ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 03 Αυγούστου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

30.07.2021 Αρ. Πρ. 57092 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την διενέργεια εργασιών επισκευής – συντήρησης γραφειακών χώρων του 5ου και 6ου ορόφου του κτιρίου του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών) επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2
Ημερομηνία Διενέργειας: 06.08.2021
30.07.2021 Αρ. Πρ. 57040 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Ενοικίαση χώρου για τη συμμετοχή του Υπουργείου Εσωτερικών στην 85η ΔΕΘ»
Ημερομηνία Διενέργειας: 03.08.2021
29.07.2021 Αρ. Πρ. 15400 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 04.08.2021
22.07.2021 Αρ. Πρ. 55083 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 27.07.2021
15.07.2021 Αρ. Πρ. 53272 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης του ΥΠ.ΕΣ. για το έτος 2021
Ημερομηνία Διενέργειας: 21.07.2021
15.07.2021 Αρ. Πρ. 12567 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2 στο οποίο στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 19.07.2021
13.07.2021 Αρ. Πρ. 14180 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια προϊόντων καθαριότητας
Ημερομηνία Διενέργειας: 19.07.2021
12.07.2021 Αρ. Πρ. 52309 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» ΤΟΥ ΥΠΕΣ (Τ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) (του άρθρου 117 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει)
Ημερομηνία Διενέργειας: 22.07.2021
11.06.2021 Αρ. Πρ. 47475 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού συστήματος τηλεδιάσκεψης
Ημερομηνία Διενέργειας: 01.07.2021
07.06.2021 Αρ. Πρ. 43205 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 16.06.2021
28.05.2021 Αρ. Πρ. 9636 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών
Ημερομηνία Διενέργειας: 01.06.2021
26.05.2021 Αρ. Πρ. 39669 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια λογισμικού απομακρυσμένης πρόσβασης AnyDesk OnPremises Server (5 Concurrent Sessions) για 1 έτος για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 01.06.2021
21.05.2021 Αρ. Πρ. 9084 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των δύο (2) κτιρίων που στεγάζονται α) οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην ΥΠΔΑ) (Βασ. Σοφίας 15 – Αθήνα) και β) το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Φιλοξένους 2 & Σπινθάρου – Νέος Κόσμος), για χρονικό διάστημα από 7.7.2021 έως και 31.12.2021
Ημερομηνία Διενέργειας: 31.05.2021
12.05.2021 Αρ. Πρ. 35931 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εντύπων και υλικού, στο πλαίσιο των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), που θα πραγματοποιηθούν στις 16/5/2021
Ημερομηνία Διενέργειας: 13.05.2021
11.05.2021 Αρ. Πρ. 8131 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια 41 τεμαχίων ρόλλερ σκίασης
Ημερομηνία Διενέργειας: 14.05.2021
1 2 3 24
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ