ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

24.06.2022 Αρ. Πρ. 42333 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του 5ου και 6ου ορόφου στο κτίριο του Υπουργείου Εσωτερικών επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2 που στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 30.06.2022
23.06.2022 Αρ. Πρ. 42204 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών μονάδων στα κτίρια του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 29.06.2022
17.06.2022 Αρ. Πρ. 40120 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων επί των οδών Ευαγγελιστρίας 2 και Μητροπόλεως 60 στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών)
Ημερομηνία Διενέργειας: 22.06.2022
14.06.2022 Αρ. Πρ. 38927 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την προμήθεια διαφημιστικού υλικού, στο πλαίσιο παροχής οικονομικής αρωγής – χορηγίας του Υπουργείου Εσωτερικών για το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου «Πέρα από τα Σύνορα»
Ημερομηνία Διενέργειας: 20.06.2022
08.06.2022 Αρ. Πρ. 38048 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης του λογισμικού των εφαρμογών Διαχείρισης Οικονομικού και Διαχείρισης Μισθοδοσίας- ΕΑΠ
Ημερομηνία Διενέργειας: 16.06.2022
02.06.2022 Αρ. Πρ. 36315 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Υπουργείου Εσωτερικών με προβλεπόμενο διάστημα παροχής υπηρεσιών για τρεις (3) μήνες
Ημερομηνία Διενέργειας: 07.06.2022
26.05.2022 Αρ. Πρ. 8400 «Απόφαση διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς (άνω των ορίων) διαγωνισμού για το Υποέργο 1: ‘’Μελέτες και ανάπτυξη νομοθετικού πλαισίου, πλαίσιο για την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων και των υπηρεσιών στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης’’ του έργου «Καθιέρωση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης – κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων της Δημόσιας Διοίκησης»
Ημερομηνία Διενέργειας: 20.06.2022
24.05.2022 Αρ. Πρ. 34136 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των κλιματιστικών μονάδων των Data Center του ΥΠΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες
Ημερομηνία Διενέργειας: 31.05.2022
24.05.2022 Αρ. Πρ. 34194 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών μέριμνας επί των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του 5ου και 6ου ορόφου στο κτίριο του Υπουργείου Εσωτερικών επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2 που στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ., μέσω ανάθεσης
Ημερομηνία Διενέργειας: 02.06.2022
19.05.2022 Αρ. Πρ. 32169 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση του έργου διασύνδεσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών (ΟΣΥΕΔ) με το ΠΣ του Μητρώου Πολιτών (ΠΣ ΜΗΠΟΛ) για τις ανάγκες συγχρονισμού των εκλογικών καταλόγων και παραγωγή εκλογικών αρχείων προς τρίτους
Ημερομηνία Διενέργειας: 23.05.2022
12.05.2022 Αρ. Πρ. 30579 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την ανανέωση συνδρομής χρήσεως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ωρών πρόσβασης στην online πλατφόρμα νομικής πληροφόρησης «ΝΟΜΟΣ»
Ημερομηνία Διενέργειας: 18.05.2022
27.04.2022 Αρ. Πρ. 27152 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συσκευασίας και μεταφοράς εντύπων (τετράδια εξετάσεων και φύλλα αξιολόγησης) και υλικών, στο πλαίσιο των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), που θα πραγματοποιηθούν στις 8/5/202227152
Ημερομηνία Διενέργειας: 29.04.2022
21.04.2022 Αρ. Πρ. 26652 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συσκευασίας και μεταφοράς εντύπων και υλικών, στο πλαίσιο των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), που θα πραγματοποιηθούν στις 8/5/2022
Ημερομηνία Διενέργειας: 27.04.2022
24.03.2022 Αρ. Πρ. 19177 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς έκτακτης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης (5.000 λίτρων) για την κάλυψη αναγκών των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών) επί της οδού Σταδίου 27
Ημερομηνία Διενέργειας: 31.03.2022
18.03.2022 Αρ. Πρ. 17947 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια τετραδίων και καλυπτικών αυτοκόλλητων, στο πλαίσιο των εξετάσεων απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), στις 8/5/2022
Ημερομηνία Διενέργειας: 23.03.2022
1 2 3 28
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ