ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

04.07.2024 Αρ. Πρ. 12437 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ανανέωση για τρία χρόνια, 500 αδειών χρήσης αντιβιοτικής προστασίας (antivirus) των Η/Υ του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 10.07.2024
02.07.2024 Αρ. Πρ. 12320 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια τριών καταστροφέων εγγράφων
Ημερομηνία Διενέργειας: 10.07.2024
05.06.2024 Αρ. Πρ. 46116 Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών) από 8-06-2024 έως 10-06-2024 ενόψει της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024
Ημερομηνία Διενέργειας: 05.06.2024
05.06.2024 Αρ. Πρ. 46119 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια δύο κρύων γευμάτων (μεσημέρι – απόγευμα) για τις ανάγκες των επιτροπών της επιστολικής ψήφου που στεγάζονται στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, την Κυριακή 9 Ιουνίου 2024
Ημερομηνία Διενέργειας: 06.06.2024
04.06.2024 Αρ. Πρ. 45717 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών), ενόψει της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024
Ημερομηνία Διενέργειας: 05.06.2024
03.06.2024 Αρ. Πρ. 45396 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 352776), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια μελανιών και toner για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024
Ημερομηνία Διενέργειας: 04.06.2024
31.05.2024 Αρ. Πρ. 45039 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 352071), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια μελανιών και toner για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024
Ημερομηνία Διενέργειας: 03.06.2024
31.05.2024 Αρ. Πρ. 45050 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 352504) για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και υπηρεσιών εγκατάστασης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024
Ημερομηνία Διενέργειας: 03.06.2024
31.05.2024 Αρ. Πρ. 45069 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια προϊόντων καθαρισμού, ενόψει των επικείμενων εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα
Ημερομηνία Διενέργειας: 03.06.2024
30.05.2024 Αρ. Πρ. 44790 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια (4) ψυκτών δαπέδου φιάλης με παροχή κρύου νερού, (500) φιαλών νερού & (40.000) πλαστικών ποτηριών για την κάλυψη αναγκών όλων των εμπλεκόμενων με την επιστολική ψήφο, οι οποίοι παρευρίσκονται στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, ενόψει της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024
Ημερομηνία Διενέργειας: 03.06.2024
29.05.2024 Αρ. Πρ. 44413 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια είκοσι πέντε (25) επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων 12.000 Btu/h το καθένα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών), ενόψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024
Ημερομηνία Διενέργειας: 31.05.2024
29.05.2024 Αρ. Πρ. 44401 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για υπηρεσίες επίβλεψης του τηλεφωνικού κέντρου (Alcatel-Lucent) του ΥΠ.ΕΣ. ενόψει της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024
Ημερομηνία Διενέργειας: 03.06.2024
29.05.2024 Αρ. Πρ. 10392 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια φορητών υπολογιστών και προγραμμάτων Microsoft Office
Ημερομηνία Διενέργειας: 05.06.2024
28.05.2024 Αρ. Πρ. 44146 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 352408), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024
Ημερομηνία Διενέργειας: 30.05.2024
27.05.2024 Αρ. Πρ. 43841 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού για το σύστημα καταγραφής καμερών στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, όπου θα στεγαστούν οι Επιτροπές Συλλογής Επιστολικής Ψήφου και οι Εφορευτικές Επιτροπές Διαλογής Επιστολικής Ψήφου, ενόψει των επικείμενων εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα
Ημερομηνία Διενέργειας: 28.05.2024
1 2 3 40
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ