήνες»
Ημερομηνία Διενέργειας: 10.01.2022
25.11.2021 Αρ. Πρ. 22063 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των δύο (2) κτιρίων που στεγάζονται α) οι κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης), επί της οδού Βας. Σοφίας 15 στην Αθήνα και β) το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, επί της οδού Φιλοξένους 2 και Σπινθάρου, Νέος Κόσμος, για ένα έτος, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2022 έως και 31.12.2022».
Ημερομηνία Διενέργειας: 14.12.2021
19.11.2021 Αρ. Πρ. 85534 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης για χώρους σε κτίρια του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 26.11.2021
17.11.2021 Αρ. Πρ. 84943 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για προμήθεια γνήσιων (αυθεντικών της κατασκευάστριας εταιρίας), μελανιών για τα πολυμηχανήματα τύπου EPSON WorkForce Pro WF-C5790DWF που καλύπτουν αποκλειστικά τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 24.11.2021
12.11.2021 Αρ. Πρ. 83224 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης (16.000 λίτρων) για την κάλυψη αναγκών των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών).
Ημερομηνία Διενέργειας: 19.11.2021
11.11.2021 Αρ. Πρ. 82880 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την απεγκατάσταση και ανακύκλωση των δύο (2) παλαιών κλιματιστικών μονάδων και την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) νέων κλιματιστικών μονάδων για το DC επί της Ευαγγελιστρίας 2 για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ..
Ημερομηνία Διενέργειας: 17.11.2021
09.11.2021 Αρ. Πρ. 21257 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση νέων μηχανισμών των τεσσάρων αυτόματων θυρών διέλευσης οχημάτων διέλευσης οχημάτων για λόγους παλαιότητας, βλαβών και για τις ανάγκες ασφάλειας του Υπουργείου
Ημερομηνία Διενέργειας: 15.11.2021
09.11.2021 Αρ. Πρ. 82277 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου για ωρίμανση και ένταξη έργου ψηφιακού μετασχηματισμού της Γ.Γ. Ιθαγένειας του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 12.11.2021
29.10.2021 Αρ. Πρ. 79435 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συσκευασίας και μεταφοράς υλικού, στο πλαίσιο των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), που θα πραγματοποιηθούν στις 7/11/2021
Ημερομηνία Διενέργειας: 02.11.2021
29.10.2021 Αρ. Πρ. 20481 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής και τεχνικής προσφοράς για το έργο «Συντήρηση εξοπλισμού και εφαρμογών μισθοδοσίας – προσωπικού – ωρομέτρησης του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης)»
Ημερομηνία Διενέργειας: 03.11.2021
26.10.2021 Αρ. Πρ. 20346 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μηχανήματος X-RAY, μαγνητικής πύλης και φορητού ανιχνευτή για τις ανάγκες ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Διοικητικής Ανασυγκρότησης), επί της οδού Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα
Ημερομηνία Διενέργειας: 05.11.2021
25.10.2021 Αρ. Πρ. 77843 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την προμήθεια γραφικής ύλης, στο πλαίσιο των εξετάσεων απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), στις 7/11/2021.
Ημερομηνία Διενέργειας: 27.10.2021
1 2 3 26
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ