ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 19 Ιούνιος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

18.06.2019 Αρ. Πρ. 45991 Στοιχεία δημοσίων υπαλλήλων για το διορισμό τους ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής για τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
14.06.2019 Αρ. Πρ. 45681 Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων προκήρυξης 3Κ/2018 – Διορισμός επιτυχόντων
07.06.2019 Αρ. Πρ. 44261 Έκδοση υποδείγματος διακήρυξης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, με το Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ)
05.06.2019 Αρ. Πρ. 42871 Σήμανση οδικού δικτύου όπου απαγορεύεται η διέλευση στα οχήματα άνω των 3.5 τόνων
04.06.2019 Αρ. Πρ. 42712 Υποβολή Σχεδίου Προγραμματισμού Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα έτη 2020-2023
14.05.2019 Αρ. Πρ. 36952 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτ/θμιας και δευτ/θμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-4-2019 έως 30-6-2019 & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 31-3-2019
13.05.2019 Αρ. Πρ. 36490 Καθαρισμός σχολικών μονάδων με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Διάρκεια συμβάσεων – Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
25.04.2019 Αρ. Πρ. 32292 Αποδοχή της υπ’ αριθ. 237/2018 Γνωμοδότησης του Ε΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ..
18.04.2019 Αρ. Πρ. 29998 Επαναπροσδιορισμός της ημερομηνίας λήξης της δυνατότητας υποβολής στοιχείων για το στρατηγικό προγραμματισμό προσλήψεων 2020-2023 από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
15.04.2019 Αρ. Πρ. 29324 Επικαιροποίηση του Υποτομέα «S1313 ΟΤΑ» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ
10.04.2019 Αρ. Πρ. 26951 Λήξη δυνατότητας υποβολής στοιχείων για το στρατηγικό προγραμματισμό προσλήψεων 2020-2023 από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
03.04.2019 Αρ. Πρ. 24560 Αποστολή στοιχείων Κύριου Δείκτη Επιδόσεων (KPI)
02.04.2019 Αρ. Πρ. 24104 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 102 του ν. 4604/2019 (Α΄50 )
27.03.2019 Αρ. Πρ. 22159 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτ/θμιας και δευτ/θμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 31-3-2019 & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2018 έως 31-12-2018
15.03.2019 Αρ. Πρ. 19217 Στοιχεία για μισθώματα κτιρίων (Ιανουαρίου – Απριλίου 2019)
1 2 3 16
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ