ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

02.10.2023 Αρ. Πρ. 83532 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023
Ημερομηνία Διενέργειας: 03.10.2023
30.09.2023 Αρ. Πρ. 82213 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μηχανογραφικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Data Center και των Rack των ορόφων του ΥΠ.ΕΣ., ενόψει της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α΄ και β΄ γύρου) των επερχόμενων εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών
Ημερομηνία Διενέργειας: 05.10.2023
28.09.2023 Αρ. Πρ. 81913 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς που αφορά στην παροχή επισκευαστικών εργασιών για την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων & υποδομών του ΥΠ.ΕΣ. (Τομέας Εσωτερικών), ενόψει της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α΄ και β΄ γύρου) των επερχόμενων εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών
Ημερομηνία Διενέργειας: 29.09.2023
28.09.2023 Αρ. Πρ. 82026 Πρόσκληση για την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια γνησίων τόνερ και μελανιών για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ., ενόψει των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στις 8 Οκτωβρίου και στις 15 Οκτωβρίου 2023
Ημερομηνία Διενέργειας: 02.10.2023
28.09.2023 Αρ. Πρ. 82036 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της αρχικής και επαναληπτικής ψηφοφορίας (α’ και β’ γύρου) των επερχόμενων εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών
Ημερομηνία Διενέργειας: 03.10.2023
27.09.2023 Αρ. Πρ. 81572 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια υλικού για την αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου Alcatel-Lucentτη, καθώς και για υπηρεσίες επίβλεψης και αναβάθμισής του, για τις ανάγκες της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α΄ και β΄ γύρου) των επερχόμενων εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών
Ημερομηνία Διενέργειας: 03.10.2023
26.09.2023 Αρ. Πρ. 80799 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων, για τις ανάγκες της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α΄ και β΄ γύρου) των επερχόμενων εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών
Ημερομηνία Διενέργειας: 02.10.2023
25.09.2023 Αρ. Πρ. 15856 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για προμήθεια υλικών και παροχή εργασιών για τη συντήρηση του Υποσταθμού Μέσης Τάσης του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 02.10.2023
22.09.2023 Αρ. Πρ. 79743 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 235199), για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023
Ημερομηνία Διενέργειας: 25.09.2023
22.09.2023 Αρ. Πρ. 79723 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας ενόψει των επικείμενων Αυτοδιοικητικών εκλογών Οκτωβρίου 2023
Ημερομηνία Διενέργειας: 26.09.2023
22.09.2023 Αρ. Πρ. 80364 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας επίπλων για το ΥΠΕΣ, για τις ανάγκες της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α΄ και β΄ γύρου) των επερχόμενων εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών
Ημερομηνία Διενέργειας: 27.09.2023
21.09.2023 Αρ. Πρ. 79061 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ. ενόψει της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α΄ και β΄ γύρου) των επερχόμενων εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών
Ημερομηνία Διενέργειας: 25.09.2023
21.09.2023 Αρ. Πρ. 79188 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μηχανογραφικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Data Center και των Rack των ορόφων του ΥΠ.ΕΣ., ενόψει της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α΄ και β΄ γύρου) των επερχόμενων εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών
Ημερομηνία Διενέργειας: 25.09.2023
21.09.2023 Αρ. Πρ. 79197 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ., ενόψει της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α΄ και β΄ γύρου) των επερχόμενων εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών
Ημερομηνία Διενέργειας: 25.09.2023
19.09.2023 Αρ. Πρ. 77911 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων OPEL VECTRA ΙΖ12642 και VW TRANSPORTER ΚΥ9333 του ΥΠΕΣ
Ημερομηνία Διενέργειας: 25.09.2023
1 2 3 36
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ