ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

21.03.2024 Αρ. Πρ. 27243 Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025-2028 του υποτομέα των ΟΤΑ
07.03.2024 Αρ. Πρ. 22474 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το α΄ τρίμηνο του 2024
22.02.2024 Αρ. Πρ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΥΓ/2024) για την επιλογή δεκατεσσάρων (14) Υπηρεσιακών Γραμματέων σε Υπουργεία
26.01.2024 Αρ. Πρ. 7988 Έναρξη μεταφοράς προσωπικού νομικών προσώπων τα οποία καταργήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 29 του ν.5056/2023 (Α’ 163) και είχαν αναπτύξει Ψηφιακό Οργανόγραμμα, στους οικείους δήμους
25.01.2024 Αρ. Πρ. 7477 Περαιτέρω διευκρινίσεις για την εκλογή των αντιπροσώπων των δήμων στη γενική συνέλευση των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων
23.01.2024 Αρ. Πρ. 7490 Παροχή στοιχείων απολογιστικού κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2023 έως 31-12-2023, καθώς και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών. – Ενημέρωση υλοποίησης Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.).
16.01.2024 Αρ. Πρ. 4690 Γνωστοποίηση δημοσίευσης Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
12.01.2024 Αρ. Πρ. 778 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την επιλογή του Προέδρου και τριών (3) Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)
22.12.2023 Αρ. Πρ. 111003 Προσαρμογή των εγγραφών των Δήμων στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Μ.Α.Δ.Ε.Δ) ενόψει της κατάργησης των οικείων Ν.Π.Δ.Δ & Κοινωφελών Επιχειρήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 29 του ν.5056/2023 (Α’ 163)
20.12.2023 Αρ. Πρ. 109663 Εφαρμογή της διάταξης του αρ. 65 παρ. 5 του ν. 3852/2010 κατά την έγκριση αποφάσεων συμβουλίων ΟΤΑ περί ψήφισης του προϋπολογισμού και των συνοδευτικών του
07.12.2023 Αρ. Πρ. 105430 Καταβολή προπληρωμής μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου έτους 2024 και δεδουλευμένων αποδοχών του προσωπικού των καταργούμενων νομικών προσώπων (αρ. 27 και 29 ν.5056/2023)
06.12.2023 Αρ. Πρ. 105246 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το δ΄ τρίμηνο του 2023
27.11.2023 Αρ. Πρ. 101818 Υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων ετών 2021 και 2022
11.10.2023 Αρ. Πρ. 87223 Γνωστοποίηση διατάξεων για την μεταφορά μαθητών με μισθωμένα οχήματα των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού σε περίπτωση άγονης διαγωνιστικής διαδικασίας ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης
19.09.2023 Αρ. Πρ. 77761 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το γ΄ τρίμηνο του 2023
1 2 3 34
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ