ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

26.08.2019 Αρ. Πρ. 60248 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια συσκευών (κονσόλες) και ακουστικών κεφαλής για τις ανάγκες του Τηλεφωνικού Κέντρου Υποδοχής (4000) του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 29.08.2019
14.08.2019 Αρ. Πρ. 58992 Eπιχειρησιακά δώρα για την 84η Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.
Ημερομηνία Διενέργειας: 19.08.2019
23.07.2019 Αρ. Πρ. 55341 Ματαίωση του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος. (CPV:90911200-08)
28.06.2019 Αρ. Πρ. 49657 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια επίπλων ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 01.07.2019
27.06.2019 Αρ. Πρ. 48942 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 28.06.2019
26.06.2019 Αρ. Πρ. 48710 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού – αναλωσίμων ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 28.06.2019
25.06.2019 Αρ. Πρ. 48203 Πρόσκληση για την προμήθεια επτά (7) κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στις 7 Ιουλίου 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 27.06.2019
24.06.2019 Αρ. Πρ. 47808 Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών αποστολή αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις Περιφερειακές Ενότητες ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 26.06.2019
24.06.2019 Αρ. Πρ. 47804 Πρόσκληση για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 25.06.2019
24.06.2019 Αρ. Πρ. 47814 Αίτημα για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 26.06.2019
24.06.2019 Αρ. Πρ. 47809 Αίτημα για την προμήθεια αναλωσίμων ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 26.06.2019
24.06.2019 Αρ. Πρ. 47828 Αίτημα για την παροχή υπηρεσιών απεικόνισης χαρτών για χρήση στην εφαρμογή <<Μάθε που ψηφίζεις>> ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 25.06.2019
24.06.2019 Αρ. Πρ. 47810 Πρόσκληση για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει των Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 26.06.2019
24.06.2019 Αρ. Πρ. 12538 Υπηρεσίες υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου του ΥΠ.ΕΣ. ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών της 7ης Ιουλίου 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 28.06.2019
12.06.2019 Αρ. Πρ. 45180 Διακήρυξη Αριθμ. 45180/12-06-2019 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος
Ημερομηνία Διενέργειας: 23.07.2019
1 2 3 12
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ