ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 22 Απρίλιος 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

15.04.2021 Αρ. Πρ. 6777 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των δύο (2) κτιρίων που στεγάζονται α) οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην ΥΠΔΑ) (Βασ. Σοφίας 15 – Αθήνα) και β) το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Φιλοξένους 2 & Σπινθάρου – Νέος Κόσμος), για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την επομένη της υπογραφής της Σύμβασης
Ημερομηνία Διενέργειας: 20.04.2021
07.04.2021 Αρ. Πρ. 27251 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών παραμετροποίησης και εγκατάστασης για την υλοποίηση δικτύου Wi-Fi στο κτήριο επί της Σταδίου 31 του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 13.04.2021
29.03.2021 Αρ. Πρ. 23280 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη μεταρρυθμιστική τομή της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας
Ημερομηνία Διενέργειας: 01.04.2021
29.03.2021 Αρ. Πρ. 23587 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας υλικών καθαριότητας και ειδών προστασίας από τον κορωνοϊό, για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 02.04.2021
26.03.2021 Αρ. Πρ. 23149 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ειδών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ημερομηνία Διενέργειας: 01.04.2021
26.03.2021 Αρ. Πρ. 23265 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 01.04.2021
24.03.2021 Αρ. Πρ. 22634 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2 στο οποίο στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 29.03.2021
22.03.2021 Αρ. Πρ. 21846 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών υλοποίησης και θέσης σε παραγωγική λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για την ένταξη των Προξενείων στο Μητρώο Πολιτών στις 31/12/2021, όπως προβλέπεται από το αρ. 174 του ν.4764/2020
Ημερομηνία Διενέργειας: 26.03.2021
10.03.2021 Αρ. Πρ. 18441 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς παροχής υπηρεσιών απολύμανσης των κτιρίων στους οποίους στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού (COVID-19)
Ημερομηνία Διενέργειας: 11.03.2021
05.03.2021 Αρ. Πρ. 17368 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια δύο (2) ψηφιακών πιστοποιητικών SSL “GeoTrust True Business ID Wildcard” για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 12.03.2021
05.03.2021 Αρ. Πρ. 17403 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη μεταρρυθμιστική τομή της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας
Ημερομηνία Διενέργειας: 12.03.2021
05.03.2021 Αρ. Πρ. 17401 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου και περιφερειακού εξοπλισμού, καθώς και την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα ανωτέρω για τις ανάγκες υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 12.03.2021
12.02.2021 Αρ. Πρ. 14485 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας υλικών καθαριότητας και ειδών προστασίας από τον κορωνοϊό, για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4682/2020 με θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης (Α ́ 68)»
Ημερομηνία Διενέργειας: 04.03.2021
12.02.2021 Αρ. Πρ. 14351 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας ειδών προστασίας από τον κορωνοϊό, για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4682/2020 με θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης (Α ́ 68)»
Ημερομηνία Διενέργειας: 04.03.2021
27.01.2021 Αρ. Πρ. 6161 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.: 5747/26-1-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008052745) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια παραγωγής ηχητικών σποτ, στο πλαίσιο των εξετάσεων για την απόδοση της Ελληνικής Ιθαγένειας σε αλλογενείς αλλοδαπούς
Ημερομηνία Διενέργειας: 28.01.2021
1 2 3 23
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ